Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťan a média Mgr. Josef Beránek revue Universum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťan a média Mgr. Josef Beránek revue Universum."— Transkript prezentace:

1 Křesťan a média Mgr. Josef Beránek revue Universum

2 Masové sdělovací prostředky Noviny (přelom 19.-20. století) Rozhlas (30. a 40. léta 20. století) Časopisy (60. léta 20. století) TV (80. a 90. léta 20. století) Bilboardy, venkovní reklama (konec 20. století) Internet (začátek 21. století) Původně např. vyprávění kupců, trubadůrské písně, O masových médiích hovoříme od rozšíření knihtisku a znalosti čtení

3 Masové sdělovací prostředky Společné charakteristické rysy přenos informací v čase a prostoru přes prostředníka(y?) – médium riziko zkreslení a nepochopení možnost omezené zpětné vazby součást moderní společnosti (religio) „medium is a message“ (M. McLuhan)

4 Masové sdělovací prostředky Konkurenční výhody tisk: podrobnější informace, „archiv“ rozhlas: rychlost informace, snadné šíření, hudba a abstraktní témata TV: obraz („komplexní oslovení“, zachycení emocí internet: rychlost síťové informace, doplňkové médium

5 Masové sdělovací prostředky Informace Vzdělání Zábava Vliv na veřejné mínění „Hlídací pes demokracie“

6 Masové sdělovací prostředky Klasické rozlišení „seriózní“ deníky, média „bulvární“ deníky, média Aktuální kritika média jako spotřební zboží média jako nosiče inzerce globalizace obsahů a inflace informace

7 Masové sdělovací prostředky Co od médií očekáváte vy?

8 Masové sdělovací prostředky Pilátova otázka: Co je pravda? Pravda není jen to, co se říká, ale také kdo to říká, kdy a proč…(V. Havel) Pravda je cílem veškerého stvoření… (Tomáš Akvinský) „adaequatio rei et inetelektus“ – shoda poznání se skutečností (prvotní pravda, ontologická pravda, logická pravda, pravda praktického jednání, pravda v řeči)

9 Masové sdělovací prostředky Média a pravda výběr témat široké zjišťování informací výběr úhlu pohledu a hlavního poselství informování versus komentování redakční styl a etika média a veřejné mínění

10 Masové sdělovací prostředky Výběr témat Gatekeeper (Kurt Lewin) rozhoduje o tom, jaké informace jsou odfiltrovány Postup (R. M. Brown): výběr z dostupného materiálu, redukce předvybraného materiálu, pročištění, konečná formulace Klasické parametry: téma, významnost pro auditorium, blízkost, kapacita média ve vztahu k žánru/rubrice, redakční styl

11 Masové sdělovací prostředky Výběr témat Klíčová role redaktora proměna od PhDr. ke středoškolákům od vyhledávání a formulování informací k jejich přejímání od zdrojů od intelektuálního obsahu k rozptýlení Organizační a kontrolní struktura redakce redaktor-vedoucí redaktor-redaktor vydání/režie, a také grafik/střihač aj.

12 Masové sdělovací prostředky Široké zjišťování informací Výběr zdrojů podnětnost (akceptace mediální logiky) moc, význam, autorita zdroje schopnost dodat vhodné informace, včetně důvěryhodných a vyjádření schopných protagonistů blízkost sociální, geografická k novinářům Vyhledání referenčních původních zdrojů Vyhledání dalších archivních či jiných informací

13 Masové sdělovací prostředky Výběr úhlu pohledu a hlavního poselství klíčová a nezastupitelná úloha redakce vždy se popisuje pouze výsek reality čím hlubší vhled tím užší výsek (riziko ztráty porozumění souvislostem) vždy je třeba doložit kontext (pozor na přídavná jména, nejasný rozsah…) objektivita vždy pouze relativní etika pravdy versus etika odpovědnosti

14 Masové sdělovací prostředky Informování versus komentování zpráva – obrácená pyramida (kdo, co, kdy, kde, proč, pokolikáté) oddělování faktů od názorů - faktičnost, nestrannost, vyváženost – obsahová, genderová, politická… minimalizace používání ich-formy, uvážlivé používání symbolů a příběhů komentář – očekává se polemický příspěvek k obecné známému aktuálnímu tématu

15 Masové sdělovací prostředky Redakční styl a etika sebeprezentace média, předporozumění auditoria, názorová orientace redakční tradice – zkušenost a styl (popisování vlastním jazykem, hodnotová citlivost) redakční kodex digitalizace - snižování nákladů (v důsledku větší variability médií a snížení „cílových skupin“, globalizace informačních zdrojů a poklesu zájmu o informační potenciál médií)

16 Masové sdělovací prostředky Média a veřejné mínění média nemají moc určovat, co si budou lidé myslet, ale mají moc ovlivňovat, o čem budou přemýšlet lze sledovat vliv mediálních obsahů do průběžných výzkumů veřejného mínění (analýzy Newton Media a STEM), výsledky potvrzují předchozí tezi, nepotvrdilo se, že by negativní informace o politikovi bezprostředně snížily jeho oblibu u veřejnosti stojí za pozornost kolik prostoru čemu média věnují a v jakém kontextu téma „rámují“

17 Masové sdělovací prostředky Jak přijímáme význam zpráv? Model zakódování/dekódování (S. Hall) Dominantní dekódování (souhlas s porozuměným obsahem) Dohodnuté dekódování (příjemce rozumí autorovi, ale nepřistoupí na něj Opoziční dekódování (příjemce nesouhlasí a vymezuje se vůči autorovi) Různé sociální skupiny si ze stejných zpravodajských obsahů konstruovat různé významy.

18 Masové sdělovací prostředky Média a názorové prostředí marxistické pojetí liberální pojetí rozvojové prostředí Liší se v pohledu na na roli médií ve společnosti na vymezení vlastníků médií na roli cenzury (etika odpovědnosti či pravdy) na vliv a význam ideologie v médiích na vliv elit a jejich vymezení

19 Církev a sdělovací prostředky Vývoj náhledu na úlohu médií média (vlastní) jako prostředek k hlásání evangelia média potřebují cenzuru jako nástroj zkvalitnění obsahu média jsou svébytným prostorem, je třeba pečovat o vzdělání novinářů média jsou svébytným prostorem, kde soutěží ideje podobně jako ve veřejném prostoru

20 Literatura a dokumenty Kunczik, M. (1995): Základy masové komunikace. Praha, Karolinum. Trampota, T. (2006): Zpravodajství. Praha, Portál. McLuhan, M. (1991): Jak rozumět médiím. Praha, Odeon. McQuail, D. (1999): Úvod do masové komunikace. Praha, Portál. Kopplová, B.; Jirák, J. (2002): Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál. Inter mirifica (1963), Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích – II. Vat. Communio et progresio (1968), encyklika Pavla VI.

21 Děkuji za pozornost Josef Beránek joseph.beranek@gmail.com revue Universum www.krestanskaakademie.cz/universum


Stáhnout ppt "Křesťan a média Mgr. Josef Beránek revue Universum."

Podobné prezentace


Reklamy Google