Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
ZŠ M.J.Husa Husinec Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

2 Organizační schéma školy
Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

3 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

4 KOMUNITNÍ ŠKOLA – SYMBOL ŽIVÉ OBCE
demokratický charakter zpřístupnění veřejnosti spolupráce se zájmovými, církevními a vzdělávacími organizacemi přirozené vzdělávací, kulturně společenské a sportovní středisko obce. pohoda věcného, sociálního a organizačního prostředí komunikace s rodiči, veřejností, odbornými a správními institucemi i ostatními subjekty v regionu. Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

5 Desatero komunitní školy 1
Do školy přicházíme vždy včas a v dobré náladě. Dbáme na upravenost a slušné oblečení. Přicházíme připraveni a ochotni se učit. Vzájemně se respektujeme a ceníme si názorů druhých. Jsme vždy zodpovědní za své chování a činy. Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

6 Desatero komunitní školy 2
Jsme ohleduplní a taktní ke každému. Jsme hrdí na výsledky své práce a úspěchy školy. Pečujeme o školu a její okolí. Potrpíme si na dobré mravy a způsoby chování. Vzájemně si pomáháme Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

7 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Ekologické desatero 1 Vážíme si života a ctíme zákony přírody. Jsme ohleduplní a citliví k ostatním lidem. Z hlediska života, chápeme své místo v biosféře. Myslíme v souvislostech a domýšlíme důsledky svých činností v životním prostředí. Dodržujeme zákony na ochranu prostředí a toto požadujeme i od ostatních lidí. Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

8 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Ekologické desatero 2 Chráníme své zdraví a zdraví ostatních. Hledáme, upozorňujeme a uplatňujeme své možnosti při ochraně a zlepšování životního prostředí. Udržujeme čistotu, pořádek a aktivně pečujeme prostředí v němž žijeme. Učíme se vnímat krásu, milovat přírodu a pomáhat ostatním. Uvědomujeme si vždy svou občanskou a lidskou odpovědnost ve vztazích k životnímu prostředí, a to v zájmu naší současnosti i budoucnosti. Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

9 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

10 Školní poradenské pracoviště (od šk. r. 2007/08)
Speciální pedagog Projekt IPPP pro RŠPP VIP II Integrovaní žáci ZP SPU Hraniční žáci Rodiče Pedagogové Odborné subjekty Výchovný poradce garantem spolupráce s odbornými institucemi ( PPP, SR MěÚ Prachatice, ÚP, PČR) Metodik prevence preventivní programy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

11 Školní poradenské pracoviště (od šk. r. 2007/08)
Formy práce speiálního pedagoga - individuální reedukace - skupinová reedukace - doučování cizího jazyka pro žáky s obtížemi typu SPU - řečová průprava - indiv. konzultace (rodiče, pedagogové, odb. pracoviště) - koordinace péče (tvorba IVP, doporučení ...) Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

12 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

13 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Výuka a vzdělávání Projekt OP VK pro rozvoj vzdělávacího systému Komunitní škola - symbol živé obce. Cíl zavádění nových výukových modulů(systémových návodů) přeměna školního pozemku na environmentální učebnu vybavení školy základními IT pomůckami vč. SW aplikací Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

14 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Zavádění nových výukových modulů Podpora -podnikatelské smýšlení -manuální zručnost -ekonomickou gramotnost -tvořivost -samostatnost -iniciativu -týmovou spolupráci Výukové moduly - fiktivní firmy - regionální reklamní agentura - poznávací cestovní kancelář - společenské služby Husinec Výstupy - pracovní sešity, sylaby, e - pasporty pro zveřejnění (web školy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

15 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Přeměna školního pozemku na environmentální učebnu Vybavení školy základními IT pomůckami vč. SW aplikací - multifunkční zahrada - komunitní a zážitkové metody - arboretum - přírodní zážitková stezka - environmentální pobyty pro školy z regionu - vzělání pedagogů i žáků pro užívání IT technologií Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

16 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Aktivity školy Pedagogické dny 2009 Exkurze, výlety,vycházky, divadlo Školní časopis Pírko Vánoční rolničky Sportovní kurzy a soutěže Týden evropské kuchyně Schránka důvěry Den Země Evropa ve škole Den dětí Husovy oslavy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

17 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

18 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Klima školy Pohoda věcného prostředí: Pohoda sociálního prostředí: Pohoda organizačního prostředí Demokratičnost společenství školy: Smysluplnost vzdělávání: Výběr volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů: Škola – kulturní středisko obce: Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

19 Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec
Legislativní rámec Soulad se vzdělávacím programem Individuální vzdělávací potřeby Výuka a vzdělávání Klima školy Výsledky vzdělávání Spolupráce s rodiči Hodnocení žáků Práce učitelů a pedagogického sboru Vedení a řízení školy Podmínky školy Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

20 Absolventské práce žáků 9.r.
Cílem práce je prokázat : schopnost dlouhodobější samostatné práce schopnost vyhledávání a zpracování dat schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma schopnost dokumentačního a výtvarného zpracování tématu schopnost vyjádřit se v cizím jazyku schopnost napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači. Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec

21 Absolventské práce žáků 9.r.
Požadavky na absolventskou práci: -   mezioborovost  - vlastní úvahu, či jiná slohová forma zpracování výtah provést  alespoň ze dvou různých informačních zdrojů výtvarnou část prezentovat grafickou úpravou nebo samostatným výtvarným dílem, či zpracováním obrazové dokumentace cizojazyčnou část prezentovat překladem úvodní strany a osnovou práce a krátkým souhrnným komentářem text zpracovat na počítači každý zdroj informací s co nejpřesnější citací Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec


Stáhnout ppt "Autoevaluace + poradenská činnost ZŠ M.J. Husa a MŠ Husinec"

Podobné prezentace


Reklamy Google