Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa."— Transkript prezentace:

1

2 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Osnova prezentace : 1. Administrace projektů LEADER v MAS 2. Novinky v administraci od 8.výzvy 3. Fiche 8.výzvy 4. Průběh 8.výzvy

4

5 Dotační program - Program rozvoje venkova, Osa IV. Leader, Opatření IV.1.1.Místní akční skupina – ŘO MZE, PA SZIF Rozpočet pro období 2007 až 2013 - cca 67 mil. Kč Roční alokace přidělovaná SZIF 2008 – 8 145 143 Kč 2009 – 10 937 043 Kč 2010 – 12 114 089 Kč 2011 – 7 136 690 Kč 2012 – cca 7 mil. Kč 2013 – cca 7 mil. Kč LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Alokace programu LEADER v MAS

6 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Dosavadní průběh výzev v MAS 1. výzva 2008 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí, 2 odstoupili. 2. Výzva 2009 Přijato 15 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 3. Výzva 2009 Přijato 16 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 4. Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 9 žádostí. 5.Výzva 2010 Přijato 13 žádostí. Podpořeno 12 žádostí. 6.Výzva 2010 Přijato 5 žádostí. Podpořeny 4 žádosti. 7.Výzva 2011 Přijato 5 žádostí. Podpořeno 5 žádostí Doposud podpořeno 60 projektů, ukončeno a proplaceno 40 projektů v celkové výši 18 131 298 Kč.

7 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Administrace projektů LEADER od 8.výzvy 1. Portál Farmář - sestavení výzvy, schválení SZIF, vytvoření formuláře Žádosti o dotaci speciálně pro danou výzvu a MAS 2. Výzva – zveřejněna na webu MAS a úředních deskách obcí min. 3 týdny před ukončením příjmu žádostí 3. Žadatel – vyplnění elektronické žádosti (web MAS, zaslání z MAS), doručení na MAS na přepisovatelném CD spolu s dalšími přílohami, kontrola, tisk, podpis na místě 4. MAS – administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti, výběr projektů, bodování pro každou fichi zvlášť, zveřejnění výsledků 5.RO SZIF – předání vybraných žádostí na společném CD v pdf, kontrola žádostí, administrace Dohody 6. Hlášení o změnách a Žádost o proplacení - vždy nejdříve na MAS, tam kontrola, odsouhlasení a odeslání na SZIF 7. Kontroly, monitoring – po podání žádosti na MAS, po podání ŽOP spolu se SZIF, po dobu udržitelnosti 1x ročně

8 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve formulářích od 8.výzvy Formulář žádosti specifický pro každou MAS, výzvu a pro každou fichi vyplnit číslo fiche označit využívaná opatření vybrat a odůvodnit míru a režim podpory vyplnit podrobně rozpočet (položky=konstrukční části, stavební objekty) popsat záměr a vztah k cílům SPL MAS Sdružení SPLAV rozepsat harmonogram přidat fotografie vyplnit různé specifické údaje obodovat si projekt podle bodovacích kritérií fiche a odůvodnit bodování vepsat přílohy a počty stran (pozor- povinná příloha Potvrz.o registraci k daním) spočítat hodnoty sledovaných indikátorů nahrát na CD a předat na MAS (příp.i písemně)

9 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve formulářích od 8.výzvy Režimy podpory : Projekt nezakládá veřejnou podporu - nenarušuje hospodářskou soutěž, nezvýhodňuje žadatele, neovlivňuje obchod EU - nemá příjem a nesnižuje ho jinému (obecní technická a dopravní infrastruktura, základní vzdělávací, zdravot. a sociální sytém, veřejná správa, hasiči…, kultura a sport pouze pro místní obyvatele a tam, kde dosud neexistuje) De-minimis - součet všech podpor v kterémkoliv tříletém období max. 200 000 EUR - přináší příjmy, ale malé, které neohrožují konkurenci Bloková výjimka - zvlášť dohodnuté vyšší podpory s motivačním efektem nad 50% dotace (podnikatelské aktivity, zvětšení velikosti podniku, rozsahu činností, …, ne - hrubé stavby, pouze vybavení novostaveb, prosté nahrazení stáv.zařízení) – EU podporuje vybrané profese Ostatní - tam, kde není jiný režim (podnikatelské aktivity podnikatelských subjektů do 40% dotace) – zemědělské stavby Nelze kombinovat neziskové a ziskové režimy v jedné žádosti !

10 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve formulářích od 8.výzvy Režimy a míry podpory ve fichích : Fiche 1 – 40 % dotace, kategorie OSTATNÍ Fiche 7 – 90 % dotace, kategorie NENÍ VP 90 % dotace, kategorie DE-MINIMIS 40 % dotace, kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA Fiche 4 – 50 % dotace, kategorie DE-MINIMIS 50 % dotace, kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA Fiche 6 - 90 % dotace, kategorie NENÍ VP 90 % dotace, kategorie DE-MINIMIS 40 % dotace kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA Fiche 8 - 40-60% dotace kategorie DE-MINIMIS (VP,SP,MP) 40-60% dotace kategorie BLOKOVÁ VÝJIMKA

11 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve formulářích od 8.výzvy Cíle Strategického plánu LEADER MAS Sdružení SPLAV 1. Zlepšení možnosti zemědělského podnikání (Fiche 1) 2. Zlepšení životních podmínek obyvatel vesnic (Fiche 2, příp.Fiche 1, 3, 4, 6, 7) 3.Rozvoj nezemědělské výroby a zaměstnanosti (Fiche 3, Fiche 4, Fiche 8) 4. Zlepšení sociálního a pracovního uplatnění obyvatelstva (Fiche 5, Fiche 6, Fiche 7, příp.Fiche 3, 4, 8) Doba vázanosti na účel (udržitelnost) – 5 let od podání ŽOP na SZIF! Přijatelnost Technické a Projektové dokumentace - pouze u režimů Není VP a De-minimis, u BV omezená!

12 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve formulářích od 8.výzvy Harmonogram v žádosti : Příprava projektové dokumentace – do data podání žádosti na MAS Podání žádosti o dotaci na MAS – 1.–15.9. 2011 Zaregistrování žádosti o dotaci na RO SZIF – 1.11.-30.11.2011 Realizace projektu – max.24 měs.od podpisu Dohody Další formuláře : Prohlášení o velikosti podniku – F4 a 8 Stanovisko MŽP k opatření I.1.1.1. – F1 pastevní areály Stanovisko MŽP k opatření III.1.3.1. – F6 a 8 stezky Stanovisko MŽP k podopatření III.2.1.1.b – F7 vodovody Stanovisko odborného lesního hospodáře k podopatření I.1.2.1. – F1 lesnická technika

13 Fiche současné a vyhlašované : 1.Modernizace zemědělské výroby na území MAS Sdružení SPLAV 2.Obnova vesnic a venkovské krajiny na území MAS Sdružení SPLAV 3.Rozvoj podnikání v obcích-zemědělské subjekty 4.Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty 5.Vzdělávání a informace na území MAS Sdružení SPLAV 6.Kulturní a historické dědictví na území MAS Sdružení SPLAV 7.Obchod, služby, kultura a sport v obcích na území MAS Sdružení SPLAV 8.Turistický ruch na území MAS Sdružení SPLAV LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Novinky ve fichích od 8.výzvy

14 1. Modernizace zemědělské výroby Pravidla, Žádost, Přílohy 4. Rozvoj podnikání v obcích-nezemědělské subjekty Pravidla, Žádost, Přílohy 6. Kulturní a historické dědictví úz.MAS Sdružení SPLAV Pravidla, Žádost, Přílohy 7. Obchod, služby, kultura a sport v obcích úz.MAS Sdružení SPLAV Pravidla, Žádost, Přílohy 8. Turistický ruch na úz.MAS Sdružení SPLAV Pravidla, Žádost, Přílohy LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Fiche 8.výzvy

15 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Průběh 8. výzvy Konzultace a zasílání formulářů e-mailem : do 9.9.2011 (později pouze zasílání formulářů) Příjem žádostí : 1. – 15.9. 2011 Hodnocení žádostí : 16.9.- 15.10. 2011 Předání a registrace na RO SZIF : po 30.10. 2011 – přijatelné výdaje Podpisy smluv : duben 2012 – zahájení realizace Udržitelnost : 5 let od podání žádosti o proplacení výdajů projektu Přibližná alokace : 5 500 000 Kč (1 - 0,5 -1,5 – 2 - 0,5) 9. Výzva – příjem žádostí v lednu 2012

16 Konzultace : do 9.9. 2011 po telefonické či e-mailové dohodě Kateřina Holmová – katerina@sdruzenisplav.czkaterina@sdruzenisplav.cz mobil 732 578 889, kancelář 494 323 650 Vladimír Bukovský – vladimir@sdruzenisplav.czvladimir@sdruzenisplav.cz mobil 737 933 642, kancelář 494 323 650 Podání žádostí : 5. – 15.9. po telefonické či e-mailové dohodě Kristina Holmová – kristina@sdruzenisplav.cz mobil 603 383 527, kancelář 494 323 650 LEADER MAS Sdružení SPLAV a Vyhlídka Kontakty, konzultace, podání žádosti :


Stáhnout ppt "Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa."

Podobné prezentace


Reklamy Google