Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 m ě sto s nejslavn ě jší historií na sv ě t ě, které je uctíváno jak bohy, tak lidmi. Okouzlující hlavní m ě sto Ř ecka bylo odedávna kolébkou civilizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " m ě sto s nejslavn ě jší historií na sv ě t ě, které je uctíváno jak bohy, tak lidmi. Okouzlující hlavní m ě sto Ř ecka bylo odedávna kolébkou civilizace."— Transkript prezentace:

1

2  m ě sto s nejslavn ě jší historií na sv ě t ě, které je uctíváno jak bohy, tak lidmi. Okouzlující hlavní m ě sto Ř ecka bylo odedávna kolébkou civilizace. Je to m ě sto, kde se zrodila demokracie a v ě tšina filosof ů antického sv ě ta. Atény pat ř ili ve starov ě ku mezi nejsiln ě jší m ě stské státy a prost ř ednictvím památek p ř ežívají dodnes.historií AthényAthény

3  Co v Athénách m ů žeme navštívit?  Stejn ě jako je Pražský hrad symbolem a dominantou Prahy, je AkropolisPražský hrad PrahyAkropolis dominantou a symbolem Athén. Akropole byla ve starov ě ku a pak i ve st ř edov ě ku díky své poloze pevností. Akropolis

4  Je tém ěř 1900 let starý a pochází z po č átku našeho letopo č tu. Brána stojí na hranici mezi Starým a Novým m ě stem. Sm ě rem k Akropoli na ní je napsáno „Toto je m ě sto Théseovo, staré m ě sto“ a na druhé stran ě je napsáno „Toto je m ě sto Hadriánovo, nikoli Théseovo“. Hadrián ů v oblouk

5  V Dionýsov ě divadle pod Akropolí (nejstarším známém divadle na sv ě t ě ) bývaly premiéry Aischylových, Aristofanových, Euripidových a Sofoklových her Za doby panování císa ř e Nerona bylo divadlo upraveno, aby se zde mohly konat gladiátorské hry a zápasyNerona gladiátorské hry zápasy Dionýsovo divadlo

6  Centrum antických i dnešních Athén tvo ř í starov ě ká Agora. I když pojem agora znamená tržišt ě, v žádném p ř ípad ě to ani dnes, natož v dobách nejv ě tší slávy, nebylo jen obchodní centrum. Stály zde administrativní budovy, chrámy i soudy. Zde mohl ob č an m ě sta najít ve ř ejné služby i vše, co pot ř eboval k b ě žnému životu.agoratržišt ě Athénská agora

7  Ř ecká kuchyn ě je typicky st ř edomo ř ská a její gastronomie je sv ě tov ě proslulá (samotné slovo gastronomie je ř eckého p ů vodu). V jídle nesmí chyb ě t olivový olej, č erstvá zelenina, vo ň avé bylinky a mo ř ští živo č ichové. Ř ecké restaurace se nazývají taverny.  Velmi oblíbenou místní pochoutkou je gyros.  Mezi další oblíbenou pochoutku z grilu pat ř í souvlaki  Musaka Muska jsou plátky lilku zape č ené s mletým jehn ěč ím masem, cibulí, raj č aty a vše je zalité bešamelovou omá č kou a zape č ené  Mezi nejoblíben ě jší bezmasá jídla v Ř ecku pat ř í saganaki, což je smažený plátek sýru feta obalený ve strouhance. Gastronomie

8 Dnešní Athény:

9 Nadchnou každého turistu, protože jsou to jedny z nejstarších zachovalých památek. Každý si najde co by cht ě l vid ě t a co ho v kultu ř e zajímá. Návšt ě va Athén zanechá v č lov ě ku krásnou vzpomínku v srdci. AthényAthény


Stáhnout ppt " m ě sto s nejslavn ě jší historií na sv ě t ě, které je uctíváno jak bohy, tak lidmi. Okouzlující hlavní m ě sto Ř ecka bylo odedávna kolébkou civilizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google