Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační struktura podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační struktura podniku"— Transkript prezentace:

1 Organizační struktura podniku
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Organizační struktura podniku Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 20 Autor: Jiří Lysák

2 Cílem podnikatele je zvýšit hodnotu svého podniku.
Vlastnictví podniku lze oddělit od řízení, za podmínky, že jednání manažerů je v zájmu vlastníka podniku. V tomto případě je možné delegovat pravomoci řízení a správy podniku na manažery. 1

3 Potřeba organizování a jeho důvod
Důvodem organizování je dělba práce a omezenost rozpětí řízení v důsledku efektivní realizace činnosti Je potřeba vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců Dochází k vytváření více organizačních úrovní

4 Rozpětí řízení je pojem, který vyjadřuje :
Jaký počet osob (objektů ) je schopen manažer efektivně řídit a kontrolovat Graicunasova teorie tvrdí, že jeden vedoucí je schopen efektivně řídit maximálně pět svých podřízených Řízení je ovlivněno četností kontaktů manažera s objekty, charakterem objektů

5 Organizační struktura
není nebo neměla by být něco neměnného Firma se časem mění, mění se její portfolio produktů a služeb, počet zaměstnanců a jejich zkušenosti Tyto změny se musí promítnout do způsobu řízení a organizace práce v rámci firmy 2

6 Změna struktury firmy Jestliže firma nereaguje na změny ve vhodném okamžiku, může zakrnět v určitém stádiu svého vývoje nebo začít stagnovat Organizační struktura je determinována aktuálním obdobím životního cyklu firmy Organizační struktura je také ovlivněna lokální legislativou a mentalitou daného etnika

7 Typy organizačních struktur PLOCHÉ x STRMÉ HIERARCHICKÉ MATICOVÉ
ŠTÍHLÉ 3

8 Ploché a strmé struktury
Liší se od sebe tzv. počtem stupňů řízení Plochá struktura ( tj. „širší než delší „ ) Je většinou se 3 stupni řízení Strmá struktura Má více jak 3 stupně řízení Čím větší je počet stupňů řízení, tím déle trvá iniciace změn a firma je méně flexibilní

9 Plochá organizační struktura

10 Strmá organizační struktura

11 Štíhlé organizační struktury
Takto je označována struktura s jedním až třemi stupni řízení V praxi se setkáváme se čtyřmi druhy struktur : „všichni dělají všechno „ Týmová organizační struktura Projektová organizační struktura Améba

12 „Všichni dělají všechno „
Jeden stupeň řízení typický pro začínající firmy s více vlastníky Uplatňuje demokratické způsoby řízení Každý má na starosti jeden obor (účetnictví, obchod, servis ) a vzájemně si do svých oborů zasahují jen minimálně ,nebo všichni dělají , co je potřeba

13 Týmová organizační struktura
Je to dvou až třístupňová struktura malých nebo začínajících firem Ve firmě existují skupiny ( týmy ), které se věnují jednotlivým oblastem Každý tým má svého vedoucího nebo je jednočlenný a podřízený řediteli nebo členům vedení 4

14 Projektová organizační struktura:
Podobná týmové struktuře, ale týmy nejsou stálé a specificky zaměřené Vznikají na základě projektu neboli větších zakázek Bývá vždy tří a více stupňová, protože hlavní manažer má pod sebou manažery zodpovědné za jednotlivé části projektu

15 Specifický příklad projektové struktury se třemi stupni řízení
Améba Specifický příklad projektové struktury se třemi stupni řízení Český Telekom měl před privatizací 9 stupňů řízení, ale několika násobně větší Kyocera Corporation se díky systému Améba podařilo udržet 3 stupně 5

16 Hierarchické organizační struktury
Jsou využívány u větších firem, kde počet stupňů řízení je čtyři a více Existuje zde jednoznačný vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými stupni řízení Dělíme je: Liniová Štábní Liniově - štábní 6

17 Liniová struktura Pod „top“ managementem je střední management a dále „výkonní „ pracovníci. b) Štábní kultura Manažer na každé úrovni řízení má kromě přímých podřízených k dispozici „štáb“. Štáb je skupina odborníků, kteří podléhají danému manažerovi a nemají vlastní podřízené. c) Liniová – štábní struktura Je kombinací obou struktur Výhodu vlastního štábu má jen nejvyšší vedení společnosti

18 Maticová organizační struktura
Kombinuje členění liniové ve výrobě a „boční“ členění podle obchodních celků Výhodou je , že může ve firmách vytvářet buď trvale, nebo dočasně operativní týmy z odborníků na jednotlivé oblasti, kteří pocházejí z různých oddělení Nejznámější firmou s maticovou strukturou je Microsoft

19 Zdroje - literatura 1. Dědina, Jiří, Malý, Milan. Moderní organizační arcitektura. Praha : Alfa Publishing, ISBN 2. Klínský, Petr-Münch, Otto-Chromá, Danuše. Ekonomika. Praha 8 : Vydavatelství EDUKO nakladatelství, s.r.o, ISBN

20 Zdroje - obrázky 1. Nivens, Sergey. hledat obrázky. Shutterstock.com. [Online] [Citace: ] 2. Nordeich. Hledat obrázky. [Online] [Citace: ] 3. JAN. Hledat obrázky. [Online] [Citace: ] 4. Neznámý. Hledat obrázky. [Online] [Citace: ] 5. Neznámý. Hledat obrázky. [Online] [Citace: ] 6. Neznámý. Hledat obrázky. [Online] [Citace: ] Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Organizační struktura podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google