Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UMĚNÍ REGIONU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UMĚNÍ REGIONU."— Transkript prezentace:

1 UMĚNÍ REGIONU

2 Frýdek–Místek Původně dvě samostatná města náležející na Moravu (Místek) a do Slezska (Frýdek). Ke spojení obou měst došlo za druhé světové války. Město bylo úředně pojmenováno Frýdek – Místek

3 FRÝDEK Byl založen ve 14. století. Nejprve byl vybudován hrad Fredeck
a pojmenování se postupně přeneslo na město. Od 17. století do roku patřil Frýdek Habsburkům.

4 Náměstí Nacházejí se zde renesanční, barokní, klasicistní a empírové budovy. Uprostřed stojí kašna z roku 1890 s litinovou sochou svatého Floriána. Pod náměstím se dochovaly zbytky hradeb.

5 Zámek Původně se jednalo o gotický hrad, založený těšínskými Piastovci. Dochovalo se jádro hradu s branou a věží, v roce 1688 stavbu poškodil požár. Novodobé úpravy zámku pocházejí z konce 19. a počátku 20. století.

6 Ulicí procházela v minulosti procesí k Mariánskému kostelu.
Ulice Hluboká V jednom ze tří polodřevěných domů (nyní již nedochovaných) bydlel praděd hudebního skladatele L. Janáčka. Ulicí procházela v minulosti procesí k Mariánskému kostelu.

7 Farní kostel Jeho jádro je gotické a pochází z poloviny 14. století.
Ve věži je zvon z 19. století.

8 Mariánský kostel bazilika Navštívení Panny Marie
Pro sochu Panny Marie s Ježíškem byla postavena dřevěná kaple, později barokní kostel se dvěma šedesátimetrovými věžemi. V kryptě kostela jsou pohřbeni členové rodiny hrabat Pražmů. U kostela se nachází 14 kapliček křížové cesty.

9 V roce 1800 zde přenocoval generalissimus ruských vojsk
Hostinec U křivého psa Barokní stavba postavená v polovině 18. století jako zájezdní hostinec. V roce 1800 zde přenocoval generalissimus ruských vojsk A. V. Suvorov a o pět let později v hostinci pobýval polní maršál M. I. G. Kutuzov.

10 Sochařská výzdoba Památník osvobození Pomník T.G. Masaryka
Socha Maryčky Magdonové Pomník padlých v první a druhé světové válce

11 Hájek u Frýdku a dřevěnou kaplí sv. Kříže.
Jedná se o známé poutní místo se studánkou a dřevěnou kaplí sv. Kříže. Lidé, kteří se účastnili procesí k Panně Marii Frýdecké, většinou navštívili „Hájek“. Místo dostalo pojmenování podle bývalého arcivévodského lesa, v němž se nacházela studánka. Lidé věřili, že voda ze studánky má zázračnou moc, a po umytí si ji brali domů jako dárek z pouti. Zpočátku zde stál dřevěný kříž, později byla vybudována dřevěná kaple a pak kamenná studna u pramene a cementová nádržka na vodu, v níž si poutníci mohli omýt nohy.

12 MÍSTEK Vznikl na konci 13. století.
V 15. století se objevuje pojmenování Nové Městko nebo Místko. Od 17. do 19. století byl Místek součástí hukvaldského panství.

13 Podloubí sloužilo obchodníkům
Náměstí Je nejstarší dochovanou částí města Místku, jeho obdélníkový tvar byl typický pro tržní města, která vznikala ve 13. – 15. století. Podloubí sloužilo obchodníkům a trhovcům, které chránilo před nepřízní počasí. Nacházejí se zde dvoupatrové domy s pozdně renesančními jádry. Uprostřed náměstí stojí mariánský sloup (nahoře s Pannou Marií klečící na obláčcích). U náměstí se nachází kostel svatého Jakuba, v domě číslo 1 býval hostinec, ve kterém přenocoval císař Josef II.

14 Kostel svatého Jakuba V roce 1887 při požáru vyhořel. Došlo ke změně tvaru věže. Cibulovitý tvar byl věži navrácen po druhé světové válce.

15 Český dům Název budovy byl původně Německý dům, po roce 1945 se změnil na Český dům. Budova byla centrem německého kulturního života ve městě. Konec výrazné německé komunity ve spojeném poválečném F- M přinesly změny v poválečné československé společnosti.

16 Národní dům Důležité centrum pro český kulturní život. Základní kámen položen 1896 a od téhož roku v něm dočasně do výstavby vlastní budovy sídlilo Matiční gymnázium (1899).

17 Tato socha se nachází v Místku na náměstí Evropy před kinem
Bronzová socha Evropy Tato socha se nachází v Místku na náměstí Evropy před kinem P. Bezruče. Jejím autorem J. Driák.

18 Busta Bedřicha Smetany
Dílo se nachází ve Smetanových sadech v Místku a autorem návrhu byl Jan Štursa. Odhalení busty spadá do roku 1926.

19 Památník Dr. Miroslava Tyrše
Byl vytvořen ke stému výročí narození zakladatele Sokola M. Tyrše. Na bronzové pamětní desce je zachycen reliéf Tyršovy hlavy z profilu. Autorem pamětní desky je Ladislav Šaloun.

20 Pomník obětem první světové války
Sousoší se nazývá Pohřeb v Karpatech a jeho autorem je Jan Štursa. Čtyři muži nesou tělo mrtvého spolubojovníka. Jsou oděni do čtyř různých uniforem válčících stran. Tváře vojáků vyjadřují nejen spoluúčast s mrtvým druhem, ale i odpor k válce.

21 Památník 8. pěšího pluku Nachází se v místech, kde dříve stávala Czajankova textilní továrna, která byla v roce 1934 upravena na kasárna zde část osmého pěšího pluku jako jediná v republice kladla ozbrojený odpor německé armádě, která naši zemi obsazovala.

22 Muzea, galerie a výstavní plochy
Muzeum Beskyd se nachází v areálu frýdeckého zámku. Kromě stálých expozic nabízí výstavní plochy k pořádání rozličných výstav. Galerie Langův dům pořádá výstavy i prodej výtvarných děl. Galerie U Jakuba se nachází v Místku u náměstí, nedaleko kostela sv. Jakuba. Kromě pořádání výstav nabízí vystavená díla i k prodeji. Galerie Pod Sovou se nachází na 1. ZŠ a umožňuje pořádání výstav jak pro jednotlivce, tak pro skupiny nebo organizace. Své práce zde vystavují i studenti a žáci místních škol.

23 Památná místa a objekty v okolí města
Hrad Hukvaldy Pustevny – Radhošť Štramberk Pravěké naleziště – jeskyně Šipka Muzeum malíře pravěku – Zdeňka Buriana

24 Umělci Ferdiš Duša Eliška Servátková Antonín Kroča
1888 – 1958 Frýdlant nad Ostravicí Malíř, keramik, grafik a ilustrátor. Byl inspirován básnickým dílem P. Bezruče, jehož Slezské písně ilustroval. Eliška Servátková V posledních letech se v její tvorbě objevují díla inspirovaná současným životem našeho města - příběhy všedního dne z frýdecko - místeckých ulic, tržiště… Antonín Kroča Narozen v Dolním Sklenově, Hukvaldech. Od roku 1999 člen SVU Mánes. Je znám svými expresivně pojatými figurálními kompozicemi a dramaticky mestickými kompozicemi.

25 Vytvořený obrazový a textový učební materiál vznikl v rámci projektu SIPVZ jako doplněk učebních materiálů využívaných v estetické výchově. Byl připraven výhradně pro účely výuky. Pro tyto účely nám autorský zákon dovoluje citovat autorská díla celá nebo jejich části. Doporučení: zpracované kapitoly lze využít jak pro výuku estetické výchovy, tak i dějepisu, českého jazyka, základů společenských věd…

26 Použitá literatura: Juřák, P. Pamětihodnosti města Frýdku-Místku.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2002.

27 Mohutná zřícenina středověkého hradu, v jejímž areálu je místo
Hrad Hukvaldy Mohutná zřícenina středověkého hradu, v jejímž areálu je místo i pro kulturní akce. V podhradí se nachází dům, ve kterém pobýval hudební skladatel L. Janáček.

28 i hotel Libušín. Jeho interiér zdobí kresby podle Mikoláše Alše.
Pustevny - Radhošť V rekreační oblasti Beskydy se nachází na Pustevnách socha boha Radegasta a sousoší Cyrila a Metoděje, které Československu věnoval sochař Albín Polášek. Dále se zde nachází v komplexu dřevěné architektury architekta Dušana Jurkoviče i hotel Libušín. Jeho interiér zdobí kresby podle Mikoláše Alše.

29 Pomník T.G. Masaryka Vytvořil významný český sochař Josef Mařatka.

30 Pomník padlých v první a druhé světové válce
Pomník se nachází na Kostikově náměstí. Autorem je František Jurák z Příbora.

31 Socha Maryčky Magdonové
Představuje nejznámější z postav Bezručových Slezských písní. Sochu vytvořil pražský sochař J. Wielgus.

32 Památník osvobození se nachází na nábřeží řeky Ostravice u zimního stadionu. Byl vytvořen k sedmistému výročí města (1967). Jeho tvůrci jsou manželé Lacinovi (sochařka a architekt). Památník je tvořen čtyřmi žulovými pylony rozraženými čtyřmi klíny, které symbolizují uvolnění pobeskydského lidu svíraného útiskem, bídou a bezprávím. Na vrcholu se nacházejí letící holubi z pozlaceného měděného plechu, znázorňující přicházející svobodu.

33

34

35

36

37

38

39

40

41


Stáhnout ppt "UMĚNÍ REGIONU."

Podobné prezentace


Reklamy Google