Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

liberalismus, konzervatismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "liberalismus, konzervatismus"— Transkript prezentace:

1 liberalismus, konzervatismus
Střední průmyslová škola Otrokovice Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /3 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-On/3-ON-2/17 Název DUM Politické ideologie–liberalismus, konzervatismus Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17–18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce. Náplň: seznamení se základní problematikou týkající se některých politických ideologií, s ideologií liberalismu a konzervatismu a jejich významem pro společnost. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Politická ideologie, politická doktrína, liberalismus, klasický liberalismus, sociální liberalismus, konzervatismus, ekonomika, vláda, společnost Datum

3 Politické ideologie – liberalismus, konzervatismus
Náplň učiva Politická ideologie – vymezení pojmu Politické doktríny Liberalismus – vznik a vývoj Hlavní myšlenky liberalismu Konzervatismus – vznik a vývoj

4 Politické ideologie Ideologie je soustava idejí, názorů a různých teorií, které se vyjadřují ke společenskému zřízení a ke společnosti jako takové. Ideologie se vždy odráží na způsobu vlády a politickém režimu ve státě.

5 Ideologie a doktrína Doktrína je soubor názorů a zásad na konkrétní otázky související s fungováním státu. Které doktríny z historie můžete jmenovat? Brežněvova doktrína Bushova doktrína

6 Brežněvova doktrína Opravňovala SSSR k zákroku v jakékoli zemi východního bloku, pokud zde hrozilo nebezpečí uvolnění, popř. pádu komunistického režimu. (ČSSR – 1968, Maďarsko 1956). Obr. 1

7 Bushova doktrína Opravňovala USA k zahájení války v Afghánistánu jako války proti terorismu. Tato doktrína byla reakcí na události ze dne 11. září 2001 – útok na World Trade Center v New Yorku. Obr. 2

8 Liberalismus John Locke – představitel svoboda jednotlivce
Libertas – z lat. svoboda Vznik a rozvoj v Anglii od 17. stol. John Locke – představitel svoboda jednotlivce otevřená společnost svobodných individuí všichni mají právo na svobodu, život a majetek rovnost šancí pro rozvoj každého jedince nedělá rozdíl mezi pohlavími, rasami a náboženstvími respektování rozdílných vloh, schopností a úrovně respekt k nestejným sociálním podmínkám Obr. 3

9 Liberalismus a ekonomika
za zakladatele liberálních ekonomických teorií je považován Adam Smith (1723 – 1790) dílo „ Bohatství národů“ – základy svobodného trhu svoboda každého člověka konkurence a dělba práce jsou základem bohatství minimální zásahy státu do ekonomiky jedinci usilují o svůj vlastní užitek a firmy o maximální zisk – podpora obecného blaha jako první použil pojem „neviditelná ruka trhu“

10 Ekonomická doktrína liberalismu
raná fáze liberalismu – ekonomická doktrína laissez – faire omezení pravomocí vlády vláda je omezována ústavou a Listinou základních práv a svobod vláda nezasahuje do ekonomického systému stát plní pouze základní funkce ochrany svobody a majetku, zachování vnitřního řádu volný trh, svoboda podnikání, soukromé vlastnictví snižování daní regulace monopolního postavení odstraňování překážek mezinárodního obchodu

11 Klasický liberalismus Moderní (sociální) liberalismus
Ekonomické myšlenky Klasický liberalismus Moderní (sociální) liberalismus minimální zásahy státu do ekonomiky (neviditelná ruka trhu) člověk se koncentruje na získávání materiálních statků snaha o maximalizaci svého vlastního prospěchu posílení úlohy státu stát více pečuje o své občany a zavádí sociální opatření stát zaručuje sociální jistoty stát provádí v ekonomice regulační opatření

12 Konzervatismus Z lat. Conservare – uchovávat Vznik v 18. stol.
Zakladatel Edmund Burke ( ) Reakce na VFBR a osvícenství Snaha o zachování tradičních hodnot Popírání významu revolucí a překotného vývoje Základní sociální institucí je rodina jako ochránkyně klasických hodnot Důležitost stability a pocitu sounáležitosti Zdůraznění úlohy státu – udržení veřejného pořádku, určování a kontrola dodržování pravidel Soukromé vlastnictví je zdrojem bezpečí a je nedotknutelné Obr. 4

13 Další myšlenky konzervatismu
církev je tmelem společnosti a nositelkou lidských hodnot národ má společný jazyk, kulturu a tradice upřednostňování národního státu – cizinci mohou být hrozbou sociální soudržnosti demokracie může být ohrožením politické stability důvěra ve vládu elit pozitivní role intelektuálů ve společnosti

14 Konzervatismus ve 20. století
Konzervatismus se podle názorů na ekonomiku rozděluje na dva proudy. Tradiční konzervatismus vychází z myšlenek Johna M. Keysense zdůrazňuje sociální jistoty a snižování nezaměstnanosti zachování sociálního řádu a přiměřené hierarchie (CDU, Russel Kirk – USA…) Libertariánský konzervatismus výrazná orientace na tržní ekonomiku a svobodný trh respekt k demokracii a soukromému vlastnictví stabilní politický systém a právní řád (thatcherismus a reaganomika)

15 Kontrolní otázky: Charakterizujte pojem politická ideologie
Vysvětlete pojem politická doktrína Vznik a hlavní myšlenky liberalismu Jmenujte a charakterizujte dva hlavní názorové proudy uvnitř liberalismu Popište vznik a hlavní myšlenky konzervatismu Jmenujte a charakterizujte dva hlavní názorové proudy uvnitř konzervatismu

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Knudsen, Robert L., [vid ], dostupné z: Obr. 2: White hous photo by Eric Draperi, [vid ], dostupné z: Obr. 3: Sir Godfrey Kneller, [vid ], dostupné z: Obr. 4: National Portrait Gallery, [vid ], dostupné z:

17 Seznam použité literatury:
[1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc ISBN 80–7182–162-4 [2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Computer Media, Kralice na Hané ISBN


Stáhnout ppt "liberalismus, konzervatismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google