Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M YŠLENÍ =sociálně podmíněný psychický proces, při kterém jsou zpracovávány a využívány informace =nejsložitější kognitivní proces =vnitřní mentální děj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M YŠLENÍ =sociálně podmíněný psychický proces, při kterém jsou zpracovávány a využívány informace =nejsložitější kognitivní proces =vnitřní mentální děj."— Transkript prezentace:

1

2 M YŠLENÍ =sociálně podmíněný psychický proces, při kterém jsou zpracovávány a využívány informace =nejsložitější kognitivní proces =vnitřní mentální děj úzce souvisí s inteligencí, řečí, pamětí, vnímáním a představami  jeho obsahem jsou myšlenky  jeho výsledkem je nový poznatek Funkce myšlení: formování pojmů, rozpoznávání a nacházení vztahů,vyvozování závěrů z výchozích předpokladů ( = usuzování), řešení problémů, vytváření něčeho nového Formy myšlení: myšlení je často popisováno jako proces, který probíhá ve formě pojmů, soudů a úsudků (už podle Aristotela) 1. pojem - slovní vyjádření obecných a podstatných znaků předmětu nebo jevu 2. soud - v každém jsou spojeny nejméně dva pojmy, slouží k vyjádření vztahu, subjekt - pojem, o kterém se něco vypovídá (jsou buď pravdivé nebo mylné) 3. úsudek - vyjadřuje vztahy mezi několika soudy, odvození nového soudu z jiných soudů

3 V LASTNOSTI MYŠLENÍ Hloubka - je charakterizována schopností vnikat do podstaty problému, zjišťovat příčiny jevů Šířka (rozhled) - projevuje tím, jakou šíři poznatků a problémů jsme schopni pomocí myšlení úspěšně řešit Přesnost (spolehlivost) - nakolik jsou naše myšlenky logicky a prakticky správné Pružnost (flexibilita) - je schopnost změnit obvyklý způsob řešení, jestliže se ukázal nesprávným a najít nové metody zkoumání – ne schémata, šablony Kritičnost - schopnost podrobit kritické analýze jednotlivé poznatky, ale i postupy řešení problému Samostatnost - je typická pro člověka, který hledá nová fakta a zákonitosti, objasnění a teorie Hbitost - je nutná, kdykoli se vyžaduje rychlé řešení, ale nesmí dojít k újmě její kvality, hloubky, důslednosti a správnosti Sbíhavost (konvergence) - schopnost držet se určitého tématu a jít po linii logických souvislostí Rozbíhavost (divergence) - nazývané také umělecké, tvořivé myšlení vyznačující se velkou šířkou záběru

4 Z ÁKLADNÍ TYPY MYŠLENÍ Konkrétní - při kterém manipulujeme s vjemy, praktické, metoda pokus - omyl Názorné - Problém řešíme využíváním vizuálních představ Abstraktní - Práce s abstraktními pojmy (symboly), vyžaduje vyšší stupeň myšlení Dále můžeme myšlení dělit na: Reproduktivní - je založeno na aplikaci našich známých vědomostí na nové úlohy a na využití známých metod v nových podmínkách Produktivní - nalézáme informace zcela pro nás neznámé Tvůrčí - směřujeme ke zcela novým myšlenkovým záměrům Netvůrčí - myšlením dospíváme ke zdánlivě novým skutečnostem, které však již byly v minulosti odhaleny Konvergentní (sbíhavé) - vede k jednomu správnému řešení, umožňuje vyvozování závěrů na základě logického uvažování Divergentní (rozbíhavé) - vede k velikému počtu myšlenek a nápadů, vyznačuje se tvořivostí, objevováním, novými postupy Analýzu - myšlenkové rozčlenění celku na části, podstatou analytického myšlení je popis částí určitého celku Syntézu - sjednocování či kombinování jednotlivostí do určitého mentálního celku Analytické myšlení - postupuje krok za krokem Intuitivní myšlení - nepostupuje v jasně vymezených krocích, opírá se o dobrou znalost daného vědního oboru a jeho struktury

5 Z DROJE : http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=1662 http://wikisofia.cz/index.php/My%C5%A1len%C3%AD http://www.gybon.cz/~rusek/zsv/psyc08.html http://psychologie.ff.cuni.cz/studium/prf/mysleni.pdf http://www.unium.cz/materialy/0/0/mysleni-m34181- p1.html V YPRACOVALA : Kateřina Dobrá (23601) – 1. ročník, obor Bankovní management Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "M YŠLENÍ =sociálně podmíněný psychický proces, při kterém jsou zpracovávány a využívány informace =nejsložitější kognitivní proces =vnitřní mentální děj."

Podobné prezentace


Reklamy Google