Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNOLOGICKÁ STRUKTURA, JEJÍ PARAMETRY A ZNÁZORNĚNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNOLOGICKÁ STRUKTURA, JEJÍ PARAMETRY A ZNÁZORNĚNÍ"— Transkript prezentace:

1 TECHNOLOGICKÁ STRUKTURA, JEJÍ PARAMETRY A ZNÁZORNĚNÍ
Kapitola 3 TECHNOLOGICKÁ STRUKTURA, JEJÍ PARAMETRY A ZNÁZORNĚNÍ

2 Technologická struktura stavebního procesu existuje v čase a prostoru, proto musí být řešena v souladu s časovou a prostorovou strukturou stavebního procesu. Technologickou strukturu stavebního procesu tvoří: Členění komplexního procesu na objektové procesy, členění objektového procesu na procesy stupně rozestavěnosti, etapové procesy, a dílčí stavební procesy. Sled objektových procesů, procesů stupně rozestavěnosti, etapových procesů a dílčích stavebních procesů. Technologické vazby mezi procesy. Pracovní síly a jejich složení. Pracovní prostředky a jejich složení. Pracovní předměty a jejich složení.

3 Nejdůležitější parametry technologické struktury:
Počet objektů, stupňů rozestavěnosti a technologických etap Počet dílčích stavebních procesů Rozsah produkce Pracnost Produktivita práce Počet a skladba pracovních sil Počet strojů a zařízení Počet objektů se stanoví dle situačního výkresu, technické zprávy a projektové dokumentace. Počet stupňů rozestavěnosti a technologických etap se obecně stanoví technologickým rozborem objektového procesu v závislosti na prostorové struktuře stavebního procesu. Počet dílčích stavebních procesů se stanoví v tzv. technologickém normálu agregací jednotlivých pochodů z rozborového listu objektu nebo z výrobní kalkulace.

4 Rozsah produkce Q Pracnost P
Je množství produktu, které je výsledkem určitého procesu. Vyjadřuje se ve fyzických nebo finančních jednotkách. Je základem pro určení pracnosti, produktivity práce nebo pro stanovení potřeby jednotlivých stavebních materiálů nebo polotovarů. (m2, m3, Ks, Kg) (Kč, tisíc Kč) Je množství práce potřebné na zhotovení určitého množství produktu určitého procesu, rozeznává se tzv.: Pracnost normová měřená v normohodinách PN = Q . Nc (Nh) Pracnost skutečná měřená v pracovních hodinách: PS = (Q . Nc) / n (Ph)

5 Q rozsah produkce měřený ve fyzických nebo finančních
jednotkách NC norma času, což je normová spotřeba pracovního času 1 dělníka nebo stroje na měrnou jednotku jakostního produktu určitého procesu měřená v Nh/m.j , tj. normohodinách na měrnou jednotku produktu (tento údaj se zjišťuje časovým snímkováním stavebních procesů na staveništi) n součinitel napětí norem (poměr mezi skutečnou a normovou pracností určitého procesu, což je podnikový ukazatel, který bývá určen statisticky a vyjadřuje se v bezrozměrných jednotkách nebo v (%)

6 Produktivita práce Pr Je to rozsah produkce určitého procesu vyrobené za jednotku času jedním pracovníkem. Pr = Q / T Q rozsah produkce měřený ve fyzických nebo finančních jednotkách T je doba v časových jednotkách, po kterou je rozsah produkce Q vyráběn Produktivita hodinová, denní, týdenní, měsíční, roční Jednotka: finanční, fyzická

7 Sleduje se počet pracovníků
HSV hlavní stavební výroba PSV přidružená stavební výroba Technologická struktura objektového procesu je zobrazena v tzv. rozborových listech a technologických normálech.

8 Rozborový list Je to dokument, který zobrazuje nejpodrobnější technologickou strukturu objektového procesu v členění pochodů (ve starší literatuře pod názvem předběžný technologický normál). Rozborový list je výchozí technologický doklad, ve kterém jsou hodnoceny jednotlivé pochody vyrábějící příslušné konstrukční prvky z hlediska přiřazení do etapových procesů, technologického postupu, pracnosti a začlenění do dílčích stavebních procesů dle technologické dělby práce. Po zpracování rozborového listu se sestavuje technologický normál, který uvádí technologický sled dílčích stavebních procesů, tj. procesů přiřazených konkrétním pracovním četám a určitou dělbou práce.

9 Pro agregaci jednotlivých pochodů do dílčích stavebních procesů ve technologickém normálu je potřeba dodržovat tyto zásady: ………………………………………………………………………………. 1. Slučované pochody vykonává stejný pracovní kolektiv (např. příčky tl.150 a 100 mm staví stejná četa) 2. Slučované pochody, které probíhají časové blízko sebe (např. provádění příček na sebe časově navazuje) 3. Mezi slučovanými pochody nejsou technologické přestávky

10 Příklad části technologického normálu

11 Příklad formy technologického normálu
Rozborový list - příklad Technologický normál - příklad

12 Příklad části zjednodušeného rozborového listu


Stáhnout ppt "TECHNOLOGICKÁ STRUKTURA, JEJÍ PARAMETRY A ZNÁZORNĚNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google