Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 1 NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 1 NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference."— Transkript prezentace:

1 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 1 NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013

2 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 2 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní strategie:zjednodušení a zefektivnění přístupu českých exportérů k podpoře státu a ke službám spojeným s exportem Definovány tři nosné pilíře usnadňující realizaci tohoto cíle: Zpravodajství pro export I. Rozvoj exportu II. Rozvoj obchodních příležitostí III. Nejdůležitější projekty pro české exportéry: Integrovaná síť Obchodních misí MPO Služby pro exportéry poskytované MPO a jeho zahraniční sítí Globální diverzifikace exportu Exportní financování a pojištění

3 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 3 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 Zlepšení českého exportu v roce 2012 ČR měla nejvyšší obchodní přebytek v historii 310 mld. Kč Celkový vývoz meziročně stoupl o 6,4 % Celkový vývoz v roce 2012 činil 3 bil. Kč Vývoz do prioritních a zájmových zemí meziročně stoupl o 20 % Podíl prioritních a zájmových zemí se na celkovém vývozu zvýšil ze 14,8 % na 16,8 % Vývoz do prioritních zemí činil v roce 2012 340 mld. Kč Vývoz do zájmových zemí činil v roce 2012 173 mld. Kč Při celkovém růstu se podíl EU na vývozu snížil z 83 % na 80,8 % Rekordní výsledky zahraničního obchodu Úspěšná diverzifikace českého exportu

4 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 4 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 Aktivní podpora exportu v roce 2012 23 zasedání : Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Indie, JAR, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Ruská federace (+ 2 regionální – Samarská oblast, Tatarstán), Srbsko, SRN (Bavorsko, Sasko), Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Vietnam Zasedání Smíšených výborů/komisí 14 zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Ekvádor, Irák, Kolumbie, Makedonie, Ruská federace, Turecko, Srbsko. Počátkem roku 2013 také Vietnam, Thajsko, Barma, Kazachstán, USA. Cesty ministra do zahraničí (mimo EU)  AKTIVNÍ PODPORA FIREM Mezivládní a rezortní smlouvy: Ekvádor, Irák, Thajsko (2013) Příprava dokumentů na podporu obchodu

5 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 5 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 Aktivní podpora exportu v roce 2013 26 zasedání Smíšených výborů a komisí: Alžírsko, Brazílie, Čína, Irák, Indie, Indonésie, Korea, Mexiko, Mongolsko, Peru, Thajsko, Tunisko, Turecko, Vietnam, Makedonie, Chorvatsko, Bělorusko, Kazachstán, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Albánie, Ázerbájdžán, Srbsko, Ukrajina, Rusko, Uzbekistán Zasedání Smíšených výborů/komisí 15 akcí Alžírsko, Bangladéš, Indie, Čína, Izrael, Maroko, Turecko, Kazachstán, Rusko, Bosna, Srbsko, Ukrajina, Ázerbájdžán, Gruzie, země subsaharské Afriky Cesty ministra do zahraničí (mimo EU) AKTIVNÍ PODPORA FIREM Mezivládní a rezortní smlouvy – již sjednány s prioritními zeměmi a řadou zájmových zemí V roce 2013 proběhnou jednání s 12 zeměmi: Bangladéš, Benin, Egypt, Ghana, Kolumbie, Maroko, Myanmar, Pákistán, Senegal, USA, Gruzie, Nigérie Příprava dokumentů na podporu obchodu

6 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 6 EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 Realizace klíčových strategií v roce 2013 EFEKTIVNÍ, CÍLENÁ PODPORA ČESKÝCH EXPORTÉRŮ ZAHRANIČNÍ CESTY MARKETINGOVÁ PODPORA V ZAHRANIČÍ NOVÝ SYSTÉM SLUŽEB PRO EXPORTÉRY NASTAVENÍ NOVÉ SPOLUPRÁCE S MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ OPTIMALIZACE ZAHRANIČNÍ SÍTĚ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

7 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 7 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Zahraniční cesty NOVÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE S PRIORITNÍMI A ZÁJMOVÝMI ZEMĚMI vytvoření interaktivního exportního profilu všech 12 prioritních zemí a 25 zájmových zemí NOVÝ SYSTÉM PLÁNOVÁNÍ, PŘÍPRAVY A REALIZACE PODNIKATELSKÝCH MISÍ vytvoření koordinačního mechanismu za účasti představitelů Kanceláře prezidenta republiky, kanceláří obou komor Parlamentu ČR, předsedy vlády, jednotlivých ministerstev a podnikatelských reprezentací NOVÝ SYSTÉM VYHODNOCOVÁNÍ PODNIKATELSKÝCH MISÍ KONCENTRACE ZDROJŮ A KAPACIT NA AKTIVITY REALIZOVANÉ V PRIORITNÍCH ZEMÍCH ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY MINISTRA PRŮMYSLU A OBCHODU – PODPORA FIREMNÍCH ZÁJMŮ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH 1. 2. 3. 4. 5.

8 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 8 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Nastavení nového systému spolupráce s MZV Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu Zjednodušení a zefektivnění práce zahraniční sítě Dohoda upravuje tyto oblasti spolupráce: Otevírání zahraničních zastoupení Registrace/notifikace činnosti zahraničního zastoupení v zemi působení Řízení zahraničního zastoupení

9 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 9 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Optimalizace zahraniční sítě MPO - nárůst sítě o 20 % Diverzifikace exportu: rozšiřování zahraniční sítě s důrazem na prioritní a zájmové země 1.8.2012 15.2.2013 31.3.2013 Červen 2013 38 485770 POČET ZAHRANIČNÍCH ZASTOUPENÍ 1. Zefektivnění řízení sítě: integrace kanceláří CzechTrade a CzechInvest  kmenoví zaměstnanci MPO 2. Posílení zahraniční sítě: 2012: Kanada, Dánsko, Černá Hora, Čína, Argentina, Izrael, Thajsko, Senegal, Indie, Austrálie 2013: Čína, Brazílie, Turecko, Peru, Kolumbie, Chile, Indonésie

10 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 10 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Nový systém služeb pro české exportéry HLAVNÍ ZMĚNA: OD HODINOVÉ SAZBY K PAUŠÁLNÍM PLATBÁM BASICBUSINESSPLUS SLUŽBY JSOU NOVĚ NABÍZENY FORMOU BALÍČKOVÝCH PROGRAMŮ PORTFOLIO SLUŽEB PORADENSTVÍVZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ MPO

11 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 11 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Cílená podpora českých exportérů CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ SYSTÉM NOVÝCH SLUŽEB, CENOVÉ PAUŠÁLY I ZVÝHODNĚNÍ BYLY PŘIJATY VELMI KLADNĚ ŠIROKOU PODNIKATELSKOU VEŘEJNOSTÍ Podpora malých a středních podniků Podpora exportu do prioritních a zájmových zemí VÝSLEDKY EFEKTIVNĚJŠÍ PODPORY 57% NÁRŮST FIREM NA MEETINGPOINT 2013 (OPROTI ROKU 2012)

12 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 12 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Konkrétní forma podpory exportu ze strany státu Marketingová podpora v zahraničí OFICIÁLNÍ ÚČASTI ČR PROJEKT SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY A VELETRHY ZAHRANIČNÍ AKCE CZECHTRADE České oficiální účasti 2013 Počet: 32 veletrhů, tři čtvrtiny se konají v prioritních a zájmových zemích (pouze prioritní 2/3) České oficiální účasti 2012 Počet: 30 veletrhů, více jak polovina se konala v prioritních zemích, 352 účastníků Organizace 65 zahraničních akcí v roce 2013 2013-2014 z finančních prostředků 235 mil. Kč bude zorganizováno 90 akcí, podpořeno 1 260 účastníků (180 velkých podniků) 2009-2012 z finančních prostředků 611 mil. Kč podpořeno 186 akcí, 2833 účastníků

13 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 13 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentury CzechTrade a agentury CzechInvest  vytvoření instituce poskytující služby na podporu podnikání, inovací, investic a exportu na jednom místě Zrušení agentury CzechTrade Zrušení k 31.12.2013 Značka CzechTrade bude zachována a integrována v rámci převodu zbývající agendy pod CzechInvest jako divize Vybrané agendy už byly převedeny na MPO v rámci sítě zahraničních kanceláří Změna statutu agentury CzechInvest Reorganizace a doplnění o proexportní činnosti – postupně od 3/13 do 12/13 Vyhlášení výběrového řízení na pozici generálního ředitele. Nový GŘ bude mít na starosti implementaci slučování agentur, propojení agend, centralizaci služeb, odbourání duplicit Jednotná instituce Optimalizace služeb pro podnikatele v oblasti exportu, investičních pobídek a podpory podnikání a inovací na jednom místě Snížení počtu vedoucích pracovníků a realizace úspory počtu pracovních míst sloučených agentur CzechInvest a CzechTrade o 25% oproti původnímu stavu obou agentur

14 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 14 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentury CzechTrade a agentury CzechInvest Díky zefektivnění výkonu státní správy, využití synergií a posílení služeb pro podnikatele zajistí MPO výrazně větší podporu konkurenceschopnosti české ekonomiky. Poskytování ucelených služeb pro podnikatele v oblasti podpory podnikání, inovací, investic a exportu na jednom místě, revize vykonávaných agend, zachování kvalitních a úspěšných služeb obou agentur, příprava nových synergických služeb. Dojde k úzkému propojení s celou sjednocenou sítí zahraničních zastoupení MPO – v budoucnu se očekává až 70 zastoupení, která budou české ekonomice zajišťovat jak podporu exportu tak podporu přílivu investic.

15 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 15 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest Organizační struktura CZECHINVEST NÁMĚSTEK PRO PODPORU PODNIKÁNÍSTATUTÁRNÍ NÁMĚSTEK Divize exportu CZECHTRADE 1 odbor Odbor regiony 3 odbory 2 odbory Divize investic Divize strukturálních fondů Divize vnitřních záležitostí

16 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 16 REALIZACE KLÍČOVÝCH STRATEGIÍ V ROCE 2013 Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest Organizační struktura CZECHINVEST DIVIZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ DIVIZE VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ DIVIZE EXPORTU CZECHTRADE DIVIZE INVESTIC S ohledem na dosavadní výborné výsledky čerpání OPPI pokračovat v roli implementační agentury pro období 2014-2020 v rámci OPPIK Efektivní optimalizace nákladů, vyšší důraz na vnitřní kontrolní činnost a reporting, využití centrálních nákupů s MPO a optimalizace doplňkových činností Nová strategie exportní politiky schopná reagovat pružně na vývoj trhu Vytvoření sítě one-stop- shop kanceláří pro export a investice s využitím současné sítě 13 RIM Úzké propojení se sjednocenou sítí obchodních misí MPO Zachování poskytovaných služeb a jejich přizpůsobení hlavní strategii založené na teritoriálním, sektorovém a trendovém hledisku

17 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 17 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 Plnění akčního plánu klíčový dokument pro implementaci Strategie AKČNÍ PLÁN PRO EXPORT A INTERNACIONALIZACI vedený ministrem průmyslu a obchodu, jehož členy jsou představitelé hlavních podnikatelských reprezentací a vybraných resortů ŘÍDÍCÍ VÝBOR složené z podnikatelů a expertů státní správy společně pracujících na konkrétních projektech pro realizaci tří pilířů Strategie 12 PROJEKTOVÝCH TÝMŮ PROJEKTOVÉ TÝMY: Integrovaná síť zahraničních kanceláří MPO Nová nabídka služeb pro exportéry Globální diverzifikace exportu Financování a pojišťování vývozu

18 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 18 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 Plnění akčního plánu – globální diverzifikace exportu Určeno 12 prioritních zemí (PZ); vytvořeny pro ně expertní týmy a akční plány Určeno 26 zájmových zemí (ZZ) Koncepční činnost ve vztahu k exportním teritoriím Zpracovány interaktivní profily zemí (PZ a ZZ, i dalších vybraných) - na portále BusinessInfo.cz Komunikace s podnikatelským prostředím Uskutečněno 16 misí do zemí mimo EU (7 PZ, 1 ZZ), účast na 400 českých firem Vytvořeny nové nástroje pro vyhodnocování a koordinaci misí Podnikatelské mise v doprovodu vrcholových představitelů ČR ČOÚ na 30 veletrzích (více než polovina PZ) pro 352 českých firem Účast na SVV zahrnula 73 akcí (26 PZ) pro 1050 firem Podpora účasti firem na zahraničních veletrzích Uskutečněno 24 zasedání smíšených orgánů (8 PZ, 3 ZZ), účast 500 zástupců českých firem Zasedání Smíšených výborů, komisí a pracovních skupin Proběhlo 73 akcí (26 PZ, 12 ZZ), účast 2000 zástupců českých firem Teritoriální setkání, semináře, business fóra a technologické dny

19 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 19 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 – 2020 V oblasti financování a pojišťování vývozu ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST Objem podepsaných úvěrových smluv přibližně 26 mld. Kč, historicky 3. nejvyšší za 17 let činnosti ČEB Předpokládané čerpání vyčleněné částky 660 mil. Kč ze státního rozpočtu na činnost ČEB - ve výši 636 mil. Kč Objem nově uzavřených pojistných smluv - přibližně 71 mld. Kč, překročení podnikatelského záměru o 13 mld. Kč Posílení pojistných fondů EGAP dotací ze státního rozpočtu ve výši 1 mld. Kč Pojistná kapacita rozpočtována ve výši 250 mld. Kč

20 Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 20 Děkuji za pozornost a očekávám Vaše otázky


Stáhnout ppt "Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 ROK NOVÉ EXPORTNÍ STRATEGIE 1 NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google