Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojová stádia trestné činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojová stádia trestné činnosti"— Transkript prezentace:

1 Vývojová stádia trestné činnosti
TRESTNÍ PRÁVO Vývojová stádia trestné činnosti Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Vývojová stádia trestné činnosti
Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze příprava (u některých tr. č.), pokus a dokonaný čin (u přípravy a pokusu tyto skutková podstata nekryje, i ty však mohou být považovány za trestný čin - §111 TZ) Předčasně dokonaný trestný čin jednání, které má sice fakticky pouze povahu přípravy či pokusu, je však natolik společensky škodlivé, že je trestáno jak dokonaný čin (např. srocení či spolčení ke spáchání trestného činu, u něhož toto uvedeno - §352/3 a 356/2 TZ; faktickou přípravou i „dá si slíbit úplatu“ - §166/2 TZ) Nutno odlišovat dokonání trestného činu a ukončení trestné činnosti (poslední útok např. u pokračování v trestné činnosti) Činnost pachatele po dokonání trestného činu, jíž se snaží zakrýt stopy je trestná jen, pokud tím spáchán další trestný čin (např. vražda nepohodlného svědka apod.) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Vývojová stádia trestné činnosti
Příprava k trestnému činu - §20 TZ a)vytváření podmínek pro spáchání trestného činu b) vedené úmyslem spáchat individuálně určitý zvlášť závažný trestný čin c) vyznačující se nedostatkem pokusu nebo dokonání §20 TZ uvádí i demonstrativní výčet některých forem přípravy: opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů ke spáchání, spolčení a srocení, organizování trestného činu, návod a pomoc Příprava trestná jen při kumulativním splnění podmínek a) zvlášť závažný trestný čin - §14/3 TZ – horní hranice trestní sazby minimálně 10 let) b) TZ trestnost přípravy výslovně stanoví (např. §140/4 TZ) Příprava se trestá jen nedospěl-li čin do pokročilejšího stádia, tj. pokusu nebo dokonaného činu (subsidiarita trestnosti přípravy) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Vývojová stádia trestné činnosti
Pokus trestnému činu - §21 TZ a) jednání bezprostředně směřující k dokonání b) úmysl spáchat individuálně určený trestný čin c) nedostatek dokonání Pokus nemusí být uskutečňováním činu popsaného ve skutkové podstatě, má však bezprostřední význam pro dokonání (zpravidla i časová a místní určenost – na místě a v čase, kdy měl být čin dokonán) Typicky může jít o odstraňování překážek v závěrečné fázi činnosti pachatele, působení na hmotný předmět útoku (omámení osoby, již chce pachatel unést) aj. Nebezpečí vzniku následku (účinku) – ten však vzhledem k absenci dokonání nenastane (šlo by o dokonaný čin) Pokus vždy předpokládá úmysl spáchat trestný čin (stačí i jen úmysl eventuální) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Vývojová stádia trestné činnosti
Nezpůsobilý pokus a příprava nemůže vést k dokonání trestného činu 1) pokus (příprava) nezpůsobilými prostředky (střelná zbraň je nabyta slepými náboji, domnělý jed je zdraví neškodný) 2) pokus (příprava) nezpůsobilého pachatele (pachatel se mylně domnívá, že trpí pohlavní chorobou, kterou se snaží šířit - §155, domnívá se, že má zákonnou vyživovací povinnost - §196 TZ) 3) pokus na nezpůsobilém předmětu útoku (pachatel se domnívá, že předmětem útoku je osoba mladší 15 let, těhotná žena - §159 TZ, pokus vraždy na mrtvole atd.) Nezpůsobilý pokus a příprava jsou trestné (TZ pro ně nemá zvláštní úpravu), nelze-li užít zásadu subsidiarity trestní represe (německá judikatura např. dovodila beztrestnost pokusu vraždy zaříkáním) Důvodem beztrestnosti může být i nebyl-li pachatel schopen zvolit způsobilé prostředky - §46/2 TZ (důvodem neúspěchu tedy není jen náhoda) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Vývojová stádia trestné činnosti
Zánik trestnosti pokusu a přípravy (§ 20/3 a 21/3 TZ) snaha motivovat pachatele, aby od dokonání zavčasu upustil 1) Pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k dokonání a zároveň 2) a) odstranil nebezpečí, které vzniklo b) učinil oznámení příslušnému orgánu v době, kdy nebezpečí mohlo být ještě odstraněno Požadavek dobrovolnosti - pachatel se domníval, že a) mu nic nebrání trestný čin dokonat b) mu nehrozí žádné konkrétní nebezpečí dopadení (žádný konkrétní důvod – např. dopadení jeho spolupachatele) Neukončený pokus – pachatel dosud neučinil vše, co pokládal za nutné k dokonání (např. čeká se zbraní na soka, aby jej zabil, ale nezaútočí – upustí od dokonání) Ukončený pokus – vykonáno vše, co pachatel považoval za nutné k dokonání zánik trestnosti pokusu je možný jen výjimečně – zpravidla kde časový odstup mezi dokonáním činu a vyvoláním následku (účinku) – např. použití časované bomby Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Vývojová stádia trestné činnosti
Kvalifikovaný pokus či kvalifikovaná příprava Pachatel upustil od dokonání, již jeho dosavadní jednání však naplňuje skutkovou podstatu jiného méně závažného trestného činu (pachatel podáním protijedu zabrání smrti nikoli však újmě na zdraví) Zánik trestnosti je jen osobním důvodem beztrestnosti posuzuje se u každého spolupachatele samostatně Trestání pokusu a přípravy trestné jako dokonaný trestný čin - §20/2 TZ a §21/2 TZ soud však musí přihlížet ke všem okolnostem možnost upustit od potrestání – pachatel nerozpoznal, že se jedná o nezpůsobilý pokus či přípravu (§46/2 TZ) možnost podmíněně upustit od potrestání (§48/1 TZ) možno snížit trest pod dolní hranici trestní sazby (§58/5 TZ) polehčující okolností i bezvýsledná snaha pachatele o odstranění nebezpečí Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "Vývojová stádia trestné činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google