Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE"— Transkript prezentace:

1 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
FINANČNÍ GRAMOTNOST Tak tedy za kolik ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

2 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Vztah mezi prodejcem a zákazníkem upravuje Občanský zákoník Zákon o ochraně spotřebitele Pokud je v obchodních podmínkách prodejce něco jiného než v zákoně, platí to, co je výhodnější pro kupujícího. 2

3 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
doba, po kterou lze uplatnit záruku odpovědnost prodávajícího nebo zhotovitele za vady, které se projeví po převzetí začíná běžet od převzetí věci kupujícím Jestliže prodejce během reklamace zboží vymění za jiné, začne běžet zcela nová záruční doba znovu od převzetí nové věci. 3

4 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
- záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (vybitá baterie) u použité věci (bazar) se záruka nevztahuje na vady odpovídající míře opotřebení, kterou měla věc při převzetí kupujícím (ohmatané opěradlo, žmolky na svetru,…) u věcí prodávaných ve slevě se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno 4

5 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Minimální záruční doba spotřební zboží potraviny oprava stavba použité zboží krmiva živá zvířata 24 měsíců 8 dní (pokud je jiná, musí být uvedeno na obalu) 3 měsíce 3 roky 12 měsíců 3 týdny 6 týdnů 5

6 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Potraviny datum použitelnosti SPOTŘEBUJTE DO… po tomto datu se nesmí prodávat datum minimální trvanlivosti MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO… po tomto datu se může prodávat, ale musí být - zdravotně nezávadné - uložené odděleně od ostatních potravin - zřetelně označené, že skončila doba minimální trvanlivosti 6

7 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb v záruční době - bezplatná záruční oprava - výměna výrobku za jiný – bezvadný - sleva z kupní ceny - odstoupení od kupní smlouvy (= vrácení peněz) V případě, že má věc vady, o kterých prodávající ví, má povinnost na ně kupujícího upozornit. Pokud tak neučiní a vada vyjde dodatečně najevo, může kupující požadovat přiměřené snížení kupní ceny – v závislosti na povaze a rozsahu vady; pokud jde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Kupující má právo odstoupit od smlouvy i v případě, že věc měla mít určité vlastnosti a nemá je (například notebook zakoupený dle specifikací prodávajícího nemá odpovídající hardwarové vybavení). Pokud je věc po zakoupení užívána a vyskytne se vada v průběhu prvních šesti měsíců, má kupující nárok na opravu nebo výměnu věci – dle výběru kupujícího. Vada, která se objeví po více než šesti měsících od převzetí věci může být: odstranitelná – kupující může požadovat bezplatnou záruční opravu, ve specifických případech i výměnu; není-li takový postup možný, může kupující žádat o slevu z kupní ceny nebo o odstoupení od kupní smlouvy (§622 odst.1 ObčZ) neodstranitelná bránící řádnému užívání věci – dle výběru kupujícího výměna věci nebo odstoupení od kupní smlouvy nebránící řádnému užívání věci – lze žádat výměnu věci, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy 7

8 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Jak reklamovat přinést zboží (originální obal není nezbytný) včetně příslušenství (dálkový ovladač, kabel, návod,…) předložit doklad o zakoupení nebo záruční list nechat si vystavit reklamační protokol popis výrobku včetně výrobního čísla popis závady způsob vyřízení reklamace datum reklamace potvrzení prodejce podpis zákazníka 8

9 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Jak reklamovat jestli prodejce reklamaci neuzná, je doporučeno nechat si vystavit potvrzení s uvedením důvodu zákazník má nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (poštovné, jízdné,…) a na náhradu škody způsobené vadným výrobkem (požár,…) Uznaná ani neuznaná reklamace není zpoplatněna. 9

10 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Kde reklamovat - tam, kde jsme věc koupili - v libovolné jiné provozovně prodejce - v sídle či místě podnikání prodejce po celou provozní dobu musí být přítomen pracovník odpovědný za příjem reklamace prodejce je povinen vystavit písemný doklad o přijetí a vyřízení reklamace 10

11 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Lhůta na vyřízení reklamace prodejce musí reklamaci vyřídit (včetně odstranění vady) do 30 kalendářních dní o dobu vyřizování reklamace se prodlužuje záruka Prodávající není povinen informovat kupujícího o tom, že reklamovaný výrobek je připraven k převzetí. 11

12 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Vyřízení reklamace Pokud byla vada uznána, může být výrobek opraven nebo vyměněn. Prodejce také může nabídnout vrácení peněz. U neodstranitelné vady, která nebrání používání, může být poskytnuta sleva. Nárok na vrácení peněz: třetí reklamace stejné vady stejného výrobku více vad najednou neodstranitelná vada výrobku prodejce nevyřídil reklamaci do 30 dní Pokud se stejná vada vyskytne opakovaně nebo má věc více vad, můžete požadovat výměnu nebo odstoupit od smlouvy 12

13 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Zboží koupené přes internet, telefonicky nebo při předváděcí akci Zákazník může odstoupit od smlouvy (=vrátí zboží a dostane peníze zpět) bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí. Netýká se potravin, novin a časopisů, loterie, akcií, zboží speciálně upraveného pro zákazníka, audio, videonahrávek a software s porušeným originálním obalem. (se spodním prádlem není problém) Platí i pro případ vyzvednutí objednaného zboží v kamenném obchodě. (neplatí v případě pouhé rezervace zboží) Zboží se doporučuje vrátit v originálním obalu, jinak si může prodejce opětovné zabalení účtovat. 13

14 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Vrácení zboží V kamenném obchodě není právní nárok na vrácení zboží, záleží na ochotě prodejce, jestli vyhoví, a za jakých podmínek. 14denní lhůta začíná běžet následující den po převzetí zboží, jde o 14 kalendářních dnů. Do tohoto termínu musí být prodejci doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží je možné doručit později. Končí-li lhůta v sobotu, neděli nebo ve svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den. Jestliže prodejce při nákupu neuvedl informace požadované zákonem, prodlužuje se lhůta automaticky na 3 měsíce. 14

15 ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE
Zdroj: SKOŘEPA, Michal; SKOŘEPOVÁ, Eva. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. Praha: Scientia, s. Autor: Mgr. Pavel Papežík, vytvořeno v září 2012, určeno pro 9. ročník ZŠ, předmět Finanční gramotnost, vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství, tematický okruh Stát a hospodářství.


Stáhnout ppt "ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google