Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pouště Z_067_Krajinná sféra a její základní části_Pouště Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro upevňování a rozšiřování učiva o pouštích Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků Je určen pro předmět zeměpis a ročník 6. Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: BRYCHTOVÁ, Šárka, Josef BRINKE a Josef HERINK. Planeta Země: Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy. Praha 1: Fortuna, ISBN

3 Pouště Zabírají téměř 1/3 souše.
Vyskytují se v suchých tropech podél obratníků. Všechny pouště nejsou stejné. Záleží na tom, na kterém místě Země a v kterém teplotním pásu se nachází. Některé pouště jsou kamenité, jiné písčité nebo hlinité.

4 Podnebí v pouštích Je velmi suché. Pouště mají jednu významnou vlastnost. Ve dne je zde teplo a v noci zima. Je to způsobeno tím, že povrch, který je bez vody, přijímá a ztrácí teplo vyzařováním velmi rychle. Jaké jsou průměrné roční srážky na Sahaře? Podnebí oblasti Sahary má typicky pouštní ráz, je suché s ročními srážkami do mm.

5 Hamada Je kamenitá poušť (nejčastější typ pouště na světě).
Jedná se o suchou pustinu posetou štěrkem, kameny nebo skalními útvary bez přítomnosti písečných dun.

6 Serír - reg Je štěrkovitá (resp. oblázková) poušť a je to převažující typ na Sahaře.

7 Erg Erg je písečná poušť pohyblivých dun. Na Sahaře je zastoupena poměrně málo, pokrývá pouze jednu pětinu rozlohy. Erg je skoro bez vegetace, výjimkou je jen pár tamaryšků. S ergy se setkáme na západní Sahaře, v Libyjské poušti a Nigeru. Saharský písek je poměrně mladý, není mořského, nýbrž pevninského původu.

8 Vyjmenuj nejznámější pouště světa:
Sahara - největší poušť světa (9 mil. km2) Kalahari Namib Atacama

9 Sahara Je největší poušť světa. Nachází se v severní Africe. Část jižní Afriky tvoří také poušť. Povrch Sahary tvoří převážně kamenitá poušť (skalnatá, oblázková, štěrková nebo hlinitá), menší část zabírají pouště písečné. V centrálních oblastech Sahary se nachází několik pohoří sopečného původu jejichž vrcholy přesahují tři tisíce metrů. Vodní zdroje těchto oblastí kolem sebe soustřeďují většinu saharských oáz.

10 Sahara

11 Kalahari Je název rozsáhlé pouštní oblasti v jižní Africe, která se nachází na území 3 států: Botswany, Namibie a Jihoafrické republiky. Okrajové oblasti pouště zasahují i na území jižní Angoly, jižní Zambie a západní části Zimbabwe. Oblast pouště Kalahari zaujímá rozlohu asi 900 000 km² a rozkládá se u obratníku Kozoroha. Jsou zde písečné duny a suchá koryta občasných řek. Je to největší poušť v jižní části Afriky.

12 Namib Území je považováno za nejstarší poušť na světě, protože zde suché podmínky panují již nejméně 80 milionů let. Každoročně zde spadne pouhých 10 mm dešťů. Díky tomu je poušť téměř celá vyprahlá.

13 Atacama Je nejsušší poušť  na Zemi. Je udáváno, že v jejím středu se nachází oblasti, kde podle měření neprší po stovky až tisíce let. Nachází se v Jižní Americe.

14 Libyjská poušť Povrch pouště je převážně kamenitý
s ostrými hřebeny a hlubokými proláklinami. Některé části pokrývají písečná moře. V oblasti se nachází osm významných proláklin. Převážně se jedná o oázy, které jsou napájeny podzemní vodou z Nilu a představují jediná místa v poušti s trvalým lidským osídlením. Duny a ostré vrcholy Libyjské pouště

15 Některé pouště se vlivem podnebí vyvinuly i v mimotropických oblastech (např. poušť Gobi).
Je jedna z nejstarších a největších pouští světa. Rozkládá se v severní  Číně a jižním Mongolsku.

16 Vysvětlete pojmy: Oáza Oázy jsou zelená místa v poušti s výskytem vody
Vádí Vádí je vyschlé koryto občasného toku Dezertifikace Dezertifikace znamená rozšiřování pouště

17 Oáza Oáza je místo v poušti, které má podzemní vodu. Je zde zeleň a žijí zde lidé. V oázách se pěstuje hlavně palma datlová. Chovají se zde velbloudi, kteří vydrží velmi dlouho bez vody.

18 Vádí Je údolí vzniklé erozí občasného vodního toku v suchých oblastech pouští a polopouští. Vádí zůstávají po většinu doby suchá, voda jimi protéká nárazově jen po deštích či ve vlhčím období roku a často vytváří strmé stěny ohraničující údolí a dno pokryje horninovou sutí.

19 Dezertifikace Je proces degradace území na pouště a polopouště.
Způsobena může být různými  klimatickými jevy i přímou lidskou činností v dané oblasti. Například: spásáním dobytkem a zvěří, kácením zeleně v dané oblasti, nadměrným odběrem vody pro závlahu zemědělské půdy

20 Rostliny na poušti Rostou zde rostliny přizpůsobené suchému podnebí. Mají dlouhé kořeny a jsou dokonale vybaveny proti výparu vody (kaktusy, pryšce).

21 Živočichové na poušti Na pouštích žijí myši, fenkové, hadi, velbloudi.

22 Polopouště Polopouště jsou oblasti na přechodu mezi savanou  a pouští, vyznačující se nízkými srážkami a řídkou vegetací. Srážky jsou zde vyšší než na poušti. Rostlinstvo polopouští je přizpůsobeno nedostatku srážek.

23 Vyhledej v atlase tyto pouště a napiš, ve kterém světadíle se nacházejí:
• Poušť Sahara • Velká písečná poušť • Poušť Namib • Poušť Gobi • Poušť Atacama • Poušť Kalahari • Údolí smrti

24 Opakování:  1. Kde se vyskytují pouště a polopouště?
 2. Pouště podle povrchu. Co jsou to duny?  3. Popiš podmínky pro život.  4. Jmenuj zvířata a rostliny této oblasti.  5. Jak se zvířata a rostliny přizpůsobily nepříznivým podmínkám pro život?  6. Co je to oáza?  Úkol: Vyhledej zajímavosti o vybraném zástupci rostlin a živočichů v pouštích a polopouštích.

25 Najdi na mapě tyto pouště a přiřaď název ke správnému pojmu.
Sahara Gobi Rub al-Chálí Taklamakan Kalahari Karakum Kyzylkum Velká písečná poušť Gibsonova poušť HORKÁ POUŠŤ CHLADNÁ POUŠŤ

26 Zdroje: Soubor:Erg chebbi cyclists.jpg. JAN SUCHY. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erg_chebbi_cyclists.jpg Soubor:Libya 4983 Tadrart Acacus Luca Galuzzi 2007.jpg. LUCA GALUZZI. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Libya_4983_Tadrart_Acacus_Luca_Galuzzi_2007.jpg Soubor:Libyan Dessert.jpg. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Libyan_Dessert.jpg Soubor:Sahara.jpg. FLORENCE DEVOUARD. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sahara.jpg Soubor:Mauritanie - Adrar2.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mauritanie_-_Adrar2.jpg Soubor:Sahara satellite hires.jpg. Wikipedie [online]. 2002, [cit ]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sahara_satellite_hires.jpg Soubor:Dune 7 in the Namib Desert.jpeg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Welwitschia.jpg. FREDDY WEBER. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Atacama1.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Gobi Desert.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Mondsichelsee-01.JPG. SIGISMUND VON DOBSCHÜTZ. Wikipedie [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z:

27 Zdroje: Soubor:Oasis in Libya.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:NachalParan1.jpg. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Aralship2.jpg. Wikipedie [online]. 2003, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Moringa-ovalifolia.jpg. VIOLET GOTTROP. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Euphorbia candelabrum jpg. LUIS TAMAYO. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Bactrain Camel.jpg. ROBERT LAWTON. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Fennec Africa Alive, Lowestoft 2.jpg. TIM PARKINSON. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Koppen classification worldmap BSh.png. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Taklamakan-d43.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:LocationKalahari.PNG. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google