Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrationsfachdienst Význam práce pro člověka a společnost Trh práce v Rakousku a v Evropské Unii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrationsfachdienst Význam práce pro člověka a společnost Trh práce v Rakousku a v Evropské Unii."— Transkript prezentace:

1 Integrationsfachdienst Význam práce pro člověka a společnost Trh práce v Rakousku a v Evropské Unii

2 Integrationsfachdienst Základ pro účast na společenském životě a sociální soudržnost  Zajištění práce  I ntegra ce člověka do práce a v práci  Zamezení vyloučení lidí z možností vzdělávání a zvyšování kvalifikace resp. z trhu práce

3 Integrationsfachdienst Pilíře i dentit y profese – sociální prostředí – tělo – materiální zajištění – normy a hodnoty H.G.Petzold

4 Integrationsfachdienst Profese – práce a výkon  být činný/-á  identifikace prostřednictvím práce  pracovní výkon (orientace na výkon)  spokojenost v práci  radost z vlastního výkonu

5 Integrationsfachdienst Sociální prostředí - síť  přátelé  rodina  pracoviště  vztahy / manželství  aktivity ve volném čase

6 Integrationsfachdienst tělo  zdraví  pohyb  pohoda  sexualita  schopnost unést zátěž / výkonnost  emoce

7 Integrationsfachdienst Materiální zajištění  příjem  peníze  jídlo  oblečení, věci každodenní spotřeby  možnosti dalšího vzdělávání  byt, dům

8 Integrationsfachdienst Hodnoty a normy  morálka, etika  náboženství  láska  naděje  osobní životní filozofie  důležité základní principy

9 Integrationsfachdienst „Výkon“ – ústřední pojem v naši společnosti My jako společnost připouštíme, že jsou lidé hodnoceni pouze podle jejich produktivity! orientace na výkon maximalizace zisku materielní myšlení

10 Integrationsfachdienst Pilíře identity

11 Integrationsfachdienst Míra nezaměstnanosti v EU 20,2% 9,6% 7,7% 5% 4,5% Zdroj: eurostat

12 Integrationsfachdienst Rizikový faktor- nedostatečná kvalifikace  Nejvýznamnějším faktorem pro nezaměstnanost je úroveň kvalifikace.  Nedostatečná úroveň všeobecného vzdělání a odborné kvalifikace přispívají k vzniku vysokého rizika sociálního vyloučení. Šance na profesní integraci na primárním trhu práce se tím značně snižují.

13 Integrationsfachdienst Rizikový faktor- nedostatečná kvalifikace  V Rakousku mělo v roce 2010 cca. 45% zájemců o zaměstnání jenom základní školu!  Často se vyskytuje nedostatečná úroveň kvalifikace v kombinaci s dalšími rizikovými faktory: –věk (mladý – starý) –postižení resp. znevýhodnění –osobní problémy (drógová závislost, dluhy atd.) –žena –………………………………..

14 Integrationsfachdienst Rizikový faktor – mladý věk Nezaměstnanost u osob mladších 25 let v EU Zdroj: Eurostat, stav červen 2010, údaje na 1.kvartál 2010

15 Integrationsfachdienst Quelle: Statistik Austria, AMS Rizikové faktory mladý věk / nedostatečná kvalifikace

16 Integrationsfachdienst Quelle: Statistik Austria, AMS Rizikový faktor - znevýhodněný/-á

17 Integrationsfachdienst ekonomikaspolečnost Napěťové pole Trh práce vysoká kvalifikace, požadovaná i u jednoduchých činností stále méně pracovních míst pro pomocné síly kvalifikace, výkonnost a flexibilita jsou na prvním místě rozmanitost, různorodost přes podporu je vzdělávání a kvalifikace možné často jen v omezené míře Potřebujeme činnosti v souladu se silnými stránkami a schopnostmi Výzvy od průmyslové výroby K poskytování služeb Working poor Výzva pro národní a evropskou politiku

18 Integrationsfachdienst Programy EU - Progress  Progress Program pro zaměstnání a sociální solidaritu (2007 – 2013) Analýza, vytvoření sítí a výměna informací v oblastech: zaměstnávání sociální ochrana a integrace pracovní podmínky nediskriminace a rozmanitost rovné postavení obou pohlaví

19 Integrationsfachdienst Programy EU - ESF  ESF – Evropský sociální fond Operační program Zaměstnávání (2007 – 2013) Přizpůsobivost pracovních sil a podniků Boj proti nezaměstnanosti Integrace lidí s postižením do profesní praxe

20 Integrationsfachdienst Integrace lidí se ztíženým přístupem k trhu práce Celoživotní vzdělávání regionální dohody o zaměstnávání Programy EU - ESF

21 Integrationsfachdienst  Evropa 2020 – ekonomický program (2010 – 2020) zvýšení míry zaměstnanosti lidí ve věku 20 – 64 let z 69% na min. 75% zvýšení investic do výzkumu a vývoje na min. 3% z HDP snížení emise skleníkových plynů o 20%, zvýšení podílu obnovitelných energií na 20% a zvýšení energetické efektivity o 20% Programy EU – Evropa 2020

22 Integrationsfachdienst Snížení počtu žáků, kteří nedokončí základní školu z 15% na 10% Snížení počtu občanů žijících pod národní hranicí chudoby o 25%. 20 mil. občanů Evropy má takto uniknout životu v bídě. Programy EU – Evropa 2020

23 Integrationsfachdienst Národní legislativa – Rakousko Zákon o rovném postavení lidí s postižením Od r.2006 Cíl: odstranit diskriminaci nebo jí zamezit a tím umožnit rovnoprávnou účast na životě společnosti. Uznání rakouského znakového jazyka jako samostatného úředního jazyka v Rakousku.

24 Integrationsfachdienst  Lidé se zvýhodněným postižením Jakožto lidi se zvýhodněným postižením jsou na základě žádosti uznáni občané Rakouska způsobilí k výdělečné činnosti, ale také občané Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a občané s uznaným statutem uprchlíka, se stupněm postižení min. 50%, např. vozíčkáři, lidé s těžším tělesným postižením, nevidomí a neslyšící lidé a dále také osoby s jiným druhem omezení jako např. s cukrovkou nebo závažnými problémy s učením. Národní legislativa – Rakousko Zákon o zaměstnávání lidí s postižením

25 Integrationsfachdienst  Nejdůležitější údaje Povinnost zaměstnavatele zaměstnat na 25 zaměstnanců jednu osobu se zvýhodněným postižením (povinný podíl) Při nesplnění této povinnosti odvádí podnik za každé takové neobsazené místo měsíční vyrovnávací poplatek ve výši 226 EUR. Má-li zaměstnavatel 100 a více zaměstnanců, zvýší se tento poplatek na 316 EUR za jedno neobsazené místo, má-li 400 a více zaměstnanců, tak se zvýši na 336 EUR/místo. Národní legislativa – Rakousko Zákon o zaměstnávání lidí s postižením

26 Integrationsfachdienst Nejdůležitější údaje Zvýšená ochrana před výpovědí po 4. roce zaměstnání (před 01.01.2011 již po 6. měsíci zaměstnání) Zvýšená ochrana před výpovědí znamená, že zaměstnavatel potřebuje k vypovězení pracovního poměru souhlas výboru pro OZP. Národní legislativa – Rakousko Zákon o zaměstnávání lidí s postižením

27 Integrationsfachdienst Nejdůležitější údaje Podpora pracovních poměrů OZP: příspěvek na mzdové náklady, na vybavení pracoviště atd. Národní legislativa – Rakousko Zákon o zaměstnávání lidí s postižením

28 Integrationsfachdienst Informace  www.autark.co.at www.autark.co.at  www.dabei-austria.at www.dabei-austria.at  http://ec.europa.eu/eu2020/ http://ec.europa.eu/eu2020/  www.clearing.or.at www.clearing.or.at


Stáhnout ppt "Integrationsfachdienst Význam práce pro člověka a společnost Trh práce v Rakousku a v Evropské Unii."

Podobné prezentace


Reklamy Google