Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v České republice Praha 25.11.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v České republice Praha 25.11.2005."— Transkript prezentace:

1 Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v České republice Praha 25.11.2005

2 Obsah Potřebnost diskuse a spolupráce vědeckých pracovišť,odborné veřejnosti, veřejné správy a praxe Kontext EU

3 Důvody pro využívání alternativních paliv státy EU Rostoucí celková spotřeba paliv v dopravě Závislost na dovozu ze zemí středního východu ( v roce 2020 až 70%) Vyčerpatelnost zásob ropy Obava z rostoucích cen ropy Diverzifikace trhu (v sektoru dopravy nyní závislost na ropě na úrovni 98 % Rostoucí emise zejména skleníkových plynů (závazky z Kjótského protokolu)

4 Další důvody Produkce plodin pro výrobu biopaliv – podpora v rámci zemědělské politiky (vytváření nových ekonomických zdrojů, zachování zaměstnanosti a rozvoj venkova, rozvoj zpracovatelského průmyslu)

5 Cíle Stanoveny postupné cíle a zakotveny v legislativě Evropský parlament a Evropská rada přijaly Akční plán – definována strategie pro dosažení plánované 20% náhrady klasických kapalných motorových paliv alternativními palivy do roku 2020

6 Směrnice 2003/30/EC o podpoře využívání biopaliv a nebo jiných obnovitelných zdrojů v dopravě 2003/96/EC o zdanění energetických produktů - obsahují regulační a fiskální rámec podpory biopaliv

7 Situace v ČR Hledání schůdné cesty - Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn (UV ze dne 11. května 2005 č. 563) - Program podpory výroby biopaliv v návaznosti na implementaci směrnice 2003/30/ES (UV ze dne 12. října 2005 č. 1307) - Dlouhodobá strategie využití biopaliv v České republice (UV ze dne 12. října 2005 č. 1308)

8 Resort dopravy - podpora Program obnovy vozidel MHD a veřejné linkové dopravy – zvláštní podpora autobusů na alternativní pohon (CNG, elektrický) OP Infrastruktura – opatření 2.3 Národní a resortní program výzkumu

9 Resort dopravy – úkoly: Zpracovat technicko-ekonomickou analýzu využití všech základních vhodných alternativních paliv v dopravě (včetně zkapalněného zemního plynu) v podmínkách ČR – T 30.6.2006 MPO ve spolupráci s MD – prověřit možnosti ČR ohledně motorů na palivo s vyšším obsahem bioetanolu od roku 2009 a prověřit možnosti uplatnění lihobenzínových směsí s vyšším obsahem bioetanolu (E85,E95) v oblasti veřejné silniční dopravy - T31.12.2006

10 Projekty vědy a výzkumu MD Č. 1F44E/022/210 „Ekonomika zavádění alternativních paliv v dopravě a možnosti internalizace externích nákladů dopravy ČR“- řešitel ČVUT Č. 1F54G/070/520 „Výzkum pohonných hmot pro vznětové motory s vysokým obsahem biosložky se zaměřením na testování jejich vlastností s možností využití pro dopravní účely – řešitel ÚPM,a.s. Č. 1F54G/104/520 „Měření a výpočty emisních faktorů nelimitovaných polutantů při spalování směsných biopaliv v závislosti na jejich složení a provozních režimech“ – řešitel CDV, ZÚ Ostrava

11 Děkuji za pozornost ! RNDr. Soňa Beroušková Tel. 972231194 E-mail: sona.berouskova@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Možnosti rozvoje alternativních paliv v dopravě v České republice Praha 25.11.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google