Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program:Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program:Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program:Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZÁKLADY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

3  Hospodářská politika je obecně přístup státu k ekonomice své země.  Jde o činnost, při níž nositelé hospodářské politiky (zejména vláda) používají určitých nástrojů a svěřených pravomocí k tomu, aby ovlivnily ekonomický a sociální vývoj (ekonomiku jako celek nebo její část), přičemž se snaží dosáhnout určitých ekonomických cílů.

4  Hospodářská politika je kombinací hospodářského a ekonomického přístupu ke společenskému vývoji, který je závislý na politice.  Právě tento vztah mezi hospodářstvím a politikou musí být udržován v rovnováze.  Hospodářskou politiku si lze také představit jako soubor nástrojů, které ovlivňují jak makroekonomickou, tak mikroekonomickou oblast.

5  Vychází z toho, že činnost jedinců vyžaduje určitou koordinaci, která je v praktické HP doplněna politickým a právním rámcem, čímž vzniká praktická HP.  Snaží se o utváření konzistentních systémů jednotlivých cílů a prostředků, optimální pojetí hospodářsko-politických cílů a instrumentů.

6  Je tvořena souborem záměrů, opatření, jednání, usilujících o regulaci, ovlivňování a bezprostřední stanovení průběhu hospodářských aktivit.  Obecně je dána hospodářskou úrovní dané země.  Nabízí hospodářské politice určitá alternativní řešení jako možná rozhodnutí, nepřebírá však za tato rozhodnutí politickou odpovědnost.

7  Vychází z teoretické hospodářské politiky.  Teoretická hospodářská politika nabízí určitá alternativní řešení jako možná rozhodnutí pro praktickou HP.  Zásadním rozdílem mezi teoretickou a praktickou HP je, že teoretická část HP nepřejímá za svá tvrzení odpovědnost na rozdíl od té praktické.

8  Je ovlivněna uplatněním politické moci a politickým oponováním.  Praktická hospodářská politika bere v úvahu nejen politickou, sociální a mezinárodní situaci, ale i souhlas či nesouhlas voličů.

9  Člověk tím, že sleduje vlastní zájem, zisk či užitek, je veden jakousi neviditelnou rukou trhu → napomáhá k dosažení cíle, o který mu původně vůbec nejde → tím, že jde za svým zájmem, pomůže mnohdy zájmu společnosti účinněji a více, než když by se společnosti snažil vědomě prospět.  Optimalizuje vztah mezi jednotlivými výrobci a spotřebiteli → dochází k efektivní alokaci práce a kapitálu daleko lépe než kdyby o to někdo vědomě usiloval.

10  Definujte hospodářskou politiku, jak se dělí a jaké jsou základní rozdíly?  Uveďte příklad z praxe(běžného života) na fungování „neviditelné ruky trhu“. Kdo byl autorem tohoto principu?

11  HOLMAN, Robert: Ekonomie, 4. vydání, Praha: C.H. Beck 2005, ISBN 80- 7179-891-6  KASAN, Jan, ŽÁK, Milan: Hospodářská politika A, Praha, VŠE, 1992  SLANÝ, Antonín a kolektiv: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, Praha, C. H. Beck, 2003, ISBN: 8071797383  KLIKOVÁ, Christiana, KOTKLÁN, Igor: Hospodářská politika, Ostrava, Institut vzdělávání SOCRATES, s.r.o., 2006, ISBN: 8086572048  VOSTROVSKÁ, Zdena, VORLÍČEK, Jan: Úvod do hospodářské a sociální politiky, Praha, VŠE, 2005  ŽÁK, Milan, NĚMCOVÁ, Ingeborg: Hospodářská politika I., Praha, VŠE 1998

12  Hospodářská politika, teoretická hospodářská politika, politická odpovědnost, praktická hospodářská politika,  politická, sociální, mezinárodní situace, souhlas a nesouhlas voličů, neviditelná ruka trhu, efektivní alokace práce a kapitálu


Stáhnout ppt "Výukový program:Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google