Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie chování spotřebitele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie chování spotřebitele"— Transkript prezentace:

1 Teorie chování spotřebitele
Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, , Téma 2 Teorie chování spotřebitele

2 Obsah. Měření užitku Indiferenční křivka Indiferenční mapa
Speciální tvary indiferenčních křivek – substituty a komplementy Rozdílné preference dvou spotřebitelů Optimum spotřebitele Odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím indiferenční křivky a linie rozpočtu Vyjádření optima spotřebitele a odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím mezního užitku

3 Rozdílné preference dvou spotřebitelů
Indiferenční křivky různých spotřebitelů se liší podle toho jaké preference mají a jací jsou. Indiferenční křivky různých spotřebitelů pro stejné dva statky se mohou v jednom i ve dvou bodech protínat.

4 Rozdílné preference dvou spotřebitelů

5 Křivka rozpočtového omezení se nazývá linie rozpočtu BL
Optimum spotřebitele Optimum spotřebitele je takový poměr pořízení a spotřeby dvou a více statků, které při daném rozpočtovém omezení dává nejvyšší celkový užitek. Křivka rozpočtového omezení se nazývá linie rozpočtu BL (z anglického budget line).

6 Linie rozpočtu Linie rozpočtu znázorňuje maximální možné kombinace statků, které si spotřebitel při svém rozpočtu může dovolit.

7 Optimum spotřebitele Optimum spotřebitele leží tam, kde se dotýkají linie rozpočtu daného spotřebitele a jeho indiferenční křivka. V tomto bodě spotřebitel za peníze, jež má k dispozici, maximalizuje svůj užitek - spotřebovává maximální možné množství obou statků.

8 Optimum spotřebitele

9 V bodě optima je též maximální součet těchto sčítanců.
Optimum spotřebitele Optimum spotřebitele je v bodě té indiferenční křivky k níž je přímka linie rozpočtu tečnou. Linie rozpočtu představuje stálý součet množství obou statků vynásobený jejich cenami. V bodě optima je též maximální součet těchto sčítanců.

10 Mění-li se spotřebitelův příjem, posouvá se celá linie rozpočtu.
Optimum spotřebitele Mění-li se spotřebitelův příjem, posouvá se celá linie rozpočtu.

11 Pokud se mění cena jednoho statku, mění se sklon linie rozpočtu.
Optimum spotřebitele Pokud se mění cena jednoho statku, mění se sklon linie rozpočtu.

12 Mezní míra substituce ve spotřebě.
Optimum spotřebitele Mezní míra substituce ve spotřebě. Linie rozpočtu se dotýká tečně indiferenční křivky v bodě optima spotřebitele. Mezní míru substituce ve spotřebě lze vyjádřit pomocí sklonu této tečny. Mezní míra substituce ve spotřebě je tedy v bodě optima spotřebitele rovna poměru cen statků.

13 Odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím indiferenční křivky a linie rozpočtu
Individuální poptávkovou křivku spotřebitele lze odvodit na základě sledování změn ceny jednoho ze statků, při zachování ceny druhého statku.

14 Odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím indiferenční křivky a linie rozpočtu
Q = f (p;…) Je nepřímo úměrná Nemusí být lineární

15 Individuální poptávková křivka
Individuální poptávková křivka vyjadřuje závislost mezi cenou a množstvím, které poptává jeden spotřebitel. Tato křivka je klesající. Čím nižší je cena daného statku, tím více jednotek spotřebitel poptává.

16 Vyjádření optima spotřebitele a odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím mezního užitku Optimum spotřebitele můžeme vyjádřit rovněž pomocí kardinalistické verze mezního užitku. Zvyšujeme-li množství určitého statku, který spotřebováváme dříve nebo později se přírůstek užitku z jednotky dalšího spotřebovávaného statku začne snižovat.

17 Spotřebitel bude indiferentní pokud:
Vyjádření optima spotřebitele a odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím mezního užitku Spotřebitel porovnává užitek z různých statků s různou cenou (efektivnost). Spotřebitel bude indiferentní pokud: MUi jsou mezní užitky jednotlivých statků; pi jejich ceny i je 1;2;…;n

18 Vyjádření optima spotřebitele a odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím mezního užitku Optimum spotřebitele tak nastává jestliže mezní užitek z poslední jednotky užívaného statku pořízeného za jednu peněžní jednotku je stejný u všech statků, které spotřebitel spotřebovává. Pokud by spotřebitel měl větší užitek z toho, čeho má nedostatek, přesouval by své finanční prostředky do této oblasti tak dlouho, než by se mezní užitek vyrovnal

19 Vyjádření optima spotřebitele a odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím mezního užitku

20 Z uvedeného lze odvodit:
Vyjádření optima spotřebitele a odvození individuální poptávkové křivky prostřednictvím mezního užitku Z uvedeného lze odvodit: Celkový užitek lze získat agregací dílčích užitků: TU = MU1 + MU2+ MU3+ …. + MUn

21 Odvození pomocí mezního užitku.
Individuální poptávková křivka je totožná s křivkou mezního užitku daného spotřebitele.

22 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Teorie chování spotřebitele"

Podobné prezentace


Reklamy Google