Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA ASTROFYZIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA ASTROFYZIKA"— Transkript prezentace:

1 FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA ASTROFYZIKA
3. ZEMĚ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. III/ Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/ s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Zpracováno 7. března 2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 CHARAKTERISTIKA Střední vzdálenost od Slunce 150 mil. km – 1 AU
Afélium (odsluní) 152 mil. km Perihélium (přísluní) 147 mil. km Rovníkový poloměr 6378 km Hmotnost 6·1024 kg Hustota 5 500 kg·m−3 Objem 108·1010 km3 Střední oběžná rychlost 30 km·s−1 Sluneční den 24 hodin Hvězdný den 23,9345 hodin Sklon zemské osy 23,45°

3 VZNIK A VÝVOJ Vesmír vznikl před 13,7 miliardami let.
Sluneční soustava před 4,6 miliardami let. (Stáří Země je určeno pomocí radiometrického rozpadu vybraných radioaktivních prvků.) Planeta rostla, zvětšovala se  její gravitace a přitahovala další, a také hmotnější tělesa. Další nárazy tavily zemský povrch a Země se dočasně proměnila ve žhavou kouli s oceány plnými magmatu. I nadále se se Zemí srážela další tělesa a po dopadu se okamžitě roztavila.

4 ROZPAD KONTINENTŮ Před 1,3 miliardami let se na Zemi začal formovat superkontinent Rodinie. Před 750 milióny let se Rodinie začala rozpadat na 8 menších kontinentů s jádrovou oblastí Laurentie. Před 310 milióny let došlo k vytvoření nového základu pro superkontinent v podobě Pangea. Okolo se nacházel oceán Tethys. Obr.: 1

5 ROZPAD KONTINENTŮ Před 200 milióny let se Pangea začíná rozpadat na
Laurasii Gondwanu a vzniká Atlantský oceán. Před 150 milióny let Laurasie na Severní Ameriku Euroasii. Před 140 milióny let Gondwana na Jižní Ameriku Afriku Arábii Indii Antarktidu. Obr.: 1 Před 100 milióny let vzniká Indický oceán.

6 Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou.
VNITŘNÍ STAVBA Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou. Rozložení vrstev v tělese je z největší části ovlivněno hmotností látek, ze kterých jsou složeny. Obr.: 2

7 Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou.
VNITŘNÍ STAVBA Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou. Rozložení vrstev v tělese je z největší části ovlivněno hmotností látek, ze kterých jsou složeny. Obr.: 3

8 VNITŘNÍ STAVBA Obr.: 4

9 ATMOSFÉRA je vrstva plynů obklopujících planetu, udržovaných na místě zemskou gravitací. Chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční radiací a stabilizuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Nemá jednoznačnou vrchní hranici, místo toho plynule řídne a přechází do vesmíru. Tři čtvrtiny atmosférické hmoty leží v prvních 11 km nad povrchem země. plyn objemový podíl Dusík 78% Kyslík 21% Argon 0,934% Stopově CO2, Ne, He, Metan, Krypton, H Obr.: 5

10 ATMOSFÉRA Troposféra „tropos“ = "otáčet - míchat“ a „sféra“ = "koule". Zahrnuje 80 % hmotnosti atmosféry. Stratosféra Vrstva stratosféry mezi 25 až 35 km se nazývá ozonosféra (O3). Molekuly ozónu pohlcují UV záření, které má zhoubný vliv na tkáně organismů, (k povrchu Země se dostává jen asi 1% UV záření). Ozónová vrstva se při tom zahřívá. Mezosféra se nachází vysoko nad oblastmi, kde létají letadla (až 27 km) a nízko pro kosmické družice, tak je její průzkum poměrně složitý. Obr.: 6

11 ATMOSFÉRA Termosféra sahá do vzdálenosti 640 km. Teplota zde díky slunečnímu záření stoupá až na °C. Teplotu vzduchu nelze měřit tradičními metodami, ale určuje se na základě střední velikosti kinetické energie molekul. Exosféra nacházejí se zde převážně volné atomy H a He. Zemská atmosféra plynule přechází do meziplanetárního prostoru. Obr.: 6

12 ATMOSFÉRA Hranice mezi vrstvami : tropo(termo) pauza stratopauza
mezopauza Průměrná teplota atmosféry u povrchu Země je 14 °C. Obr.: 7 - Schematické uspořádání atmosféry s teplotním (červeně) a ozónovým profilem (modře)

13 MAGNETOSFÉRA Magnetosféra je prostor, kde se projevuje magnetické pole v okolí Země. Obr.: 8 Existence je pravděpodobně zapříčiněna tekutým železo-niklovým jádrem, které rotuje rychleji než zemská kůra.

14 MAGNETOSFÉRA Severní a jižní magnetický pól se během geologického vývoje posouvá. V současnosti je jižní magnetický pól v blízkosti severní zeměpisného pólu a naopak. Čísla znamenají tisíce let před současností, nula označuje současnou polohu jižního magnetického pólu. Obr.: 9

15 MAGNETOSFÉRA V této oblasti se tvoří polární záře.
Může dosahovat až několik tisíc kilometrů nad povrch Země. Obr.: 10

16 POHYB ZEMSKÉ OSY Precese zemské osy je krouživý pohyb zemské osy přibližně po plášti dvojkužele. Precesi způsobuje gravitační působení Slunce na Zemi. Země se chová jako volný setrvačník (podobně jako káča). Obr.: 11

17 POHYB ZEMSKÉ OSY Nutace je kývání, kolísání zemské osy. Hlavní příčinou je Měsíc. Obr.: 12

18 ROČNÍ OBDOBÍ Deklinace Slunce δ udává úhel, který svírá sluneční paprsek směrující ke středu Země (Slunce je v zenitu) s rovinou rovníku. letní slunovrat den, kdy má Slunce maximální deklinaci (+23,5°) Slunce dosáhlo obratníku Raka. Na severní polokouli nastává astronomické léto. zimní slunovrat den, kdy má Slunce minimální deklinaci (-23,5°) – Slunce dosáhlo obratníku Kozoroha. Den jarní rovnodennosti nastává 20. nebo 21. března. Den podzimní rovnodennosti 22. nebo 23. září. Zemská osa si během oběhu zachovává svůj směr v prostoru.

19 ROČNÍ OBDOBÍ Obr.: 13

20 ROČNÍ OBDOBÍ Obr.: 14

21 ROČNÍ OBDOBÍ Doba trvání jednotlivých ročních období: Roční období
Trvání na severní polokouli Trvání na jižní polokouli Jaro 92 d 22 h 89 d 17 h Léto 93 d 14 h 89 d 1 h Podzim Zima

22 nultý poledník (Greenwichský)
ČASOVÁ PÁSMA Podle dohody je zemský povrch rozdělen poledníky na 24 časových pásem po 15°. Podle dohody je zemský povrch rozdělen poledníky na 24 časových pásem po 15°. nultý poledník (Greenwichský) Při přechodu o jedno časové pásmo se změní čas o jednu hodinu: směrem na východ o jednu hodinu dopředu, směrem na západ o jednu hodinu dozadu. Datová hranice, je hranice v oblasti Tichého oceánu, po jejímž překročení si cestovatel musí změnit datum: od západu na východ si jeden den připočítává od východu na západ si jeden den odečte.

23 ČASOVÁ PÁSMA Světový čas (UT) – platí pro pásmo, které je určeno nultým poledníkem (Greenwich) Středoevropský čas (SEČ) – platí pro pásmo, které je určeno 15° poledníkem východní délky. SEČ = UT + 1 h. Letní středoevropský čas (SELČ) se zavedl ve dvacátém století z energetických důvodů kvůli úspoře energie. SELČ= UT + 2 h. Obr.: 16 Královská observatoř Greenwich Obr.: 17 Základní poledník v Greenwichi

24 ČASOVÁ PÁSMA Ne každé časové pásmo je přesně ohraničeno poledníkem o dané zeměpisné délce, ale jsou zde zohledněny i hranice států a další vlivy . Obr.: 15

25 Použitá literatura Literatura
MACHÁČEK, M.: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika. Prometheus, Praha 1998 ISBN Obrázky: [1] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [2] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. [3] [online]. [cit ]. Dostupné z: [4] [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] [online]. [cit ]. Dostupné z: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQp-ekMFhL_3hHoWo2yf2mYHL8rqu-hccEtIsN_srv4xNc3gEX0 [7] [online]. [cit ]. Dostupné z: [8] [online]. [cit ]. Dostupné z: [9] [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] [online]. [cit ]. Dostupné z: [12] [online]. [cit ]. Dostupné z: [13] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: [14] [online]. [cit ]. Dostupné z: [15] [online]. [cit ]. Dostupné z: [16] [online]. [cit ]. Dostupné z: [17] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA ASTROFYZIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google