Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo materiálu: Škola: Adresa: Autor: Název materiálu: Předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo materiálu: Škola: Adresa: Autor: Název materiálu: Předmět:"— Transkript prezentace:

1 Číslo materiálu: Škola: Adresa: Autor: Název materiálu: Předmět:
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Spolu to dokážeme“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_05 Číslo materiálu: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace Škola: Vrchlického 630/5, 40502, Děčín II Adresa: Bc. Eva Doležalová Autor: Biblické příběhy Název materiálu: Český jazyk - literatura Předmět: 6.ročník ZŠ Cílová skupina:

2 Metodika k výukovému materiálu
Datum vytvoření: Téma: Biblické příběhy Cíl prezentace: Základní příběhy a motivy Bible Časová dotace: 45 min Anotace: Výukový materiál zpracovává nejznámější příběhy nejvydávanější knihy světa - Bible. Žáci si zopakují a přiblíží si příběhy o Adamovi a Evě, jejich synech – Kainovi a Ábelovi, připomenou si také příběh o potopě a boj Davida s Goliášem. Žákům bude představena kniha Ivana Olbrachta, v němž naleznou převyprávěný Starý zákon. Během výkladu pracují žáci s ukázkami v čítance.

3 Biblické příběhy

4 VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy
Bible nejčtenější a nejvydávanější kniha světa nejrozšířenější světové literární dílo 2 části: Starý zákon a Nový zákon – jeden Bůh Starý zákon vypravování mytická, historická, úvahy, písně duchovní i milostné, aj. Nový zákon nejstarší památka křesťanské literatury (Ježíš Kristus) VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

5 VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy
Adam a Eva Adam = první člověk stvořený z hlíny a prachu země „…Adam si v zahradě žil spokojeně, ale Bůh viděl, že ze všech tvorů, které stvořil, jen člověk nemá žádnou družku. A tak Hospodin Bůh seslal na Adama tvrdý sen, ve spánku mu vyňal z boku jedno žebro. Z toho žebra stvořil Hospodin Bůh ženu, aby byla Adamovi manželkou a pomocnicí….“ VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

6 VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy
Rajská zahrada a had Bůh dal Adamovi a Evě možnost přebývat v překrásné zahradě, zvané Rajská. Zasadil v ní květiny a ovocné stromy všech druhů. Jediný strom byl zakázaný, a to strom poznání dobra a zla. „Pojíš-li z onoho stromu“, řekl Bůh Adamovi, „propadneš smrti.“ Adam a Eva žili v ráji šťastně. Jeden tvor však chtěl mezi Bohem a člověkem vyvolat nesvár….. VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

7 VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy
Kain , prvorozený syn Adama a Evy; brzy nato se narodil Ábel Kain byl rolníkem (pracoval na poli), Ábel byl pastýřem (choval ovce). Adam a Eva projevovali svou lásku a úctu k Bohu chystáním obětí. Jednoho dne přinesli své oběti i Kain a Ábel…. Kain a Ábel VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

8 VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy
Potopa „Na zemi žilo už mnoho lidí, ale byli velice bezbožní. Hádali se a prali se mezi sebou a kradli a lhali a hanebně se podváděli. Hospodin pocítil, že stvořil lidi, kteří působí takové nepravosti, a rozhodl se, že je všechny zahubí. Mezi nimi byl však jeden dobrý muž. Jmenoval se Noe a našel milost u Pána. A tak Noema Bůh oslovil a prozradil mu, co zamýšlí. Sešle na zem takové proudy deště, že nastane veliká potopa a vše na zemi zaplaví. I Bůh řekl Noemovi: „Tato velká archa není jen pro Tebe a Tvou rodinu, teď vyjdi a shromáždi po samci a samici z každého druhu zvířat.“ …spustily se první kapky deště.“ VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

9 ZODPOVĚZTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:
Noemova archa ZODPOVĚZTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY: Proč vůbec k potopě došlo? Koho Noe na archu vzal a proč? Jak dlouho potopa trvala? Jak Noe poznal, že potopa opadla? VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

10 VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy
David a Goliáš David nejmladší syn Jišajův; pásl otcovy ovce a hrál na harfu bylo mu prorokováno, že se stane králem účastnil se války mezi Izraelity a Filištínskými Goliáš obr bojující na straně Filištínských smrtelně zraněn obyčejným člověkem - Davidem VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

11 Biblické příběhy v českém prostředí
Ivan Olbracht (1882 – 1952) vl.jm. Kamil Zeman český prozaik 1939: Biblické příběhy těmito příběhy upravil Starý zákon a zprostředkoval tak toto téma mládeži VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

12 Převyprávěné biblické příběhy
Příběhy převyprávěné dvěma anglickými autorkami, Bridget Hadaway a Jean Atcheson, které tímto svým dílem přiblížily starodávné výjevy dětem našich dob VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

13 Použitá literatura a zdroj obrázku
Bible pro děti. Převyprávěly Bridget Hadaway a Jean Atcheson. Mladé letá, Bratislava Přeložil Vladimír Vařecha. ISBN s. 12 – 18, Dolejší, Pavel: Školní slovník světových spisovatelů. 564 světových spisovatelů od počátků písemnictví do současnosti. Pavel Dolejší, nakladatelství a vydavatelství. Humpolec 2007. ISBN s. 47. Fotografie na snímku č. 12 byla pořízena v domácím prostředí autorkou prezentace. Fotografie titulní strany knihy Bible pro děti. Převyprávěly Bridget Hadaway a Jean Atcheson. Mladé letá, Bratislava Přeložil Vladimír Vařecha. ISBN VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy

14 VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. VY_32_INOVACE_05 - Biblické příběhy


Stáhnout ppt "Číslo materiálu: Škola: Adresa: Autor: Název materiálu: Předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google