Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosociálnost jako základ občanské společnosti I jednotlivec může být realizátorem změny sociální reality. PhDr. Pavel Motyčka, Ph. D. Etická výchova,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosociálnost jako základ občanské společnosti I jednotlivec může být realizátorem změny sociální reality. PhDr. Pavel Motyčka, Ph. D. Etická výchova,"— Transkript prezentace:

1

2 Prosociálnost jako základ občanské společnosti I jednotlivec může být realizátorem změny sociální reality. PhDr. Pavel Motyčka, Ph. D. Etická výchova, o.p.s.

3 Základní informace Globalizace Globální prosociálnost Celosvětové problémy Občanská společnost Multikulturní společnost

4 Globální prosociálnost Systemický přístup Mezi většími skupinami a na světové úrovni Nejen upozorňování na rizika, ale hledání optimálních vzorců chování Prosociální akce celé skupiny Obrana proti předsudkům Rodina jako významný faktor

5 Anonymní prosociálnost Není znám iniciátor Hrdinové – sociální modely Hrdinové a jejich vliv v národě Občanská neposlušnost a nenásilí

6 Citát M. Ghándího „Nenásilí, jak ho chápu já, je nejaktivnější síla na světě. Nenásilí vylučuje slabost a zbabělost. Nenásilí ve své pozitivní formě se rovná lásce, protože pokud jsem vyznavačem nenásilí, musím milovat svého nepřítele. K člověku, který koná nesprávně, nebo je můj nepřítel, nebo cizinec, se musím chovat tak, jako by to byl můj chybující otec nebo syn.“

7 Komplexní prosociálnost Kromě iniciátora a přijímatele je zde i třetí rozměr Ve velkých skupinách často působí protichůdné tendence Vytváření jednoty – mediátoři Adresátem komplexní prosociálnosti mohou být humanitární ideály, politické cíle atd.

8 Úrovně komplexní prosociálnosti 1. Pluralita jednotlivců 2. Zasahování třetího 3. Specifická různorodost adresátů 4. Výskyt neprosociálních prvků

9 Vývojová psychologie Mladší školní věk Lépe pochopí odlišné lidi na základě zkušenosti Citlivé vedení k toleranci Starší školní věk Identita vrstevnické skupiny Nuda a poflakování Dokáží se nadchnout pro pomoc

10 Občanská společnost je pospolitost občanů, která umožňuje uplatnění zájmů jednotlivým skupinám prostřednictvím bohaté vnitřní struktury společnosti a procesů, které tyto zájmy zajišťují. Vyplňuje prostor mezi světem soukromých zájmů a světem státní moci. Základem je nezištnost, tj. prosociálnost.

11 Funkce občanské společnosti Obranná - brání pronikání státu do sfér, které mu nepřísluší Ovlivňující - občanský sektor je zpětnou vazbou pro politiky Aktivizační - umožňuje účast občanů na rozhodování a řešení konkrétních problémů Posilující - posiluje vědomí zodpovědnosti občanů za veřejné zájmy

12 Globální problémy I. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad - snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí (žijících z prostředků, které se rovnají, nebo jsou nižší než jeden dolar na den) - snížit na polovinu podíl lidí trpících hladem 2. Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny - zajistit, aby všechny děti, chlapci i dívky, absolvovaly plné základní vzdělání 3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit postavení žen - do roku 2005 odstranit rozdíly v přístupu mužů a žen k základnímu a vyššímu vzdělání a do roku 2015 dosáhnout téhož na všech úrovních vzdělání 4. Omezit dětskou úmrtnost - snížit o dvě třetiny míru úmrtnosti u dětí mladších 5 let

13 Globální problémy II. 5. Zlepšit zdraví matek - snížit o tři čtvrtiny míru úmrtnosti matek 6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem - zastavit šíření HIV/AIDS a snižovat procento nově nakažených - zastavit šíření malárie a dalších závažných chorob a snížit míru jejich výskytu 7. Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí - začlenit principy trvale udržitelného rozvoje do národních politik a programů; zvrátit proces ubývání přírodních zdrojů - snížit na polovinu podíl lidí, kteří nemají trvalý přístup k nezávadné pitné vodě - do roku 2020 dosáhnout výrazného zlepšení životních podmínek alespoň 100 milionů lidí přebývajících v chudinských předměstích velkoměst (slumech) 8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj - rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na pravidlech, zajistit jeho předvídatelnost a nediskriminační charakter. To zahrnuje i dobré způsoby výkonu vlády a správy, rozvoj a snižování chudoby na úrovni států i na mezinárodní úrovni

14 Didaktické cíle a učivo k tématu Komplexní prosociálnost Žák: se dokáže chovat prosociálně k jakémukoliv člověku. Učivo: základy komplexní prosociálnosti, význam komplexní prosociálnosti, principy komplexní prosociálnosti, formy komplexní prosociálnosti je vnímavý k sociálním problémům. Učivo: vnímavost k obtížné situaci druhých, typy sociálních problémů, dopad sociálních problémů na člověka a jeho okolí, účinná prevence sociálních problémů, sociálně patologické jevy a jejich rizika pro děti a mládež v kontextu své situace a svých možností přispívá k řešení sociálních problémů. Učivo: pomoc anonymnímu člověku, veřejná osobní angažovanost, dobrovolnictví, projekty na řešení sociálních problémů, občanská zodpovědnost rozvíjí porozumění k etnickým, národnostním, sociálním a náboženským minoritám. Učivo: informace o menšinách, vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám, tolerance se aktivně účastní humanitárních aktivit zaměřených na zmírnění bídy a chudoby ve světě. Učivo: bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, světové rozvojové cíle, formy humanitární pomoci, humanitární projekty, fair traide, mezinárodní dobrovolnictví

15 í www.etickavychova.cz www.etickavychova.cz/ops www.etickeforumcr.cz Odkazy na webu:

16 í Možnost získat pro školy –bronzový, stříbrný nebo zlatý stupeň ocenění www.etickaskola.cz Ocenění „Etická škola“

17 ASET = Adoptuj si školu pro etickou výchovu Firemní sponzorství pro konkrétní školu www.etickavychova.cz/ops/aset Možnosti financování

18 www.etickavychova.cz/ops Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prosociálnost jako základ občanské společnosti I jednotlivec může být realizátorem změny sociální reality. PhDr. Pavel Motyčka, Ph. D. Etická výchova,"

Podobné prezentace


Reklamy Google