Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy pozorování a pokusů v biologii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy pozorování a pokusů v biologii"— Transkript prezentace:

1 Základy pozorování a pokusů v biologii
Hlavní zásady práce v laboratoři Na pracovním místě měj nezbytné potřeby. Nejdříve si pečlivě pročti celý pracovní návod. Zkontroluj své pracovní místo a připrav si potřebné pomůcky. Případné nedostatky oznam vyučujícímu

2 Hlavní zásady práce v laboratoři
Pracuj přesně podle pokynů vyučujícího a textu návodu. Se svými spolužáky se v případě nezbytnosti domlouvej jen polohlasně, abys nerušil(a) ostatní. Při práci dodržuj bezpečnostní pokyny. Se zařízením a vybavením laboratoře zacházej opatrně a udržuj pořádek.

3 Hlavní zásady práce v laboratoři
5. Ohleduplně zacházej se všemi živými organismy (tedy i rostlinami), šetrně se všemi přírodninami a pomůckami. 6. Název úkolu, materiál a pomůcky, postup práce, dílčí a celkové výsledky a závěry průběžně zapisuj do samostatného protokolu (popř. sešitu)

4 Hlavní zásady práce v laboratoři
7. Po celou dobu práce udržuj na pracovním místě pořádek a čistotu. Odpad dávej jen do určených nádob. 8. Po skončení práce podle pokynů vyučujícího ukliď své pracovní místo, umyj použité sklo a ostatní pomůcky, zkontroluj, zda je vše ve stejném pořádku jako před začátkem práce.

5 Hlavní zásady práce v laboratoři
9. Laboratoř (učebnu) smíš opustit jen se svolením vyučujícího

6 Bezpečnostní pokyny Pracuj uvážlivě a soustředěně
Udržuj pořádek a čistotu. V laboratoři (učebně) nejez a nepij. Chemické látky, jedovaté rostliny nebo jejich plody neber do rukou a neochutnávej je. Po práci si vždy umyj ruce!

7 Bezpečnostní pokyny 4. Používáš-li při pokusech hořlaviny, nesmí být v blízkosti otevřený oheň. 5. Při práci s chemikáliemi pročti údaje na štítku, kde nyní musejí být uvedeny znaky i symboly nebezpečnosti. Podle pokynů používej ochranné pomůcky (rukavice a štít nebo brýle). Nikdy kapaliny nenasávej do pipety ústy! Používej balonek nebo bezpečnostní pipetu!

8 Bezpečnostní pokyny 6. Ústí zahřívaných nádob nikdy neobracej proti sobě ani proti spolužákům. 7. Zbytky nebezpečných látek odkládej výhradně do nádob k tomu určených.

9 Bezpečnostní pokyny 8. Seznam se s použitím a umístěním prostředků protipožární ochrany a se zásadami první pomoci (hasící přístroj, lékárnička). 9. Každý případný úraz i drobné poranění ihned ohlas vyučujícímu.

10 Řezná poranění Poleptání Popálení a opaření Otravy
Zásady první pomoci Řezná poranění Poleptání Popálení a opaření Otravy

11 Zásady první pomoci Řezná poranění
Menší = omýt vodou (dezinfekční prostředek) + přelepit náplastí Větší = překrýt sterilním obvazem + lékař

12 Zásady první pomoci b) Poleptání
Postižené místo omývat několik minut studenou tekoucí vodou Větší poleptání = lékař

13 Zásady první pomoci c) Popálení a opaření
Chladíme postižené místo studenou vodou V případě rozsáhlejších popálenin nebo opařenin = lékař Nikdy nestrhávejte přiškvařený oděv

14 Zásady první pomoci d) Otravy
Při otravě jedovatým plynem = postiženého vyneseme na čerstvý vzduch V případě že nedýchá = dýchání z úst do úst + okamžitě zavoláme lékaře Při pozření = vyvoláme zvracení + lékař


Stáhnout ppt "Základy pozorování a pokusů v biologii"

Podobné prezentace


Reklamy Google