Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etnografický přístup – pozorování, práce v terénu, zápisky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etnografický přístup – pozorování, práce v terénu, zápisky"— Transkript prezentace:

1 Etnografický přístup – pozorování, práce v terénu, zápisky

2 Etnografický přístup etnograf se dlouhodobě otevřeně či skrytě účastní každodenního života lidí, pozoruje, co se děje, poslouchá, co kdo říká, příležitostně klade otázky. Shromažďuje veškerá dostupná data, aby osvětlil záležitost, kterou se zabývá. sbírání dat je podřízeno výzkumné otázce a okolnostem terénu význam správného popisu – „zředěný“ a „hustý“ popis (Geertz)

3 Pozorování praktické aktivity lidí jsou dostupné pouze pozorováním, v rozhovoru nebo vyprávění zachycuje pouze výpovědi o praktikách pozorování si činí nárok na postižení toho, co se opravdu děje, narozdíl od výpovědí, ve kterých mluvčí směšuje to, co se děje s tím, co by se mělo dít

4 modality a fáze pozorování
modality pozorování: skryté a otevřené nezúčastněné a zúčastněné nesystematické a systematické fáze pozorování: 1. výběr prostředí, tzn. kde budeme pozorovat to, co nás zajímá 2. určení, co bude pozorováním zaznamenáváno 3. popisné obecné pozorování k prozkoumání terénu 4. zaměřené pozorování, které se soustředí na skutečnosti relevantní pro výzkumnou otázku 5. konec pozorování, kdy další pozorování už nepřínáší žádné nové poznatky

5 role pozorovatele otevřená (veřejná) vs. uzavřená (soukromá) místa pozorování ilegálních či nemorálních praktik rozdíly v pozorování (gender, sociální pozice...)

6 zúčastněné pozorování
terénní výzkumná strategie, která současně kombinuje analýzu dokumentů, dotazování respondentů a informátorů, přímou účast na dění, pozorování a introspekci cílem je pochopit dění na základě porozumění jednání zúčastněných aktérů a nikoliv z vnějšku jde o dvojí proces - postupná integrace do subkultury - postupně se soustředí na vybrané skutečnosti 3 fáze 1. popisné pozorování 2. zaměřené pozorování 3. výběrové pozorování

7 vstup do terénu participativní pozorování se užívá nejčastěji při výzkumech subkultur – s tím souvisí otázka – jak vstoupit do terénu? otvírač dveří (key person) go native – jak se stát účastníkem a současně neztratit kritický odstup?

8 dokumentace terénního výzkumu
a) nahrávky – audio, video b) terénní zápisky c) výzkumný deník d) přepisy rozhovorů

9 transkripční konvence
otázka ? oznámení; klesavá kadence naznačení pokračování výpovědi , zdůraznění slova nebo jeho části Text zdůraznění konce výpovědi, výkřik (zvolání, rozkaz) ! pauza … hezitační zvuk (eee, yyy) # smích @ hovor se smíchem nesrozumitelný úsek (?) těžce srozumitelný, předpokládaný úsek (text) přitakání neverbalizované (uhm) & náhlé přerušení výpovědi tex/ bezprostřední navázaní na předchozí výpověď partnera = text mluvený současně [ ] A: a potom [ona] B: [ne] to nebylo tak komentář autora transkriptu <text>

10 přepisy rozhovorů H tazatel U dotazovaný
1 H: takže … chtěla jsem se ještě na úvod zeptat kolik roků praxe už máš ve svém oboru. 3 U: ve svém oboru já ne <mluví už vážně> v mateřské škole jsem pracovala … (kolik roků) …(?) (já už moc ne) (?) skoro už dvacet takže … no, dvacet let pracuji a ve škole jsu už deset let … [základní]. 7 H: [takže] 8 U: takže deset mateřská, deset základní (škola) 9 H: =tak to to už je hodně roků teda. už máš hodně zkušeností. takže já se zeptám # protože zkouším # už jsme se dneska ptali (?) na tu koncepci vaší školy ta nám byla docela jasná, a pak se zeptám trošku konkrétnější otázky jestli má týden zdraví vliv na koncepci vaší školy jestli nějak ovlivňuje(se) zařazuje(te) něco. 14 U: má určitě vliv na … na nás na [všechny] 15 H: [&] 16 U: na děti … zařazujeme, můžu potvrdit # tělovýchovný chvilky které byly hodně šizeny a …


Stáhnout ppt "Etnografický přístup – pozorování, práce v terénu, zápisky"

Podobné prezentace


Reklamy Google