Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLUžby internetu (11.MO).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLUžby internetu (11.MO)."— Transkript prezentace:

1 SLUžby internetu (11.MO)

2 www World Wide Web je to označení pro aplikace internetového protokolu HTTP soustava propojených hypertextových dokumentů Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL, jehož součástí je i doména a jméno počítače. Název naprosté většiny těchto serverů začíná zkratkou www, i když je možné používat libovolné jméno vyhovující pravidlům URL. Protokol HTTP je dnes již používán i pro přenos jiných dokumentů, než jen souborů ve tvaru HTML pro zabezpečený přenos používá protokol HTTPS – pomocí speciálního šifrování (SSL, TLS) chrání proti odposlechu a podvržením dat

3 Hypertext (hypertextový odkaz)
informační systém, který zobrazuje informace v textu Kliknutím na odkaz, který může být ve formě textu, obrázku nebo např. videa, nás daný link odkáže přesně na zdroj uváděných informací. umožňuje snadné publikování, údržbu a vyhledávání informací

4 E-mail (elektronická pošta)
způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy Je to internetový systém elektronické pošty založený na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) a softwaru typu MTA (Mail Transfer Agent) jako např. Sendmail. Tento termín se používá i pro intranetové systémy, které dovolují posílat si vzájemně zprávy uživatelům uvnitř jedné společnosti nebo organizace (tyto systémy často používají nestandardní protokoly, mívají ovšem bránu, která jim dovoluje posílat a přijímat y z internetu). zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem (zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta)

5 Uživatelé mívají na svém počítači nainstalován program, který se nazývá ový klient. Ten stahuje zprávy z poštovního serveru použitím protokolů POP(používá se pro stahování ových zpráv ze vzdáleného serveru, pokud není nastaven filtr, stahuje se i nevyžádaná pošta – spam) nebo IMAP (používá se pro vzdálený přístup k ové schránce, vyžaduje trvalé připojení, ale nabízí víc možností práce se zprávami – složky, přesouvání zpráv, prohledávání).

6 Dovoluje posílat nejen zprávy, ale také další soubory (texty, obrázky, programy) mezi počítači připojenými k této síti. Adresa uživatele se skládá z: - jméno, přezdívka, … - - internetová doména – jméno serveru, na kterém je ová schránka fyzicky umístěna (seznam.cz, centrum.cz, gmail.com, …) Každý uživatel u má na serveru vyhrazený prostor (schránku), kam mu přichází zprávy. Aby si je mohl přečíst, musí se s tímto serverem spojit a zprávy přetáhnout na svůj počítač. Velikost schránky může být limitovaná nebo neomezená.

7 Obsah ové zprávy: Hlavička – předmět zprávy, odesílatel, příjemce a jiné informace o u a tělo – samotná zpráva K u je možné přikládat jako přílohy i obrázky a jiné soubory. Bez problémů bývá doručování menších souborů typu dokumentu. Pokud však je ke zprávě přiložen velký soubor nebo příliš mnoho souborů, odesílání může selhat. Hlavička mívá zpravidla 4 části: - Od (From): ová adresa (popř. i jméno) odesílatele zprávy (zpravidla vyplňuje program automaticky) - Komu (To): ová adresa (popř. i jméno) příjemce zprávy, adresátů může být více současně (vyplňuje odesílatel) - Předmět (Subject): stručný popis obsahu zprávy (vyplňuje odesílatel, nepovinně) - Datum (Date): místní datum a čas odeslání zprávy (vyplňuje program automaticky)

8 E-mailové konference:
Populární jsou diskuzní skupiny zvané ové konference (mailinglisty), ve kterých probíhá hromadná výměna ů mezi všemi účastníky. Každá elektronická konference má svoji vlastní ovou adresu. Na tuto adresu zasílají jednotliví účastníci konference svoje příspěvky (maily), které se automaticky rozesílají všem účastníkům konference. Konference je možné se účastnit aktivně (posílání příspěvků) nebo pasivně (pouhé přijímání - čtení příspěvků zaslaných do konference ostatními účastníky).

9 ový klient Jedná se o počítačový program, který slouží k přijímání či odesílání elektronické pošty. Stahuje poštu přes protokol POP3 na lokální disk či přistupuje vzdáleně k poště skrze IMAP a umožňuje uživateli manipulaci s ní. Poštu pak umožňuje odesílat nejčastěji skrze protokol SMTP. Pomocí programu můžeme spravovat poštovní zprávy nebo kontakty či filtrovat nevyžádanou poštu. Jedním z takových programů je v operačním systému Windows integrovaný MS Outlook Express.

10 Instant Messaging (IM)
online (přímá, živá) komunikace mezi uživatel využívá nejrůznější protokoly, aplikace se někdy jmenují stejně, jako protokol (ICQ, Jabber, …) internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat

11 Výhody IM: Hlavní výhodou oproti používání např. u spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund). Zrychluje komunikaci a umožňuje snadnou spolupráci mezi více lidmi. Na rozdíl od u nebo telefonu druhá strana ví, zda je účastník k dispozici či nikoliv. Většina IM systémů umožňuje nastavit away message, tedy zprávu podle které lze zjistit, zda je uživatel přítomen přímo u svého počítače. Na druhou stranu uživatele nikdo nenutí, aby na zprávy odpovídali ihned. Tímto způsobem se IM komunikace stává méně vyrušující než třeba telefon a to je částečný důvod, proč je tento způsob komunikace stále více oblíben.

12 Diskuzní fórum: Místo na internetu, kam lidé vkládají své názory a reakce a ty se následně na stránce zobrazují. Oproti chatu se internetová diskuse obvykle liší tím, že přispěvatelé nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat bezprostředně, ale mohou reagovat i s odstupem mnoha dní či měsíců. Diskusní fórum může číst kdokoliv, ale přispívat do něj se obvykle může teprve po registraci. Diskusní stránka může být buď jednoduchá (příspěvky se řadí za sebou v chronologickém pořadí) nebo strukturovaná (příspěvky tvoří tzv. vlákna a jsou na sebe navázány podle toho, na jaký předchozí příspěvek reagují Obvykle je součástí rozsáhlejšího diskusního serveru, umožňuje zakládat nová diskusní témata a členit je do skupin podle témat. Jednotlivé diskuse bývají vymezeny diskusním tématem, nikoliv základním textem.

13 Sociální sítě Je to propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují. Sociální síť se tvoří na základě zájmů, rodinných vazeb nebo z jakýchkoliv jiných důvodů. Její členové navzájem komunikují jinak, než přímým kontaktem a činí tak ze sociálních, profesních, vzdělávacích či jiných důvodů. Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím Internetu sdružují lidé, kteří by se jinak fyzicky nemohli setkat. V současné době prožívají sociální sítě rychlý rozvoj a patří mezi ně například Facebook.com, Twitter.com, MySpace.com , Lide.cz.

14 VOIP (Voice over internet protocol)
Jde o technologii umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů počítačové sítě. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. Je to velmi ekonomický způsob komunikace, protože dnes telefonování po Internetu vychází daleko levněji než telefonování klasické. Za dálkový hovor uskutečněný pomocí internetu třeba i na druhou stranu zeměkoule nezaplatíme nic (tedy jen to, co normálně zaplatíme za přístup k Internetu). Skype – proprietární protokol (software, kde zpravidla nejsou k dispozici zdrojové kódy ani v něm nelze svobodně dělat úpravy)

15 Princip IP telefonie IP telefonie je obecně založena na tom, že telefonní ústřednu nahrazuje jedno nebo soubor zařízení, které plní funkce: připojení do klasického telefonního světa - JTS (Jednotná telefonní síť) nebo klasická zařízení typu fax a převod hlasu/faxu na IP pakety. funkci řízení komunikací – centrálního mozku, který je schopen směrovat hovory v rámci telefonní sítě.

16 Internetový prohlížeč (browser)
k prohlížení WWW, umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku 2 typy prohlížečů: Textový – zobrazuje stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný (Lynx) Grafický – umožňuje složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků (Windows IE, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, …) Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly.

17 Oblíbenost internetových prohlížečů k srpnu 2009
1.Windows Internet Explorer: 63,98% 2.Mozilla Firefox: 22,98% 3.Safari: 4,07% 4.Google Chrome: 2,84% 5.Opera: 2,04%


Stáhnout ppt "SLUžby internetu (11.MO)."

Podobné prezentace


Reklamy Google