Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o možnostech EVVO a ekologického poradenství pro školy v Jihočeském kraji Ing. Lenka Smržová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o možnostech EVVO a ekologického poradenství pro školy v Jihočeském kraji Ing. Lenka Smržová."— Transkript prezentace:

1 Informace o možnostech EVVO a ekologického poradenství pro školy v Jihočeském kraji Ing. Lenka Smržová

2 Environmentální výchova  výukové programy  školní projekty  tematické dny a soutěže  informační a metodická pomoc pro pedagogy

3 Možnosti EVVO Semináře, exkurze, vzdělávací akce  osvětové akce pro širokou veřejnost  odborné akce pro NNO, obce, školy, firmy  exkurze na zajímavé přírodní lokality, ekofarmy, za příklady dobré praxe

4 Soutěž projektů na ochranu životního prostředí, vyhlašuje Krasec ve spolupráci s Jihočeským krajem 2011  1. ročník, kategorie pro obce, pro školy, pro NNO  zároveň probíhala soutěž Zelená obec a o rok dříve Zelená škola 2012  soutěže budou spojeny do jedné  nová kategorie – studentské diplomové práce Jiho č eská ratolest

5 www.ekokatalog.czwww.ekokatalog.cz - jedná se o web, kde najdete a můžete si objednat tištěné a elektronické publikace, výukové pomůcky, audiovizuální pomůcky, vzdělávací software pro interaktivní tabule. Dále zde naleznete kontakty na organizace, které realizují ekologickou výchovu v ČR. Informa č ní zdroje EVVO

6 www.rezekvitek.czwww.rezekvitek.cz - Rezekvítek je občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody. Mezi jeho hlavní činnosti patří tvorba, metodických a osvětových materiálů pro praktickou ekologickou výchovu (učební pomůcky, publikace, počítačové programy, audiovizuální programy, publikací). Pořádá vzdělávací a osvětové akce s tématikou ekologické výchovy a ochrany přírody (kursy, semináře, prázdninové školy, terénní exkurze, poznávací zájezdy, tvořivé dílny, besedy apod.). Informa č ní zdroje EVVO

7 www.veronica.czwww.veronica.cz - Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím. Věnuje se těmto oblastem: ochrana přírody a krajiny, udržitelná spotřeba, ochrana klimatu, úspory energie a obnovitelné zdroje, zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování, udržitelný regionální rozvoj. Její odborná a vzdělávací činnost je určena pro nejširší veřejnost, odborníky, představitele a pracovníky veřejné správy, vzdělávací instituce, jiné nevládní organizace, učitele a studenty středních i vysokých škol, malé a střední podniky Informa č ní zdroje EVVO

8 www.hraozemi.czwww.hraozemi.cz - web provozuje CENIA. Získáte zde přehledné informace o koncepci trvale udržitelného rozvoje a o jeho indikátorech. Můžete si spočítat vlastní ekologickou stopu a porovnat jí s lidmi z jiných částí světa. Dozvíte se, co je to „energetický otrok“ a kolik jich vyžaduje naše spotřeba energie. Najdete zde mnoho tipů, jak se stát environmentálně odpovědným spotřebitelem, informace a odkazy týkající se problému chudoby v rozvojovém světě atd. V sekci „pro učitele“ najdete odkazy na pracovní listy a inspirativní publikace, kontakty na školy s ekologickým zaměřením i na ekocentra, poskytující služby školám. Informa č ní zdroje EVVO

9 www.jaktridit.czwww.jaktridit.cz - na těchto stránkách najdete přehledné informace o tom, jak správně třídit odpady a jak se vytříděné odpady zpracovávají. Můžete nahlédnout do tematické video a fotogalerie, zapojit školu do soutěže nebo projektu. www.hranostaj.czwww.hranostaj.cz – stránky plné her a námětů pro aktivity s dětmi. Hlavním záměrem je nabídnout službu, která umožňuje snadno a s minimální námahou i uživatelskou znalostí prohledávat širokou a udržovanou databázi her, které mohou psát a upravovat sami návštěvníci, nad kterými však bdí skupina správců zajišťujících aktualizace a korekce příspěvků. Informa č ní zdroje EVVO

10 www.ekopobyt.czwww.ekopobyt.cz - Ekopobyt je společným projektem pobytových středisek ekologické výchovy napříč republikou. Jedná se o střediska v Síti středisek ekologické výchovy Pavučina. Stránky vám pomohou najít takový typ programu, který bude vám a vašim žákům vyhovovat, najdete tu akce pro učitele, osvětové akce a především kalendář volných míst, kdy se do zpravidla naplněných středisek se svou třídou dostanete. www.ekolist.czwww.ekolist.cz – informační stránky s odbornými tématy v oblasti životní prostředí, příroda, ekologie, klima, biodiverzita, energetika, krajina, doprava, cestování. Informa č ní zdroje EVVO

11 www.ekocentra.czwww.ekocentra.cz - portál Ministerstva životního prostředí nabízí souhrnné informace o ekocentrech v České republice a jejich aktivitách pro děti, pedagogy a další cílové skupiny. www.projektovavyuka.czwww.projektovavyuka.cz - Na webu naleznete inspiraci k uplatňování metod aktivního učení ve výuce (včetně environmentální výchovy). Informa č ní zdroje EVVO


Stáhnout ppt "Informace o možnostech EVVO a ekologického poradenství pro školy v Jihočeském kraji Ing. Lenka Smržová."

Podobné prezentace


Reklamy Google