Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osoby se specifickými potřebami - (znevýhodnění) uživatelé - inspirace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osoby se specifickými potřebami - (znevýhodnění) uživatelé - inspirace"— Transkript prezentace:

1 Osoby se specifickými potřebami - (znevýhodnění) uživatelé - inspirace
Havlíčkův Brod, duben 2004 Zlata Houšková

2 Skupiny Fyzické handicapy Smyslové handicapy Mentální handicapy

3 Problém číslo 1 v ČR (Ne)schopnost majoritní skupiny přijímat osoby s postižením (Ne)schopnost komunikovat s těmito osobami (Ne)znalost (povědomí) o konkrétním dopadu postižení (Ne)znalost a (ne)schopnost poskytování služby/pomoci

4 Fyzické handicapy Bezbariérový přístup (výtahy, prahy, plošiny, šířka dveří, uspořádání – standard) Dostatečně volné pohybové prostory „Výměnné“ vozíčky u vchodu do knihovny

5 Fyzické handicapy Ochota, poučenost a profesionalita personálu
Pracující osoby s postižením Asistovaná pomoc Služby „domů“

6 Fyzické handicapy Čtrnáctidenně/měsíčně mobilní knihovna pro osoby vázané na domov (staří, nemocní, s handicapem) – služby až do domu Též pro pečovatelské domy (soubory nebo individuální služby)

7 Fyzické handicapy Zvukové knihy a seznamy zvuk. knih
Půjčování zařízení (velmi kvalitních i obyčejných) na přehrávání pro ty, kdo nemají vlastní Vozíky s knihami pro nemocnice (pacienty i personál) 2-3x týdně

8 Nevím Klávesnicový přístup k počítači a na Internet a speciální ovladače pro obsluhu PC jinými částmi těla Zvuková signalizace knihovny

9 Informace o odstraňování bariér
Dosažitelnost knihovny: na webu informace, kde je vstup pro vozíčkáře, zda jsou automatické dveře, výtah, toalety, zda umí personál znakový jazyk,

10 Informace o odstraňování bariér
zda je indukční smyčka (standard), zda je speciální parkování pro handicapované, odkud je výtah apod.

11 Smyslová postižení Vady zraku (nevidomí, slabozrací)
Vady sluchu (nedoslýchaví, ohluchlí, prelingválně neslyšící)

12 Osoby se zrakovým postižením
Fond knihovny Služby knihovny Chování personálu (absolutní soustředění na klienta)

13 Potřebné služby Zvukové knihy Knihy s velkými písmeny Knihy v Braillově písmu Internet pro nevidomé (SW lupy, zvukové (hlasové) a hmatové výstupy (braillský řádek), zobrazení textových informací v Braillově písmu – tiskárny (hlučné) aj.)

14 Potřebné služby Zvětšování tištěných předloh pomocí skeneru a speciálního SW (OCR – Optical Character Recognition, zvětšování, nastavování barev písma a podkladu, doostřování, vyhlazování hran písmen aj. a zejména plynulý posun naskenovaného obrazu). Kolektivní akce pro skupiny nevidomých

15 Gateshead: Fond – zvukový
Ve všech pobočkách velké fondy zvukových dokumentů – knih, jiného mluveného slova, hudby (např. v centrální knihovně: CD 200 jazykových kurzů od Albánštiny po Zulu )

16 Fond – zvukový Navíc: „mluvené noviny“ a „audio magazín“ pro všechny v Gatesheadu, kdo mají problémy se čtením tištěných dokumentů 4x týdně (úterý, středa pátek, sobota) 60minut hlavních zpráv národních i regionálních, články, povídky, recenze CD a zvukových knih, výběry z regionálního tisku, informace o počasí, místní historii, sport apod.

17 Fond – zvukový Nahrávací studia
Přihlášky ke službě vyplněním dotazníku pro obyvatele Gatesheadu nebo formou subskripce pro ostatní

18 Fond – zvukový Zasíláno bezplatně ve schráně; vrací se rovněž bezplatně prostým obrácením adresní nálepky. Jednou týdně je vyhrazen čas k osobnímu kontaktu s předčitateli (zpětná vazba).

19 Knihy s velkými písmeny, knihy v Braillově písmu
Ve všech pobočkách velké fondy Navíc služba přepisu/překladu textů do Braillova písma, velkých typů, do britského znakového jazyka a namlouvání na kazety, a to pro organizace i jednotlivce;

20 Knihy s velkými písmeny, knihy v Braillově písmu
přepisuje se vše od blahopřání až po kopie novin, letáky, firemní literaturu apod. (vyrobené matrice mohou být znovu užity, resp. inovovány pro tvorbu kopií.)

21 Knihy s velkými písmeny, knihy v Braillově písmu
Dokumenty se rovněž vážou, kopírují, nahrávají apod.; knihovna nabízí i jejich doručování klientům do bytu. Nabízena je expertní poradenská služba k celé problematice.

22 Internet pro nevidomé Ve všech pobočkách na všech 150 uživatelských PC je (síťový) program Dolphin Supernova – software pro nevidomé s hlasovým výstupem i se zvětšováním písma. Stejným způsobem nabízejí knihovny práci s MS Office; scannery jsou samozřejmostí. „Členství“ v knihovně (a všechny tyto služby) jsou samozřejmě bezplatné.

23 Skupiny V blaydonské pobočce každý měsíc jedno odpoledne – čtenářská skupina (diskutují o knize, kterou přečetli – v Braillově písmu, velkém písmu či na kazetě) a vybírají knihu na další období. Knihovna nabízí pomoc s transportem na tyto akce těm, kdo mají dopravní problémy. Kurzy práce s PC a Internetem pro nevidomé

24 Nevím Zvuková signalizace knihovny ???
Zásady Blind friendly pro tvorbu webových stránek knihovny ??? Chování ostatních uživatelů ???

25 Důležité české weby http://www.sons.cz
(OPS, Praha) (ve všech krajích) (Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana)

26 Osoby se sluchovým postižením
Ohluchlí Nedoslýchaví Prelingválně neslyšící Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota odděluje lidi od lidí

27 Ohluchlí: Lidé, kteří ztratili sluch až po rozvinutí mluvené řeči.
Využívají ke komunikaci odezírání (pozor! odezírání je vloha!) a mluvenou nebo psanou řeč. Ke komunikaci: zrakový kontakt, přirozené tempo a rytmus řeči, vhodná vzdálenost, znalost tématu, spíše kratší věty (ČAS!) .

28 Nedoslýchaví Lidé, kteří „se sluchadlem alespoň v tiché místnosti rozumí mluvené řeči i bez odezírání“ (doc. Hrubý) Velmi nejednotná skupina (starší lidé i lidé s velkou ztrátou sluchu…) Komunikace (dle stupně sluchového postižení): hlasitěji, zřetelněji…

29 Prelingválně neslyšící
Osoby, které se narodily plně neslyšící nebo ztratily sluch před rozvojem řeči, a to absolutně, nebo mají jen nevyužitelné zbytky sluchových vjemů. Komunikace - problém

30 Neslyšící a jazyk Bezjazyčí
Znakovaná čeština: umělý systém odvozený od mluveného jazyka, kdy se v podstatě k českým slovům přiřazují znakové ekvivalenty Český znakový jazyk: mateřský (přirozený) jazyk neslyšících – vizuálně-motorický

31 Formy vzdělávání neslyšících
Orální metoda Bilingvální přístup Totální komunikace (původně filozofický směr se snahou využít pro vzdělávání dětí všech dostupných cest; dnes spíše využití znakované češtiny)

32 Medicínský a kulturní náhled
Medicínský: snaha „opravit vadného“ člověka (kochleární neuroprotézy, sluchadla… ) Kulturní náhled: neslyšící jako Neslyšící, tedy jazyková (nikoli etnická) menšina s vlastním jazykem a kulturou (specifické způsoby tělesných kontaktů, jiný styl humoru, podobné životní zkušenosti aj. )

33 Knihovny a (N)neslyšící v ČR
Málo zkušeností, málo praxe, hledání cest Příklady (KK Vysočiny, MěK Pelhřimov, MěK Sedlčany…)

34 Knihovny a (N)neslyšící - možnosti
Informace o neslyšících pro slyšící populaci, zvlášť v menších městech (regály, nástěnky, osvětové akce) Knižní fond pro neslyšící (časopisy GONG, Unie, Info-zpravodaj; kvalitní komiksy, jednoduché knihy pro děti (hodně obrázků), „zjednodušené“ knihy (UPOL), literatura o neslyšících..)

35 Počítače pro neslyšící (např. vyčleněné hodiny)
Vystoupení uměleckých souborů neslyšících a pro neslyšící Poskytnutí prostoru k setkávání Miniexkurze po knihovně s tlumočníkem pro žáky základních nebo středních škol pro neslyšící

36 Knihovny a (N)neslyšící - možnosti
Spolupráce s Informačním centrem FRPSP Videokazety s otitulkovanými filmy (filmy zpracované podle slavných literárních předloh) Kurzy ZPG Naučit se znakový jazyk nebo využívat služeb tlumočníka Videofony

37 …a v Gatesheadu Pracovník – neslyšící (s tlumočníkem) se znalostí britského znakového jazyka Vyřizuje jakékoliv požadavky ze všech oblastí a vše, co mohou realizovat ostatní knihovny a samospráva Komunikace via: Minicom, tištěná forma, fax, , SMS a videofon

38 Videofony Umístěny na několika uzlových bodech města (knihovny, samospráva, college, centrum pro neslyšící) Neslyšící komunikuje s osobou, kterou vidí na obrazovce, znakovým jazykem

39 Fondy Velké sbírky literatury k problematice neslyšících a o neslyšících (6000 video a DVD, titulkované) Video ve znakovém jazyce a o znakovém jazyku Videozáznamy regionální televize (zprávy apod.)

40 Služby Video bezplatné na týden, knihy na tři týdny, přístup k internetu zdarma Kurzy práce s PC a Internetem pro neslyšící

41 Důležité weby http://deafnet.biz/ http://www.frpsp.cz/

42 Další informace


Stáhnout ppt "Osoby se specifickými potřebami - (znevýhodnění) uživatelé - inspirace"

Podobné prezentace


Reklamy Google