Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"— Transkript prezentace:

1 I. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 6. ročník (1. – 8. úloha) I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.6.001

2 Metodické pokyny Autor: Mgr. Roman Kotlář Vytvořeno: červen 2012
Určeno pro 6. ročník Český jazyk 2. stupeň Téma: řešení úloh testů Scio Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva při řešení úloh testů Scio Forma: žáci pracují samostatně Pomůcky: počítač, dataprojektor Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.

3 Úloha č. 1 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Daj mi trochu múky, děvčico! Které z následujících tvrzení o uvedené větě je pravdivé? A) Jde o ukázku některého českého nebo moravského nářečí. B) Jde o ukázku některého neslovanského jazyka. C) Jde o typickou ukázku spisovné češtiny. D) Jde o ukázku obecné češtiny. Řešení: Slova „daj“, „múky“ a „devčico“ jsou slova patřící do nářečí. Správnou odpovědí je varianta A).

4 Úloha č. 2 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Které z následujících slov obsahuje nejdelší slabiku? A) výkřik B) uslyšel C) namítal D) dívali Řešení: A) vý-křik B) u-sly-šel C) na-mí-tal D) dí-va-li Nejdelší slabikou je slabika křik, kterou tvoří čtyři hlásky. Správnou odpovědí je varianta A).

5 Úloha č. 3 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Ve které z následujících možností jsou názvy rostlin řazeny vhodně pro rejstřík, tzn. dle abecedy? A) svízel přítula, svízel vonný, svízelka chlupatá B) hrachor luční, hruštička menší, hrušeň obecná C) zaječí jetel, zlatobýl obecný, zimolez ovíjivý D) pomněnka lesní, pomněnka bahenní, pomněnka rolní Řešení: Pořadí pro rejstřík podle abecedy je v jednotlivých variantách následující: A) svízel přítula, svízel vonný, svízelka chlupatá B) hrachor luční, hrušeň obecná, hruštička menší C) zaječí jetel, zimolez ovíjivý, zlatobýl obecný D) pomněnka bahenní, pomněnka lesní, pomněnka rolní Správnou odpovědí je varianta A).

6 Úloha č. 4 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Které z následujících slov se počtem slabik liší od ostatních? A) použitý B) poutavý C) poutírat D) pouliční Řešení: A) po-u-ži-tý (4 slabiky) B) pou-ta-vý (3 slabiky) C) po-u-tí-rat (4 slabiky) D) po-u-lič-ní (4 slabiky) Správnou odpovědí je varianta B).

7 Úloha č. 5 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Ve které z následujících možností jsou všechna slova napsána pravopisně správně? A) topit pylinami, přepichový byt B) neodbýt práci, rozbytý nábytek C) roztomilá myšička, mycí prostředky D) ničivá vichřice, vymyšlená vímluva Řešení: A) topit pilinami, přepychový byt B) neodbýt práci, rozbitý nábytek C) roztomilá myšička, mycí prostředky D) ničivá vichřice, vymyšlená výmluva Správnou odpovědí je varianta C).

8 Úloha č. 6 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Která z následujících skupin slov je celá napsána pravopisně správně? A) vědec, vjeli, hvězdy B) pěšina, zpjevník, spěchat C) měšec, změna, uzemění D) objednat, oběžník, objetovat Řešení: A) vědec, vjeli, hvězdy B) pěšina, zpěvník, spěchat C) měšec, změna, uzemnění D) objednat, oběžník, obětovat Správnou odpovědí je varianta A).

9 Úloha č. 7 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Která z následujících vět je napsána mluvnicky a pravopisně správně? A) V cirkusu se mi nejvíc líbili vranní koně. B) V obchodě už se prodávají ranné brambory. C) Každodenní tréninky mi zaberou hodně času. D) Dříve se používalo olověnné potrubí. Řešení: A) V cirkusu se mi nejvíc líbili vranné koně. B) V obchodě už se prodávají rané brambory. C) Každodenní tréninky mi zaberou hodně času. D) Dříve se používalo olověné potrubí. Správnou odpovědí je varianta C).

10 Úloha č. 8 testu Scio z českého jazyka pro 6. ročník (podzim 2012)
Ve které z následujících možností nemůžeme doplnit na vynechané místo dvě stejná písmena, protože by pak věta obsahovala chybu? A) První příklad je jednodu__í než druhý. B) Honza je vy__í než já. C) Nejti__ím žákem byl vždy Pavel. D) Nejbli__í vlak mi jede v osm hodin. Řešení: A) První příklad je jednodušší než druhý. B) Honza je vyšší než já. C) Nejtišším žákem byl vždy Pavel. D) Nejbližší vlak mi jede v osm hodin. Správnou odpovědí je varianta D).


Stáhnout ppt "I. Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google