Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI Mgr. Michal Oblouk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI Mgr. Michal Oblouk"— Transkript prezentace:

1 STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI Mgr. Michal Oblouk
ANTICKÉ MÝTY STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI Mgr. Michal Oblouk

2 EDUARD PETIŠKA (1924 – 1987) STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
český spisovatel dětské literatury narodil se v Praze vystudoval germanistiku na FF UK zemřel v Mariánských Lázních dílo: STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI PŘÍBĚHY STARÉHO IZRAELE (převyprávění některých příběhů biblického Starého zákona) PŘÍBĚHY, NA KTERÉ SVÍTILO SLUNCE (příběhy starého Egypta, Mezopotámie a Izraele) ČTENÍ O HRADECH ČTENÍ O ZÁMCÍCH A MĚSTECH

3 STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI
kniha obsahuje 26 pověstí: Prométheus, Potopa, Faethón, Orfeus, Založení Théb, Pentheus, Midas, Tantalos, Nioba, Pelops, O zlatém rounu, Iásón a Médea, Hérakles, Perseus, Daidalos a Ikaros, Théseus, Sysifos, Bellerofontes, Meleagros, Oidipus a Antigona, Filemon a Baucis, Erós a Psýché, Gýges a prsten, Trojská válka, Orestes, Odysseovy cesty

4 PROMÉTHEUS Titán stvořitel člověka
přinesl lidem oheň, za což byl potrestán bohem Diem: Hefaistos ho přikoval k vysoké skále na Kavkaze, denně k němu přilétal orel a kloval jeho játra, přes noc játra opět dorůstala po staletích ho osvobodil Hérakles

5 POTOPA Zeus při své pouti světem zjistil, že lidé jsou zkažení a neštítí se zločinů v paláci krále Lykáóna ho čekala smrt, vládce bohů seslal na palác blesk, který jej spálil na popel Zeus potrestal také ostatní lidi, seslal na zem potopu zachránil se pouze Prométheův syn Deukalion s ženou Pyrrhou (spravedliví lidé) Deukalion a Pyrrha se šli poradit s bohyní Themis, jak vzkřísit na zemi život

6 FAETHÓN syn boha slunce Hélia přátelé mu nevěří, že jeho otcem je bůh,
touží ho navštívit Hélios chlapce laskavě přijme a aby mu dokázal, že ho považuje za syna, slíbil mu splnit jakékoli přání žádá projet se po obloze zlatým Héliovým vozem, otec ho varuje, Faethón ale dosáhne svého cestou se mu otěže vymknou z ruky, koně se řítí nízko nad zemí, země hoří Zeus posílá za vozem blesk, který ho sráží k zemi

7 ORFEUS největší hudebník a pěvec řeckých mýtů
proslul svou láskou ke své manželce, krásné Eurydice, která poměrně brzy zemřela, když šlápla na zmiji vypravil se do podsvětí s odhodláním vyžádat si svou manželku zpět jeho zpěv dojal celou podzemní říši Hádés slíbil Orfeovu prosbu splnit, podmínkou ale bylo, že cestou zpět půjde první a nesmí se ohlédnout na Eurydiku, dokud oba nebudou na světle světa Orfeus podmínku přijal a celou cestu ven se ovládl, nakonec nevydržel a ohlédl se, spatřil už jen její stín, který se vrací zpět a navždy

8 ZALOŽENÍ THÉB dceru krále Agénora Europu si zamiloval Zeus, proměnil se v býka, unesl ji na kontinent, který se podle ní nazval Europa Agénor vyslal svého syna Kadma, aby vyhledal svou sestru Kadmos se svými bojovníky dorazil až do Delf, odkud se podle bohů vydal na louku za mladou krávou a na místě, kde ulehla, měl založit město Théby jeho bojovníky však zabil drak jedovatým dechem, jehož posléze zabil sám Kadmos podle Athény zasel zuby draka a z nich vznikli bojovníci, kteří začali mezi sebou bojovat všichni, až na pět nejudatnějších, se kterými pak Kadmos založil Théby, zemřeli

9 PENTHEUS neuznával boha vína Dionýsa, nenáviděl ho
zakázal hodování Dionýsa a jeho družiny před jeho svátkem vylezl na strom, aby zjistil, co se bude dít Bakchantky ho tam našly a roztrhaly na kusy

10 MIDAS velmi domýšlivý král, který se považoval
za nejchytřejšího ze všech za to, že pohostil vychovatele boha Dionýsa, mu bůh splnil přání – vše, čeho se dotkl, se změnilo ve zlato při sporu boha Pana a Apollóna, kdo hraje lépe na lyru, nesouhlasil s rozhodnutím lesního boha Tmola Apollón za to „odměnil“ Midase dlouhýma oslíma ušima

11 TANTALOS velmi bohatý král se těšil přízni bohů, začal se sám považovat za boha chtěl se přesvědčit, zda jsou bohové vševědoucí zabil svého syna Pelopa a jeho maso předložil bohům na hostině bohové poznali jeho zločin a Zeus krále odsoudil do podsvětí ke strašlivým mukám - trápí ho žízní, hladem, nad hlavou mu visí obrovský balvan, který hrozí zřícením

12 NIOBA královna v Thébách měla 7 synů a 7 dcer zbožné ženy chtěly dát bohyni Létó velké oběti, ale Nioba je od toho odlákala, proč neuctívají radši ji, má přece sedmkrát více synů a dcer Létó to slyšela a poslala svého syna Apollóna a dceru Artemidu, aby ji potrestali Apollón a Artemida zabili svými šípy všechny Niobiny potomky její manžel se v zármutku probodl a Nioba nakonec zkameněla

13 PELOPS - vlády po Tantalově smrti se ujal jeho syn Pelops, ale jen na chvíli - sousední král ho vyhnal - Pelops se svým sluhou došli až před království, kde bylo 13 kůlů s naraženými hlavami princů, jež se ucházeli o ruku princezny Hippodamie - královi věštba předpověděla, že s ženichem přijde i jeho smrt, a tak s každým ženichem závodil s koňským spřežením - Pelops chtěl smutnou Hippodamii vysvobodit, a tak absolvoval závod - Pelops s okřídlenými koňmi boha Poseidóna závod vyhrál a stal se králem

14 O ZLATÉM ROUNU - král s manželkou z božského rodu měli dcerku Hellé a syna Frixa - král však manželku vyhnal a oženil se znovu, děti tak měly macechu, která je nenáviděla a chtěla pro ně smrt - ženám řekla, že při upražení obilí, budou mít lepší sklizeň, ale neurodilo se vůbec nic král poslal do Delfské věštírny posla, kterého však královna uplatila a on tedy přišel s věštbou, že když obětuje děti, budou pole zase rodit děti už byly u oltáře, když jim jejich matka seslala zlatého berana (Hellé při cestě po nebi spadla a zabila se, Frixa zanesl až ke králi Aiétovi, jemuž po obětování berana Diovi daroval zlaté rouno z berana) král ho dal střežit hrozným drakem

15 IÁSÓN A MÉDEA na trůn měl nastoupit Aisón, ale lstí nastoupil na trůn mladší bratr Pelias Aisón měl syna Iásóna, který se ve 20 letech vydal požádat Pelia o trůn, ten mu předá trůn, jen když mu přinese zlaté rouno Iásón s dalšími hrdiny (Argonauté) se vydal na cestu - v Kolchidě král uložil Iásónovi úkol, aby zoral pole býky, zasel dračí zuby a bojoval - králova dcera Médea dala Iásónovi mast (Médee se líbil a slíbili si, že už se nikdy neopustí) Iásón se natřel mastí a splnil úkoly krále - Médea mu ještě pomohla vzít rouno a vydala se s Iásónem a jeho bojovníky nazpět Iásón zapomněl na svůj slib, vzal si jinou ženu, kterou Médea zabila (i vlastní děti)

16 HÉRAKLES slavný řecký hrdina syn Dia
měl obrovskou sílu, ale byl velmi zlostný musel vstoupit do služby ke králi Eurystheovi, který mu uložil vykonat dvanáct obtížných prací: přinést kůži nemejského lva, zabít hydru, přinést obrovského živého kance, zahnat stymfalské ptáky, za den vyčistit Augiášovy chlévy, přinést pás královny Amazonek, přihnat stáda obra Geryona, přinést zlatá jablka Hesperidek, z podsvětí přivést psa Kerbera, přivést laň bohyně Artemidy, přivést krétského divokého býka a přihnat lidožravé koně po splnění úkolů byl volný a pomáhal lidem v neštěstí

17 PERSEUS králi byla předpovězena věštba, že ho zabije vlastní vnuk
dal vsadit svou dceru a vnuka Persea do bedny, uzamknout a vhodit do moře po pár dnech bedna doplula ke břehu ostrova, rybáři je odvedli ke králi a ten si vzal Danae za ženu po letech se Perseus vydal zabít Medúsu (Athéna mu pomohla a poradila, jak ji zabít) Perseus uřízl Medúse hlavu a schoval ji do mošny v nějakém státě obětovali Andromedu nestvůře, kterou Perseus zabil mečem a zkameněla Perseus si vzal Andromedu za ženu

18 DAIDALOS A IKAROS sochař Daidalos zabije svého synovce a před
trestem prchá se synem Ikarem na Krétu tam staví labyrint pro Minotaura (obluda s býčí hlavou a lidským tělem) aby se od krutého krále mohl dostat domů, vymýšlí křídla, která by mu umožnila létat vyrobil pro sebe i Ikara křídla z ptačích per, slepovaných voskem otec Ikara varoval, aby nelétal příliš vysoko Ikaros neuposlechl a zřítil se do moře

19 THÉSEUS syn athénského krále Aigeus se vydal před lety do světa a oženil se s královskou dcerou a měli spolu syna Thésea dal pod kámen své střevíce a meč a řekl, že až Théseus kámen uzvedne, vezme si střevíce a meč když Théseus vyrostl, uzvedl balvan a vydal se za otcem když došel do Athén, lidé se bouřili, že musí krétskému králi odvádět sedm mladíků a sedm dívek pro obludu Minotaura Théseus nad Minotaurem zvítězil, protože mu pomohla dcera krétského krále Ariadna (dala mu nit, aby nezabloudil v bludišti, a kouzelný meč, kterým ho měl zabít)

20 SISYFOS Sisyfos byl lstivý král, nebál se ani bohů, ani smrti
založil město Korint a korintský hrad, který však neměl životně důležitý pramen zde právě Sisyfos uplatnil svou chytrost a lstivost - věděl totiž, že říční bůh Ásópos je ve sporu s Diem a využil této situace k získání pramene Zeus chtěl Sisyfa potrestat za tuto troufalost, a proto na něj poslal Smrt – on ji ale spoutal a zavřel do komory Zeus poslal na korintský hrad boha války Área, aby Smrt osvobodil, jakmile byla na svobodě, odnesla Sisyfa do říše mrtvých za to, že si nevážil bohů ani Smrti, musel Sisyfos v podsvětí valit do kopce balvan z mramoru, vždy když jej dovalil nahoru, kámen mu uklouzl a sjel dolů

21 BELLEROFONTES - vnuk Sisyfa, který musel prchnout z vlasti, protože byl podezřelý z vraždy král ho poslal na nebezpečnou cestu, aby zabil Chimairu a vrátil se jako hrdina Athéna se mu zjevila ve snu, dala mu zlatou uzdu, aby mohl chytit létajícího koně Pegasa Bellerofontes ho chytil a poručil mu kam letět, z výšky zasáhl Chimairu a střílel, dokud nezemřela po čase si myslel, že vyzraje nad bohy - že když má létajícího koně, doletí na Olymp a navštíví je jenže ve výšce Pegasos shodil Bellerofonta a ten spadl do bažin

22 MELEAGROS syn krále Oinea
jednoho roku sklidili bohatou úrodu a král obětoval všem bohům, jenom na Artemis, bohyni lovu, zapomněl, uražená bohyně za trest poslala na Kalydón strašného kance Meleagros se rozhodl zbavit kraj strachu a kance zabít spolu s mnoha hrdiny se mu to podařilo, ale také zabil své dva strýce Meleagrova matka nejprve myslela, že její bratři jsou obětí lovu, ale když se dozvěděla pravdu, chtěla se pomstít vzpomněla na starou věštbu při narození syna, že on bude žít tak dlouho, dokud nedohoří darovaná louč, zapálila ji a hodila do ohně, v tu chvíli Meleagros začal slábnout a v bolestech za chvíli skonal

23 OIDIPUS A ANTIGONA - thébský král s královnou chtěli syna, věštba jim však předpověděla, že syn zabije svého otce, proto ho nechali napospas šelmám v Thébách se usadila sfinga a každý den zabila jednoho Thébana, protože nevyřešil její hádanku, Oidipus ji ale vyřešil, sfinga skočila ze skály a Oidipus se stal králem, vzal si vlastní matku, měli 4 děti (mj. Antigonu) když zjistil pravdu, vypíchl si oči a s poutnickou holí a dcerou Antigonou odešel z Théb, Antigona později spáchala sebevraždu

24 FILEMON A BAUCIS Zeus a Hermes sestoupili na zem, aby zjistili, jak žijí lidé, došli do vsi a žádali o nocleh, všude je ale vyhnali jen chatrč pokrytá slámou a rákosím se stařečky Filemonem a Baucinou je pohostila byli velice chudí, ale co měli, o to se rádi rozdělili bohové byli rádi, že je pohostili, a tak je pobídli, aby s nimi vyšli na kopec, pak celou ves zatopili a zbyla jen jejich chaloupka, ze které se stal nádherný chrám Filemon a Baucis mohli žádat, co chtěli, a proto si přáli zemřít ve stejný den když umírali, stali se z nich stromy (dub a lípa)

25 ERÓS A PSÝCHÉ král měl 3 dcery, nejmladší Psýché byla nejkrásnější a lidé ji začali uctívat jako bohyni místo Afrodity rozhořčená Afrodita zavolala svého syna Eróta, aby Psýché zasáhl svým šípem hořkosti Erós se ale do Psýché zamiloval a zasnoubil se s ní Psýché však nesměla Eróta spatřit, na naléhání sester však zákaz porušila nakonec se Psýché stala nesmrtelnou a na Olympu se konala velká svatba

26 GÝGES A PRSTEN pastýř jednou byla velká bouře a Gýges utekl do lesa, aby se zachránil když bouře skončila, děkoval bohům, že ho nechali naživu pak se vracel a narazil na jeskyni, ve které našel prsten, který si nasadil ten prsten byl kouzelný, když s ním otočil, stal se neviditelným stal se slavný, protože věděl vše, co si lidé povídali nebo co udělali

27 TROJSKÁ VÁLKA král Priamos s královnou Hekabou měli syna - věštba ale tvrdila zkázu města při jeho narození, a tak ho nechali odvést do hor, vychovali ho medvědice a pak pastýř, který ho pojmenoval Paris jednou se před Paridem na pastvině objevily tři bohyně, aby dal zlaté jablko té nejkrásnější dal ho Afroditě, která mu slíbila nejkrásnější ženu Helenu Paris si postavil loď a vyplul za Helenou, manželkou spartského krále Meneláa, a unesl ji Meneláos se poradil se svým bratrem Agamemnónem a vyzval všechny Řeky proti Tróji – válka trvala 10 let Odysseus dal postavit obrovského dřevěného koně, ve kterém se ještě s dalšími hrdiny schoval

28 ORESTES Aigistha si vzala za muže s Agamemnónem měla 2 dcery a syna
král Agamemnón se vrátil do vlasti, kde ho manželka vítala, pak ho ale spolu s jeho příbuzným Aigisthem ubila Aigistha si vzala za muže s Agamemnónem měla 2 dcery a syna dcera Elektra dala svého bratra Oresta na vychování k příbuznému králi a čekala, že je jednou se sestrou vysvobodí po letech se Elektra šťastně setkala s bratrem, který se vrhl s mečem v ruce do paláce a zabil matku i Aigistha za to ho pronásledovaly bohyně Erinye a zpívaly mu hrozné písně o vraždě matky nakonec se trýzně zbavil a stal se mykénským králem

29 ODYSSEOVY CESTY účastnil se trojské války, vymyslel trojského koně
ithacký král účastnil se trojské války, vymyslel trojského koně slávu mu přineslo desetileté bloudění (znepřátelil si boha Poseidona) po válce: oslepil kyklopa Polyféma, zastavil se na ostrově boha větrů Aiola, přistál v zemi Laistrygónů (lidožroutů), jeden rok strávil u kouzelnice Kirké, proplul mořskou úžinou (Skylla a Charybdis), navštívil podsvětí, sedm let ho držela na svém ostrově nymfa Kalypsó,… po návratu domů se setkal se synem Télemachem musel pobít nápadníky své ženy Pénelopé

30 ZDROJE


Stáhnout ppt "STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI Mgr. Michal Oblouk"

Podobné prezentace


Reklamy Google