Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Choroby čelistí a sinus maxillaris

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Choroby čelistí a sinus maxillaris"— Transkript prezentace:

1 Choroby čelistí a sinus maxillaris
MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Choroby čelistí a sinus maxillaris
1. Čelisti 2. Temporomandibulární kloub 3. Maxilární sinus

3 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby
1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

4 1a. Genetické choroby Osteogenesis imperfecta Achondroplasie
Kleidokraniální dysplasie Cherubismus

5 1a. Genetické choroby Osteogenesis imperfecta “brittle bone disease“
AD dědičnost defekt syntézy kolagenu I tenké kosti bez kortexu -  fragilita  mnohočetné fraktury  trpaslictví + modré skléry + hluchota

6 1a. Genetické choroby Achondroplasie
nejčastější genetická choroba skeletu disproporcionální trpaslík – krátké ruce + normální hlava a trup porucha proliferace epifyzálních chrupavek prognatia  malokluze

7 1a. Genetické choroby Kleidokraniální dysplasie
porucha tvorby klíčních kostí retruze maxily opožděná erupce trvalých zubů

8 1a. Genetické choroby Cherubismus
AD dědičnost, mutace genu SH3BP2 (chr. 4p16.3)  chlapci nebolestivé symetrické zduření úhlů DČ ± HČ ± oči „v sloup“ začátek rok rychlý růst do puberty  regrese RTG: symetrická multilokulární projasnění Mi: fibrózní tkáň + krvácení + obrovské mnohojaderné buňky (~ osteoklasty) + nezralá kost léčba: 0 x konzervativní (recidiva)

9 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby
1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

10 1b. Metabolické choroby Hyperparatyreóza Křivice
primární (hyperplázie / adenom PT) sekundární (hyperplázie PT u renálního selhání) RTG: multilokulární projasnění (cyst-like) Mi: ~ centrální obrovskobuněčný granulom a cherubismus Křivice deficit vitaminu D v dětství široké fontanely + „caput quadratum“ Gigantismus a akromegalie  kondylu mandibuly  prognatie + makroglosie

11 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby
1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

12 1c. Choroby nejasné etiologie
Pagetova choroba kostí Fibro-oseální léze

13 1c. Choroby nejasné etiologie
Pagetova choroba kostí (osteitis deformans) střední a starší věk častý RTG nález x asymptomatický ? etiologie (paramyxovirus) ? axialní skelet lebka – klenba + maxila čelisti: symetrické rozšíření sklerotických alveolárních výběžků + fúze zubů s hypercementózou  obtížná extrakce

14 1c. Choroby nejasné etiologie
Pagetova choroba kostí (osteitis deformans) 1. resorpce (osteoklasty)  2. tvorba nepravidelné nové kosti (osteoblasty) Mi: nepravidelné ztluštělé mozaikovité trámečky kosti +  osteoblasty a osteoklasty + vaskularizace výsledek: „sukovité“ trámce + fibróza KD komplikace: osteosarkom (vzácně) léčba: kalcitonin a/nebo bisfosfonáty

15 1c. Choroby nejasné etiologie
Fibro-oseální léze Fibrózní dysplázie monostotická polyostotická McCune-Albrightův syndrom Osifikující fibrom (kontroverzní) konvenční juvenilní trabekulární juvenilní psamomatoidní (Cemento-) Oseální dysplázie periapikální (cementální) oseální dysplázie fokální (cementální) oseální dysplázie floridní (cementální) oseální dysplázie familiální gigantiformní cementom

16 1c. Choroby nejasné etiologie
Monostotická fibrózní dysplázie nebolestivé neostře ohraničené zduření kosti dětství a adolescence ( rok) Ž : M ... 1:1  maxila  malokluze RTG: náhrada kosti „matnicovou“ texturou + NE demarkace mutace genu GNAS1 kódujícího α-podjednotku G-proteinu self-limiting, většinou není léčba třeba vzácná komplikace - osteosarkom

17 1c. Choroby nejasné etiologie
Polyostotická fibrózní dysplázie několik kostí, 50% pts. léze v čelistech Ž : M … 3:1 McCune-Albrightův syndrom poly FD + kožní pigmentace + předčasná puberta Mi: fibrózní tkáň + nepravidelně konfigurované trámce nezralé kosti bez (?) osteoblastů

18 1c. Choroby nejasné etiologie
Oseální dysplázie hamartomatózní léze v blízkosti kořenů zubů ? původ v periodontálních ligamentech ? identický proces x různá klinika a RTG náhodný nález (dif. dg. osifikující fibrom) periapikální oseální dysplázie Ž : M … 10 : 1 asymptomatická léze přední mandibula (dolní I ± C) RTG: projasnění (~ periapikální granulom)  zastínění

19 1c. Choroby nejasné etiologie
fokální oseální dysplázie podobná s periapikální OD x moláry floridní oseální dysplázie neexpanzivní, 2 a více zubů černošky středního věku familiální gigantiformní cementom expanzivní, 2 a více zubů, autosomálně dominantní Mi: buněčná fibrózní tkáň + trámce pletivové / lamelární kosti + cementum-like tkáň  kalcifikace

20 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby
1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

21 1d. Záněty akutní osteomyelitis chronická osteomyelitis
alveolární osteitis

22 1d. Záněty Akutní osteomyelitis zdroje predispozice
periapikální infekce, otevřené fraktury predispozice fraktury, ozařování, Pagetova choroba, leukémie, DM orální anaeroby (Bacteroides, Porphyromonas), smíšená infekce dospělí muži – mandibula, vzácně novorozenci - maxila klinicky Výrazná hluboká bolest, otok, citlivost zubů, zarudlá oteklá gingiva, anestézie dolního rtu, regionální LNpatie, horečka + leukocytóza RTG: neostře ohraničené projasnění (až 10. den) + zastínění pokud sekvestr

23 1d. Záněty Akutní osteomyelitis
hnisavý zánět v intertrabekulárních prostorách  útlak krevních cév (trombóza)  nekróza kosti  sekvestr  subperiostálně  subperiostální absces  perforace  kožní a slizniční píštěle kompletní úzdrava možná granulační tkáň  vazivo  pletivová kost  lamelární kost  remodelace léčba: ATB + debridement komplikace: fraktura  chronická osteomyelitis

24 1d. Záněty Chronická osteomyelitis Chronická fokální sklerózující OM
neúspěšná léčba akutní osteomyelitis de novo při nízce virulentní infekci komplikace ozařování Mi: vazivová tkáň s chronickým zánětem + fragmenty denzní kostní tkáně (mosaikovitá, nekrotická) Chronická fokální sklerózující OM vzácná, mladí s kariézní dolní M1 RTG: zastínění pod kořenem zubu Difúzní sklerózující OM staří černoši, superinfekce floridní OD

25 1d. Záněty Chronická osteomyelitis s produktivní periostitidou (Garré´ho OM) vzácná odpověď na chronickou periapikální nízce virulentní infekci mladí, kariézní dolní M1  reaktivní novotvorba kosti

26 1d. Záněty Alveolární osteitis (suché lůžko)
nejčastější bolestivá komplikace extrakce zubu příčiny výrazné extrakční trauma, nižší krevní průtok, lokální anestézie, orální antikoncepce, ozáření po extrakci M3 (hypovaskularizovaná kost),  ženy za několik dní, sliznice zarudlá a citlivá rozpuštění krevní sraženiny fibrinolytickými enzymy – infekce a zbytky potravy v kontaktu s kostí  nekróza kosti  granulační tkáň + sekvestr léčba: výplachy antiseptiky

27 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby
1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

28 1e. Cysty Odontogenní Neodontogenní Pseudocysty
solitární kostní „cysta“ aneurysmatická kostní „cysta“

29 1e. Pseudocysty Solitární kostní „cysta“ (simple, traumatická)
? etiologie neznámá Ž : M … 3 : 2 < 25 let nebolestivé zduření mandibuly bez obsahu RTG: projasnění šířící se mezi kořeny zubů Mi: NE epiteliální výstelka + stěna: vazivo spontánní regrese možná léčba: chirurgické otevření a zavření

30 1e. Pseudocysty Aneurysmatická kostní „cysta“ velmi vzácná v čelistech
? etiologie neznámá mezi 10. – 20. rokem nebolestivé zduření mandibuly RTG: multilokulární projasnění Mi: vícečetné prostory vyplněné krví bez výstelky + stěna: vazivo + mnohojaderné bb. léčba: kyretáž recidiva

31 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby
1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

32 1f. Nádory Odontogenní Neodontogenní

33 Neodontogenní nádory Primární: benigní x maligní Sekundární: metastázy
kost chrupavka jiné Sekundární: metastázy

34 Neodontogenní nádory Benigní primární nádory osteom osteochondrom
centrální obrovskobuněčný granulom osifikující fibrom - vzácný hemangiom - vzácný

35 Neodontogenní nádory Osteom x Exostóza
torus palatinus: střední čára tvrdého patra torus mandibularis: linguální plocha mandibuly, bilaterální tvrdé zduření Mi: kompaktní nebo trámčitá kost Gardnerův syndrom - AD dědičnost mnohočetné osteomy + polyposis coli  maligní transformace

36 Neodontogenní nádory Osteochondrom „osteom pokrytý chrupavkou“
kostěný výrůstek výběžky mandibuly dysfunkce TMK

37 Neodontogenní nádory Centrální obrovskobuněčný granulom
benigní hyperplastická léze, hamartom ???, reparace ??? < 20 let Ž : M … 2 : 1 přední mandibula, nebolestivé zduření RTG: ohraničené projasnění Mi: vaskularizovaná vazivová tkáň + obrovské mnohojaderné bb. + krvácení léčba: kyretáž recidiva při nekompletním odstranění

38 Neodontogenní nádory dif. dg. obrovskobuněčných lézí čelistí
centrální obrovskobuněčný granulom hyperparatyreóza cherubismus obrovskobuněčný kostní nádor (osteoklastom) aneurysmatická kostní cysta

39 Neodontogenní nádory Osifikující fibrom vzácný
mandibula, premoláry/moláry Ž : M … 2 : 1, let nebolestivé zduření, ± pouzdro RTG: dobře ohraničené projasnění + zastínění Mi: buněčná vazivová tkáň + pletivová / lamelární kost + cement-like materiál léčba: enukleace varianty: juvenilní trabekulární – děti, rychlý růst, maxila juvenilní psamomatoidní – sinonazální dutiny

40 Neodontogenní nádory Osteosarkom  maligní
 nejčastější primární neodontogenní nádor ozáření, Pagetova choroba let, muži tělo mandibuly nepravidelné tuhé zduření rostoucí měsíce  bolest RTG: destrukce kosti Mi: osteoid + atypické osteoblasty + chrupavka + vazivo

41 Neodontogenní nádory Osteosarkom rychlý růst + časné metastázy (plíce)
léčba: chirurgie 50% recidiva v průběhu 1. roku 5-year survival: 40% ( 5 cm)

42 Neodontogenní nádory Chondrosarkom 45 let přední maxila (60%)
bolestivé zduření RTG: projasnění Mi: chrupavčitá tkáň s nepravidelnými chondrocyty + mitózy lokálně agresivní + metastázy (plíce) léčba: chirurgie (radiorezistentní)

43 Neodontogenní nádory Vzácné nádory Ewingův sarkom Mnohočetný myelom
Histiocytóza z Langerhansových buněk

44 Neodontogenní nádory Sekundární nádory – hematogenní metastázy prs
plíce prostata štítná žláza ledvina

45 Choroby čelistí a sinus maxillaris
1. Čelisti 2. Temporomandibulární kloub 3. Maxilární sinus

46 2. Temporomandibulární kloub
Trismus – neschopnost zcela otevřít ústa zánět kloubu poranění tetanus Ankylóza – trvalé omezení pohybu v kloubu fibróza (iradiace) vrozené vada trauma akutní pyogenní artritis kondylární nádory orální submukózní fibróza, systémová skleróza

47 2. Temporomandibulární kloub
Osteoartróza starší lidé bolest x náhodný RTG nález

48 2. Temporomandibulární kloub
Revmatoidní artritida - multisystémová choroba autoAb (revmatoidní faktory) ženy, let krepitace, nebolestivé postižení Osteochondrom Kondylární hyperplázie obrovskobuněčná arteritida bolest při žvýkání (jaw claudication)

49 Choroby čelistí a sinus maxillaris
1. Čelisti 2. Temporomandibulární kloub 3. Maxilární sinus

50 3. Maxilární sinus Zánět - sinusitis
akutní x chronická x hypersensitivní rinogenní x odontogenní periapikální zánět P nebo M dlouhodobá oro-antrální komunikace bolest + perkusní citlivost

51 3. Maxilární sinus Zánět Mi: respirační epitel  dlaždicová metaplázie
ztluštění BM infiltrát - akutní - neutrofily - chronický - lymfocyty + plasm. bb hypersensitivní - eozinofily

52 3. Maxilární sinus Oro-antrální komunikace po extrakci P nebo M
nose-blowing test kořen v sinusu prolaps antrální sliznice

53 3. Maxilární sinus Antrální cysty slizniční žlázky asymptomatické
mohou spontánně vymizet odontogenní cysty radikulární, reziduální

54 3. Maxilární sinus Nádory dlaždicobuněčný karcinom muži > 50 let
pokročilé stádium obstrukce dutiny nosní, epistaxe parestézie infraorbitálního nervu poruchy zraku špatná prognóza


Stáhnout ppt "Choroby čelistí a sinus maxillaris"

Podobné prezentace


Reklamy Google