Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS."— Transkript prezentace:

1 Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS.
Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov Tato materiál vznikl v rámci projektu: Zkvalitnění výuky na SOŠ a SOU Vyškov. (reg. č. projektu CZ.1.07/1.500/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Obsah Účetní doklady Členění účetních dokladů
Náležitosti účetních dokladů Vyhotovování účetních dokladů Opravy účetních dokladů Oběh účetních dokladů

3 Účetní doklady Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů. Účetní doklad je průkazný účetní záznam, v němž se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace. Zákon o účetnictví stanoví povinné náležitosti každého účetního dokladu, ne už jeho formu, ani typ.

4 Členění účetních dokladů
1. Podle druhu: Faktury vystavené (FAV) – vyúčtování provedené dodávky zboží, služeb aj., na základě kterého účetní jednotce vzniká vůči odběrateli pohledávka (nárok na zaplacení). Faktury přijaté (FAP) – vyúčtování od dodavatele, na základě kterého vzniká účetní jednotce závazek (povinnost zaplatit dodavateli).

5 Členění účetních dokladů
Příjmový pokladní doklad (PPD) – používají se u plateb za hotové. Příjem peněz do pokladny a vyhotovují se dvakrát (originál = zákazník, kopie = příjemce peněz). Výdajový pokladní doklad (VPD) – výdej peněz z poklady. Bankovní výpisy (VBÚ) – informují účetní jednotku o stavu pohybu peněz na bankovním účtu.

6 Členění účetních dokladů
Vnitřní (interní) účetní doklady (VÚD/ID) – slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku. Např.: příjemky – příjem materiálu a zboží na sklad, výdejky – výdej materiálu a zboží ze skladu, výplatní listiny.

7 Členění účetních dokladů
2. Podle počtu dokumentovaných účetních případů: Jednotlivé – pouze jedna hospodářská operace na dokladu Sběrné – zahrnují více jednotlivých účetních dokladů zachycující stejnorodé hospodářské operace do nového dokladu, aby mohly být zaúčtovány jednou položkou (za období max. jednoho měsíce).

8 Členění účetních dokladů
3. Podle obsahu: Vnější (externí) – souvisí s okolím podniku. Jsou to všechny doklady, kdy účastník je někdo z okolí podniku. Vnitřní (interní) – všechny doklady, které vznikly uvnitř podniku a souvisí s tímto podnikem.

9 Náležitosti účetních dokladů
Označení účetního dokladu: Veškeré doklady musí být označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a účetními zápisy v účetních knihách. Označení: v jedné číselné řadě: 1, 2. 3 …x (u malého počtu dokladů), v několika číselných řadách.

10 Náležitosti účetních dokladů
Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků. Označení účastníků – obchodní jméno, sídlo právnické osoby a příjmení, jméno a místo podnikání fyzické osoby. Popis obsahu účetního případu – nákup zboží atd.

11 Náležitosti účetních dokladů
Peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství. Okamžik vyhotovení účetního dokladu. Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu. Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědného za jeho zaúčtování.

12 Vyhotovování účetních dokladů
Účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu. Údaje v účetních dokladech musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu, aby byly po dobu své úschovy plně čitelné.

13 Opravy účetních dokladů
Oprava: Vyznačujeme opravu přímo na opravovaný (původní) doklad – tzv. bezdokladový způsob. K chybnému (původnímu) dokladu vystavíme nový opravný účetní doklad – tzv. dokladový způsob.

14 Oběh účetních dokladů Přezkoušení správnosti = kontrola:
Věcná stránka – prověřování správnosti údajů na účetním dokladu a přípustnosti účetního případu, kterého se doklad týká. Formální stránka – zaměřuje se na úplnosti náležitostí účetního dokladu

15 Oběh účetních dokladů Příprava k zaúčtování. Třídění dokladů.
Označování dokladů. Evidence. Určení účtovacího předpisu. Zaúčtování dokladů. Úschova dokladů. Zdroj: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví


Stáhnout ppt "Účetní doklady Autor: Ing. Martin Svoboda, DiS."

Podobné prezentace


Reklamy Google