Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Josef Dočkal, Růžek Lukáš. Naše hlavní úkoly jsou detekce alfa záření, změření spektra radioaktivních prvků a na konec vše porovnat s jinými metodami.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Josef Dočkal, Růžek Lukáš. Naše hlavní úkoly jsou detekce alfa záření, změření spektra radioaktivních prvků a na konec vše porovnat s jinými metodami."— Transkript prezentace:

1 Josef Dočkal, Růžek Lukáš

2 Naše hlavní úkoly jsou detekce alfa záření, změření spektra radioaktivních prvků a na konec vše porovnat s jinými metodami detekce. K těmto úkolům máme k dispozici alfa spektrometr, vývěvu, Cicero, převaděč, počítač a zkoumaný vzorek.

3 Jako částice alfa označujeme jádro helia. Jde vlastně o atom helia, z něhož byl odstraněn elektronový obal. Alfa částice se označuje symbolem α nebo He2+. Alfa částici tvoří dva protony a dva neutrony (alfa částice je tedy kladně nabitá s elektrickým nábojem +2e). Proud α částic se označuje jako záření alfa.

4 Alfa záření detekujeme křemíkovým detektorem při pokojové teplotě,za nízkého tlaku a vysokého napětí. K dispozici máme tento detektor.

5 Signál převedeme za pomoci převaděčů do multikanálového analyzátoru Cicero, z něhož vedeme signál do PC,který zpracujeme v programu data studio.Tato celá metoda nám pomůže zjistit vlastnosti vzorku a energetické rozlišení detektoru.

6 -dva výstupy (energetický a počtový) -odesílá data analyzátoru -vzorek je umístěn v komoře spektrometru -Si(křemíkový) detektor -na display zobrazit různé informace

7 Ze předuZe zadu Nákresy pohledů na alfa spektrometr

8 Grafy - grafy tvoříme pomocí programu Data studio - červený graf je spektrum Plutonium s kalibračními peaky - fialový graf je spektrum Americia s kalibračními peaky - kalibrační peaky nám pomáhají přepočítat kanály(napětí) na ose x na MeV.

9 -spočítání rozlišení detektoru -Spočítání účinnosti detektoru(Geometrické, vlastní, celkové)

10 -Je to velikost intervalu, ve kterém jsou energie částic považovány za totožné. -Počítá se tak, že v půlce maxima peaku zjistíme polovinu jeho šířky. Hodnota vyjde dle výběru, v MeV, KeV, eV (mega-, kilo-, elektronvolt). -Na obrázku je rozlišení vyznačeno červeno-černou částí Nám vyšlo rozlišení detektoru 31,75KeV

11 -Geometrická účinnost představuje poměr, kolik povrchu z celkového povrchu koule, připadne na detektor. -Závisí na vzdálenosti vzorku od detektoru a na povrchu detektoru, přičemž je plocha zanedbatelná, tudíž se s aproximuje bodem. -geometrická účinnost nám vyšla 8%

12 -Vlastní účinnost představuje kolik procent z částic, které jim projdou jsou zachyceny. -Závisí, na vlastnostech materiálu, z jež je detektor vyroben, na jeho šířce. -Měření se provádí tak, že vzorek se přiblíží co nejvíce k detektoru. Následně předpokládáme, že do detektoru vletí polovina částic emitovaných vzorkem. Výsledek je počet x=změřených částic/(Aktivita vzorku*čas/2) Aktivita našeho vzorku 239Pu je 1,403kBq, přičemž jsme na detektoru změřili za čas 334s 81714částic. Z toho vyplívá že vlastní účinnost detektoru je 34,875%

13 -Celková účinnost představuje součiny účinnosti geometrické a vlastní.

14 Cíle Vše zdokonalit pro poslední prezentaci Naměřit více hodnot pro přesnost našich výpočtů Sepsat manuál k Ciceru

15


Stáhnout ppt "Josef Dočkal, Růžek Lukáš. Naše hlavní úkoly jsou detekce alfa záření, změření spektra radioaktivních prvků a na konec vše porovnat s jinými metodami."

Podobné prezentace


Reklamy Google