Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8.4.2015 Likvidace PU majetku občanů. 2 pojistná událost nahodilá událost, která na stala v době pojištění a v místě uvedeném v pojistné smlouvě (neplatí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8.4.2015 Likvidace PU majetku občanů. 2 pojistná událost nahodilá událost, která na stala v době pojištění a v místě uvedeném v pojistné smlouvě (neplatí."— Transkript prezentace:

1 8.4.2015 Likvidace PU majetku občanů

2 2 pojistná událost nahodilá událost, která na stala v době pojištění a v místě uvedeném v pojistné smlouvě (neplatí pro odpovědnost) její vznik musí být způsoben některým pojištěným pojistným nebezpečím nahodilé není dlouhodobé působení…

3 3 (ne)pojistná událost

4 4 pojistné plnění rozpočet nákladů x faktura pojistitel poskytuje přiměřené náklady na znovuzřízení věci srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty, popř. přiměřené náklady na opravu věci příklad: záplava – poškozené vápenocementové omítky – klient nárokoval sanační omítky. Na sanační omítky nemá nárok. Hrazeny byly vápenocementové.

5 pojistné plnění pro stroje, strojní a elektronická zařízení, fotoaparáty, filmovací nebo optické přístroje, sportovní potřeby, jízdní kola a elektrospotřebiče starší 3 let a oděvy starší 1 roky je přiměřeným nákladem nejvýše jejich časová cena časová cena je hodnota nové věci v době vzniku PU snížená o část vyjadřující opotřebení s ohledem na její stáří příklad: přepětí - notebook stáří 3,5 roku – PC 40 tis. Kč, hodnota nového NB obdobných parametrů v době vzniku PU 20 tis. Kč, životnost NB 5 let, opotřebení za 3,5 roku 60% (12 tis. Kč), výsledné plnění 8 tis. Kč

6 6 vodovodní škoda vodovodní škodou je škoda způsobená únikem vody z vodovodního nebo odpadního potrubí, vč. napojených předmětů, nádrží nad 60 l, topení, solárních ohřevů apod.

7 vodovodní škoda pojištění se nevztahuje na škody na samotném vodovodním nebo kanalizačním potrubí, vč. napojených předmětů ani na náklady spojené s výměnou potrubí (bourání, výměna, zazdění apod.), s výjimkou škod způsobených mrazem nebo přetlakem

8 8 vodovodní škoda

9 9 odcizení odcizením se rozumí přisvojení si věci způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věc před odcizením a do místa pojištění dostal nástroji, které nejsou určeny k jeho otevírání nebo jiným destruktivním způsobem (existují trasologické stopy)

10 10 úder blesku úder blesku je přímý a bezprostřední přechod blesku na předmět pojištění. Místo úderu blesku musí spolehlivě zjistitelné podle tepelných a mechanických stop

11 přepětí přepětí vzniká především atmosférickými vlivy (přímým nebo nepřímým úderem blesku) nebo průmyslovou činností (zapínáním a vypínáním velkých zátěží)

12 vichřice vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu pohybující se nejméně 20,8 m/s (75 km/h). Není-li rychlost větru zjistitelná musí pojištěný prokázat působení vichřice - poškozené okolní nemovitosti, polámané větve apod.


Stáhnout ppt "8.4.2015 Likvidace PU majetku občanů. 2 pojistná událost nahodilá událost, která na stala v době pojištění a v místě uvedeném v pojistné smlouvě (neplatí."

Podobné prezentace


Reklamy Google