Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Různé druhy spojů a spojovací součásti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Různé druhy spojů a spojovací součásti"— Transkript prezentace:

1 Různé druhy spojů a spojovací součásti
Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací součásti, rukojeti, kliky apod. pružný pojistný kroužek podélný klín drážkovaný hřídel hřídelová matice pero

2 Spoje a spojovací součásti
Kolíky, hřeby, čepy, podložky, závlačky, pojistné kroužky, klíny podélné a příčné, drážkování, nýty, spoje pomocí deformací plastických i pružných (provedení pro spoje plechů, plastových souč., pružně uchycené ozuby aj.). Různé druhy kolíků a hřebů

3 Použití kolíků a hřebů

4 Čepy a součásti pro jejich zajištění
Čepy jsou určeny pro kyvné uchycení součástí – táhel, pák, vidlic aj. Pojistné kroužky, závlačky aj. Příklady použití čepů

5 Vidlice a oka pro hydraulické a jiné mechanismy
Kloubová ložiska slouží k odstranění stereostatické neurčitosti pro mechanismy na ne zcela tuhém rámu.

6

7 Klíny a pera pro přenos krouticího momentu z hřídele na náboj (podélné)
klíny duté (torné) klíny ploské klíny drážkové klíny tangenciální pera těsná pera výměnná pera úsečová (Woodruffova) klíny s nosem klíny bez nosu F = 2 . Mk / D p = F / A

8 Příčné klíny a stavěcí klíny
Kontaktní napětí dovolené (bez vzájemného pohybu) s ohledem na nebezpečí roztržení náboje šedá litina ≤ 15 až 30 MPa ocel ≤ 40 až 80 MP Kontaktní napětí dovolené bez vzájemného pohybu bez ohledu na nebezpečí roztržení náboje ocel ≤ 120 až 150 MPa

9 Drážkované hřídele a náboje a hranolová spojení
Kontrola kontaktního napětí (měrný tlak) – styk bez vzájemného pohybu / pohyblivý (přesuvná kola) pohyblivý styk náboje a hřídele v drážkování – kontaktní napětí ≤ 15 až 70 MPa dle charakteru zatěžování

10 Svěrná spojení Tření v styčné ploše – přítlačná síla i . F1
vyvozena šrouby (počet šroubů i ) Přítlačná síla způsobí měrný tlak p = i . Fi d . l

11 Svěrné spoje náboj - hřídel
Působením tlaku vznikne tření mezi nábojem a hřídelem Spoj přenese krouticí moment Mk = π . d . l . p . f . d / 2 Pro kuželovou plochu se určí měrný tlak vzniklý působením osové síly F F p = π . ds . l . ( tg β + tg φ ) Součinitel tření se volí f = 0,1 měrný tlak p = 15 až 80 MPa Velikost a zatížení šroubů se volí podle potřebného měrného tlaku, kterým má vzniknout třecí síla nebo moment. Zděře kruhové a ploché.

12 Pružné kroužky Ringfeder
pro spojení náboje s hřídelem vyvoláním tření se zesíleným účinkem pomocí kuželů Ringfeder – svěrný spoj s pružnými kuželovými kroužky, které jsou předepínány osovou silou nutná vysoká přesnost průměru hřídele a otvoru v náboji i kroužků

13 Nalisovaná spojení náboje a hřídele
Silnostěnná nádoba Potřebný přesah pro vyvolání měrného tlaku p je pro průměr hřídele d1 Δd = d1 . p . ( C+ 1 ) / E Tuhost náboje je dána vnějším průměrem d2 a projeví se vlivem poměru C = ( a2 + 1 ) / (a2 – 1 ) kde a = d2 / d1

14 Nalisovaný spoj náboj - hřídel
rotační symetrie Průběh napětí Podmínky Tečné napětí pro x = d1 / 2 σr = σ0 – K / x2 pro x = d1 / σr = - p x = d2 / σr = 0 σt = C . p σt = σ0 + K / x2 Dvojosá napjatost – Guestova hypotéza σ0 = p . 1 / (a2 – 1 ) K = 2 . p . ( d12 + d22 – 2 ) / (a2 – 1 ) σD ≥ σ1 – σ2 = p. ( C + 1 )

15 Nýty a spojení nýtováním
nýtování - přímé (roznýtování součásti) - nepřímé (s nýty) nýtování - za tepla - za studena nýty ocelové měděné slitiny Al

16 Nýtovaná příhradová konstrukce
Pruty v konstrukci pásnice (tah – tlak) nosníky (ohyb) výztuhy (výplň tah, tlak) Těžiště profilů (těžištní čáry) Styčníky (rovnováha, zatížení) Rovina konstrukce Střih nýtu (tečné napětí) τ = F1 / ( π/4 . d2 ) Otlačení nýtu p = F1 / ( d . s1 ) Profil – stojina, příruba Dovolené napětí pro nýt smyk σD = 60 až 80 MPa otlačení pD = 120 až 150 MPa

17 Výpočty ocelových konstrukcí
pruty z válcovaných profilů I, U, L, Z, T, trubek aj. Pruty tažené (tlačené) σ = F / A ≤ σD σD = σKt / k bezpečnost k Pruty ohýbané σ = MO / WO ≤ σD MO ohybový moment je součtem účinků sil a dvojic po jedné straně průřezu průřezový modul WO = IO / e IO je osový moment setrvačnosti průřezu e je vzdálenost krajních vláken od neutrálné osy možnost vybočení profilů při ohybu - zkroucení Pruty namáhané na vzpěr (vybočení účinkem osové síly) poloměr setrvačnosti průřezu iO = √ IO / A štíhlost λO = l / iO vzpěrná délka podle uchycení konců prutu l namáhání σ = cO . F / A cO je součinitel vzpěrnosti (je tabelován jako funkce štíhlosti λO )

18 Součásti pro ruční ovládání
Prvky pro ovládání obráběcích strojů, přípravků aj. ruční kolečka ovládací páky a rukojeti knoflíky a ruční kolečka křížová ruční kolečko rukojeti


Stáhnout ppt "Různé druhy spojů a spojovací součásti"

Podobné prezentace


Reklamy Google