Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Grantové schéma : Podpora podnikání ve vybraných regionech SROP Podprogram č. 1 : Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 2 : Podpora malých a středních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Grantové schéma : Podpora podnikání ve vybraných regionech SROP Podprogram č. 1 : Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 2 : Podpora malých a středních."— Transkript prezentace:

1 1 Grantové schéma : Podpora podnikání ve vybraných regionech SROP Podprogram č. 1 : Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 2 : Podpora malých a středních podnikatelů

2 2 Jak budou žádosti hodnoceny? Podkladem pro hodnocení Podkladem pro hodnocení

3 3 Podání žádosti konec příjmu žádostí: 28.2.2005, 17:00 hod. konec příjmu žádostí: 28.2.2005, 17:00 hod. osobně žadatel nebo pověřený zástupce na adresu: osobně žadatel nebo pověřený zástupce na adresu: Czech Invest Czech Invest regionální kancelář nám. Dr. E. Beneše 4/12 nám. Dr. E. Beneše 4/12 460 01 Liberec 460 01 Liberec (naproti radnici) (naproti radnici) V 1. kole výzvy bude uvolněno VŠECH 100% finančních prostředků prostředků. V 1. kole výzvy bude uvolněno VŠECH 100% finančních prostředků prostředků. 2.kolo bude vyhlášeno pouze v případě nedočerpání finančních prostředků 2.kolo bude vyhlášeno pouze v případě nedočerpání finančních prostředků Celkem k dispozici 12, 147 mil.Kč Celkem k dispozici 12, 147 mil.Kč

4 4 Žádost 3 výtisky z elektronické žádosti, stránky pevně spojené, poslední strana podepsaná žadatelem 3 výtisky z elektronické žádosti, stránky pevně spojené, poslední strana podepsaná žadatelem 1 CD nebo disketu s elektronickou verzí žádosti 1 CD nebo disketu s elektronickou verzí žádosti 3 x seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, podepsaný žadatelem 3 x seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, podepsaný žadatelem řádně očíslované povinné přílohy (musí odpovídat seznamu příloh) ve třech výtiscích (1 x originál nebo ověřená kopie, 2 x kopie) řádně očíslované povinné přílohy (musí odpovídat seznamu příloh) ve třech výtiscích (1 x originál nebo ověřená kopie, 2 x kopie) 3x písemně formuláře pro finanční hodnocení žadatele a projektu 3x písemně formuláře pro finanční hodnocení žadatele a projektu 1x disketa nebo CD s elektronickou verzí finančních výkazů 1x disketa nebo CD s elektronickou verzí finančních výkazů

5 5 Obálka – přední strana

6 6 Obálka – zadní strana

7 7 Příjem žádosti pracovník Czech Invest : zkontroluje náležitosti na obálce, případně vyzve žadatele k doplnění zkontroluje náležitosti na obálce, případně vyzve žadatele k doplnění vystaví žadateli potvrzení o příjmu žádosti se jménem žadatele, názvem akce, datem a časem převzetí žádosti vystaví žadateli potvrzení o příjmu žádosti se jménem žadatele, názvem akce, datem a časem převzetí žádosti

8 8 ZDROJE INFORMACÍ POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA vyhlašovaná Libereckým krajem ve SROP včetně povinných příloh k žádosti o finanční podporu POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA vyhlašovaná Libereckým krajem ve SROP včetně povinných příloh k žádosti o finanční podporu www.kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz v záhlaví je odkaz Grantová schémata ve SROP v záhlaví je odkaz Grantová schémata ve SROP Pokyny obsahují výčet všech povinných příloh, které musí žadatel doložit ke své žádosti Pokyny obsahují výčet všech povinných příloh, které musí žadatel doložit ke své žádosti FORMULÁŘ ŽÁDOSTI ELZA – k dispozici také na stránkách Libereckého kraje FORMULÁŘ ŽÁDOSTI ELZA – k dispozici také na stránkách Libereckého kraje

9 9 KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM? Podprogram č. 1 Podprogram č. 1 - FO + PO, které zaměstnávají méně než 10 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. - Sídlo v ČR - existující podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky Podprogram č. 2 - FO + PO, které zaměstnávají 10 až 249 pracovníků a splňují další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. - Sídlo v ČR - existující podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky

10 10 ÚZEMNÍ LOKALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKCÍ Ve vybraných regionech Libereckého kraje: Ve vybraných regionech Libereckého kraje: Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Cvikovsko (Cvikov, Svor, Krompach, Kunratice u Cvikova, Mařenice), Doksko (Tuhaň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Doksko (Tuhaň, Dubá, Blatce, Ždírec, Luka, Okna, Bezděz, Tachov, Vrchovany, Doksy, Skalka u Doks, Chlum), Frýdlantsko (Dětřichov, Bílý Potok, Hejnice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný les Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Heřmanice, Kunratice) Frýdlantsko (Dětřichov, Bílý Potok, Hejnice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Frýdlant, Bulovka, Krásný les Raspenava, Dolní Řasnice, Horní Řasnice, Heřmanice, Kunratice) Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Chrastavsko (Chrastava, Kryštofovo údolí, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Mníšek), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Nové město pod Smrkem (Nové Město pod Smrkem, Lázně Libverda, Jindřichovice pod Smrkem), Ralsko. Ralsko.

11 11 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce rozšiřování, modernizace a rekonstrukce existujících objektů a zařízení, které umožní rozšíření existující produkce pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů pořízení a adaptaci budov, případně na výstavbu nových výrobních objektů a zařízení potřebných pro zřizování výrobních jednotek a linek pro výrobu nových a dlouhodobě konkurenceschopných produktů obnovu, modernizaci, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku obnovu, modernizaci, rozšíření a nákup moderních technologií na restrukturalizaci, racionalizaci či technickou modernizaci provozu podniku zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP zavádění technologických inovací do podniků, na zlepšování pracovních podmínek a výrobních procesů, které mají příznivý dopad na ŽP rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů rozvoj tradičních řemesel s využitím místních zdrojů zavádění ICT zavádění ICT

12 12 FINANCOVÁNÍ – PODPROGRAM Č. 1 : DROBNÍ PODNIKATELÉ minimální výše celkových uznatelných nákladů = 500 000,-Kč minimální výše celkových uznatelných nákladů = 500 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno minimální částka grantu: 233 300,-Kč minimální částka grantu: 233 300,-Kč maximální částka grantu : 1 000 000,-Kč maximální částka grantu : 1 000 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů

13 13 FINANCOVÁNÍ – PODPROGRAM Č. 2 MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ minimální výše celkových uznatelných nákladů = minimální výše celkových uznatelných nákladů = 2 000 000,-Kč 2 000 000,-Kč maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno maximální výše celkových uznatelných nákladů = neomezeno minimální částka grantu: 933 200,-Kč minimální částka grantu: 933 200,-Kč maximální částka grantu : 3 715 000,-Kč maximální částka grantu : 3 715 000,-Kč Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů Přičemž poskytnutý grant nesmí překročit 46,66% z celkových uznatelných nákladů

14 14 ZÁVAZEK PRO DEFINITIVNÍ PŘIZNÁNÍ GRANTU Podprogram č. 1 Podprogram č. 1 Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo Závazek činí minimálně 1 zřízené a obsazené pracovní místo Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy Podprogram č. 2 Závazek činí minimálně 3 zřízená a obsazená pracovní místa u podnikatelů od 10 do 49 zaměstnanců a 10 zřízených a obsazených pracovních míst u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace akce a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven. Místo musí být udržitelné 5 let od podpisu smlouvy

15 15 DOBA REALIZACE AKCÍ Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2008 Jednotlivé akce musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2008 Upřednostněny budou akce s termínem ukončení do 30.6.2006, žádost o provedení platby pak musí být zaslána LK do 31.7.2006 Upřednostněny budou akce s termínem ukončení do 30.6.2006, žádost o provedení platby pak musí být zaslána LK do 31.7.2006 akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce regionálním pracovišti CZECH INVEST. uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve dnem registrace akce regionálním pracovišti CZECH INVEST.

16 16 Přehled povinných příloh

17 17 Elektronická žádost ELZA ELZA v záložce Přílohy je možno elektronicky připojit resp. oskenovat přílohy. ELZA v záložce Přílohy je možno elektronicky připojit resp. oskenovat přílohy. Přílohy sem do el. žádosti prosím nepřipojujte. Při finálním uložení že pak soubor příliš velký a při administraci může nastat problém s transportem žádosti. Přílohy sem do el. žádosti prosím nepřipojujte. Při finálním uložení že pak soubor příliš velký a při administraci může nastat problém s transportem žádosti. Přílohy můžete elektronicky připojit, ale v samostatném souboru. Přílohy můžete elektronicky připojit, ale v samostatném souboru.

18 18 2. Čestné prohlášení o bezdlužnosti tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické žádosti ELZA žadatel prohlašuje, že nemá ke dni vypracování žádosti žádné dluhy a závazky PO TERMÍNU splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ), Celní správě, Fondu národního majetku ČR, PF ČR a státním fondům (SFDI, SFRB, SFŽP) žadatel prohlašuje, že nemá ke dni vypracování žádosti žádné dluhy a závazky PO TERMÍNU splatnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ČSSZ), Celní správě, Fondu národního majetku ČR, PF ČR a státním fondům (SFDI, SFRB, SFŽP) Nutno podepsat! Nutno podepsat!

19 19 3. Podklady pro ekonomické hodnocení akce Jedná se o : zjednodušená studie proveditelnosti, základní studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů-CBA, Jedná se o : zjednodušená studie proveditelnosti, základní studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů-CBA, Osnovy těchto ekonomických studií (analýz) jsou povinné, metodiky mají doporučující charakter. Osnovy těchto ekonomických studií (analýz) jsou povinné, metodiky mají doporučující charakter.

20 20 Úroveň náročnosti I II III od výše investice do výše investice Typ ekonomického hodnocení akce Minimální velikost akce 3 mil. Kč Zjednodušená studie proveditelnosti 3 mil. Kč 10 mil. Kč Základní studie proveditelnosti 10 mil. Kč 90 mil. Kč Základní SP + Základní CBA IV 90 mil. Kč Základní SP + R CBA

21 21 4. Doklady o právní subjektivitě žadatele U podnikatelských subjektů výpis z živnostenského rejstříku U podnikatelských subjektů výpis z živnostenského rejstříku U právních subjektů, zapsaných v obchodním rejstříku, také výpis z Obchodního rejstříku. U právních subjektů, zapsaných v obchodním rejstříku, také výpis z Obchodního rejstříku. Doklady nesmí být starší 90 dní Doklady nesmí být starší 90 dní Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník) předloží ověřené osvědčení stanovené v tomto zvláštním předpisu. Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník) předloží ověřené osvědčení stanovené v tomto zvláštním předpisu.

22 22 5. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele Daňová přiznání za období posledních tří let existence podniku potvrzená finančním úřadem včetně zprávy auditora (poklud existuje). Daňová přiznání za období posledních tří let existence podniku potvrzená finančním úřadem včetně zprávy auditora (poklud existuje). Nutno originál potvrzujícího razítka FÚ (nelze fotokopii) Nutno originál potvrzujícího razítka FÚ (nelze fotokopii) Účetní závěrky za předcházející tři uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Účetní závěrky za předcházející tři uzavřená účetní období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Finanční formuláře dle typu subjektu žadatele, který je dostupný na webové stránce CzechInvestu. Finanční formuláře dle typu subjektu žadatele, který je dostupný na webové stránce CzechInvestu.

23 23 Finanční výkazy jsou dostupné na následujících adresách: Finanční plán projektu: http://rating.czechinvest.org/formulare/fpp_fix.xls Finanční plán projektu: http://rating.czechinvest.org/formulare/fpp_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/fpp_fix.xls Finanční výkaz pro podnikatele vedoucí účetnictví: http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls Finanční výkaz pro podnikatele vedoucí účetnictví: http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cimsp_fix.xls Finanční výkaz pro podnikatele s daňovou evidencí: Finanční výkaz pro podnikatele s daňovou evidencí: http://rating.czechinvest.org/formulare/cide_fix.xls http://rating.czechinvest.org/formulare/cide_fix.xlshttp://rating.czechinvest.org/formulare/cide_fix.xls Vyplňujte finanční výkazy cca až po 20. únoru, kdy CzechInvest stávající uveřejněné výkazy bude aktualizovat.!! Vyplňujte finanční výkazy cca až po 20. únoru, kdy CzechInvest stávající uveřejněné výkazy bude aktualizovat.!!

24 24 6. Výpis z rejstříku trestů Pokud je žadatelem fyzická osoba – za osobu žadatele Pokud je žadatelem fyzická osoba – za osobu žadatele Pokud je žadatelem právnická osoba - za všechny statutární zástupce žadatele Pokud je žadatelem právnická osoba - za všechny statutární zástupce žadatele Výpis nesmí být starší 90 dní Výpis nesmí být starší 90 dní Žadatel nesmí mít v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku. Žadatel nesmí mít v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata by souvisela s předmětem podnikání nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku.

25 25 7. Doklad k prokázání vlastnických vztahů výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy – zahrnují všechny nemovitosti dotčené realizací akce výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy – zahrnují všechny nemovitosti dotčené realizací akce doklady nesmí být starší než 90 dní před datem podání žádosti. doklady nesmí být starší než 90 dní před datem podání žádosti. Pokud žadatel realizuje akci na cizím pozemku či v budově dokládá navíc, nájemní smlouvu na dobu určitou, nejméně však 5 let od data podpisu smlouvy. V případě pronájmu (nebo spoluvlastnictví), pak i písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací akce (na jeho území nebo v jeho objektu). Pokud žadatel realizuje akci na cizím pozemku či v budově dokládá navíc, nájemní smlouvu na dobu určitou, nejméně však 5 let od data podpisu smlouvy. V případě pronájmu (nebo spoluvlastnictví), pak i písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací akce (na jeho území nebo v jeho objektu).

26 26 8. Doklad o posouzení akce na životní prostředí Pokyny podle kterých se postupuje jsou jako příloha č. 12 Pokynů pro žadatele Pokyny podle kterých se postupuje jsou jako příloha č. 12 Pokynů pro žadatele Doklad vydává na KÚLK, odbor životního prostřední, paní Ing. Magdalena Slavíková tel. 485226 583. Doklad vydává na KÚLK, odbor životního prostřední, paní Ing. Magdalena Slavíková tel. 485226 583. Žadatel musí vyplnit oznámení - části A, B a části C,D dle svých informací o projektu Žadatel musí vyplnit oznámení - části A, B a části C,D dle svých informací o projektu

27 27 9. Územní rozhodnutí resp. stavební povolení Varianta a) – platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci Varianta a) – platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci Varianta b) – jel-li územní a stavební řízení sloučeno, pak žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení Varianta b) – jel-li územní a stavební řízení sloučeno, pak žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení

28 28 10. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje Žádost generuje SW ELZA Žádost generuje SW ELZA Příspěvek Libereckého kraje ve výši 11,66% z celkových uznatelných nákladů akce činí ……. Příspěvek Libereckého kraje ve výši 11,66% z celkových uznatelných nákladů akce činí ……. Podpis žadatele Datum

29 29 11. Doklad o partnerství Dokladem o partnerství je považována smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v akci, práva a povinnosti. Dokladem o partnerství je považována smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu v akci, práva a povinnosti. Tento doklad je vyžadován pouze tehdy, jsou-li do akce zahrnuti partneři (jeho přípravy, realizace, financování nebo provozování). Tento doklad je vyžadován pouze tehdy, jsou-li do akce zahrnuti partneři (jeho přípravy, realizace, financování nebo provozování).

30 30 12. Čestné prohlášení o dodržení pravidla „de minimis“ Prohlášení generuje SW ELZA Prohlášení generuje SW ELZA Co je to pravidlo pravidlo „de minimis“. Veřejná podpora malého rozsahu jednomu podniku je podporou, která v období tří let nepřesáhne částku v Kč odpovídající 100 000 EUR. ; jedná se o hrubé částky, to znamená před srážkou přímé daně. Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v relevantním období tří let nepřesáhne výše uvedený limit. Podrobnosti stanoví nařízení Komise (ES) č.69/2001. Co je to pravidlo pravidlo „de minimis“. Veřejná podpora malého rozsahu jednomu podniku je podporou, která v období tří let nepřesáhne částku v Kč odpovídající 100 000 EUR. ; jedná se o hrubé částky, to znamená před srážkou přímé daně. Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v relevantním období tří let nepřesáhne výše uvedený limit. Podrobnosti stanoví nařízení Komise (ES) č.69/2001. Týká se pouze DROBNÝCH PODNIKATELŮ, MSP uvedou, že se jich tato podpora netýká Týká se pouze DROBNÝCH PODNIKATELŮ, MSP uvedou, že se jich tato podpora netýká

31 31 13. Čestné prohlášení, že se jedná o drobný nebo malý a střední podnik Prohlášení generuje SW ELZA : Prohlášení generuje SW ELZA : a) Čestné prohlášení žadatele, že se jedná o drobný podnik v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001, které bylo novelizováno Nařízením Komise (ES) č. 364/2004, a) Čestné prohlášení žadatele, že se jedná o drobný podnik v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001, které bylo novelizováno Nařízením Komise (ES) č. 364/2004, nebo nebo b) Čestné prohlášení žadatele, že se jedná o malý a střední podnik v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001, které bylo novelizováno Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 b) Čestné prohlášení žadatele, že se jedná o malý a střední podnik v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 70/2001, které bylo novelizováno Nařízením Komise (ES) č. 364/2004

32 32 14. Čestné prohlášení o zajištění finančního krytí Přílohu generuje SW ELZA Přílohu generuje SW ELZA žadatel prohlašuje, že zajistí 100% finanční krytí akce, které předloží k podpisu smlouvy o finanční podpoře (grantu) a že na stejnou akci nebude čerpat v dalších českých nebo zahraničních programech. žadatel prohlašuje, že zajistí 100% finanční krytí akce, které předloží k podpisu smlouvy o finanční podpoře (grantu) a že na stejnou akci nebude čerpat v dalších českých nebo zahraničních programech.

33 33 15. Projektová dokumentace Tento doklad žadatel předloží spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy. Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí Tento doklad žadatel předloží spolu se žádostí nebo při podpisu smlouvy. Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí

34 34 16. Seznam příloh Seznam příloh předkládá žadatel s uvedením počtu stran jednotlivých příloh. Tento doklad je automatický generován elektronickou žádostí ELZA, kde zadává žadatel jen přesnou specifikaci přílohy a počet jejich stran. Seznam příloh předkládá žadatel s uvedením počtu stran jednotlivých příloh. Tento doklad je automatický generován elektronickou žádostí ELZA, kde zadává žadatel jen přesnou specifikaci přílohy a počet jejich stran. Seznam příloh musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele. Seznam příloh musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele.


Stáhnout ppt "1 Grantové schéma : Podpora podnikání ve vybraných regionech SROP Podprogram č. 1 : Podpora drobných podnikatelů Podprogram č. 2 : Podpora malých a středních."

Podobné prezentace


Reklamy Google