Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie
Smyslová ústrojí Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY C

2 Název Smyslová ústrojí Autor Mgr. Kateřina Žáková Předmět Přírodopis Doporučený ročník Tercie Forma Výklad, procvičování, opakování Pomůcky Torzo lidského těla, modely oka, ucha, výukové plakáty k tématu smyslová ústrojí Poznámky

3 Smyslová ústrojí čich, chuť, hmat, sluch, zrak čelní lalok – čich
Vyjmenuj základní smysly. Uveď laloky koncového mozku, ve kterých se nacházejí centra jednotlivých smyslových orgánů. čich, chuť, hmat, sluch, zrak čelní lalok – čich temenní lalok – kožní citlivost, chuť spánkový lalok – sluch týlní lalok - zrak

4 Smyslová ústrojí (čidla)
zachycují informace o změnách vnějšího i vnitřního prostředí jsou v nich smyslové buňky (receptory) – reagují na podráždění ke každému smyslovému orgánu patří dostředivá nervová dráha (vede informace do CNS)

5 Čich čichové receptory - čichové buňky uložené v nosní sliznici – v horní části dutiny nosní čichové buňky – dráždí je plynné látky ve vdechovaném vzduchu rozpuštěné v sekretu nosní sliznice nervová vlákna vedou z čichových buněk do čichového centra - čelní laloky koncového mozku

6 1

7 Čich podílí se na zvýšení činnosti trávicích žláz
Jaký význam má pro nás čich? podílí se na zvýšení činnosti trávicích žláz varuje nás před látkami ohrožujícími zdraví !ne všechny látky ohrožující zdraví je čich schopen zaznamenat (např. CO)!

8 Čich při zánětech horních cest dýchacích, u kuřáků
Kdy je činnost čichu omezena a kdy se zvyšuje? při zánětech horních cest dýchacích, u kuřáků při hladu čich se vyznačuje rychlou adaptací = snížení citlivosti vůči podnětu při jeho delším působení

9 Chuť chuťové buňky jsou v chuťových pohárcích (papily) – jsou na jazyku a ve sliznici měkkého patra chuťové buňky zaznamenávají látky rozpouštěné ve vodě a slinách centrum chuti – temenní lalok koncového mozku

10 Chuť sladkost, slanost, kyselost, hořkost
Vyjmenuj základní chuťové vjemy. Popiš jejich rozmístění na jazyku podle obrázku. sladkost, slanost, kyselost, hořkost 2

11 Chuť Jaký význam má pro člověka chuť? reflexní vylučování slin a dalších trávicích šťáv, výstraha před škodlivými látkami

12 Chuť Kdo je to degustátor? ochutnávač – člověk, který má jemnější chuť (lépe vyvinuté chuťové buňky) a dokáže rozlišit kvalitu potravin

13 Hmat receptory jsou uloženy v kůži a ve sliznicích dutiny ústní a nosní jsou uzpůsobeny k vnímání tlaku, chladu, tepla, bolesti mechanoreceptory – vnímají tlak a dotyk termoreceptory – vnímají změnu teploty centrum hmatových vjemů - temenní lalok koncového mozku

14 Hmat Kde se na těle vyskytuje nejvíce nervových zakončení pro dotyk? v dlaních, na konečcích prstů, na chodidlech, rtech a jazyku, na čele

15 Hmat důležitý úkol hmatu - zaznamenání bolesti
receptory bolesti - v kůži, ve tkáních a orgánech bolest je varování před úrazem nebo onemocněním

16 Hmat vytvořil slepecké písmo – Braillovo písmo, které se čte hmatem
Čím se proslavil Louis Braille? vytvořil slepecké písmo – Braillovo písmo, které se čte hmatem

17 Sluch orgánem sluchu je ucho - má 3 části:
vnější ucho – ušní boltec, vnější zvukovod, bubínek střední ucho – dutina středního ucha se 3 sluchovými kůstkami = kladívko, kovadlinka, třmínek vnitřní ucho – ve skalní kosti - blanitý hlemýžď se sluchovými buňkami a ústrojí pro vnímání polohy a pohybu těla

18 3

19 Sluch Eustachova trubice
Jak se jmenuje trubice, která spojuje dutinu středního ucha s nosohltanem? Jaká je její funkce? Eustachova trubice vyrovnání tlaku mezi uchem a vnějším prostředím

20 Sluch zvukové vlny jsou zachyceny ušním boltcem -˃ procházejí zvukovodem -˃ rozkmitají bubínek -> chvění se přenáší na kladívko, kovadlinku a třmínek -> zvukové vlny se dále přenáší na oválné okénko a do vnitřního ucha -> blanitý hlemýžď obsahuje tekutinu a sluchové buňky s brvami, které zaznamenávají vlnění tekutiny -> vibrace vede sluchový nerv do spánkového laloku mozkové kůry

21 Rovnovážné ústrojí součást vnitřního ucha - ve skalní kosti
tvoří ho 3 na sebe kolmé polokruhové kanálky a 2 váčky – vejčitý a kulovitý 4

22 Rovnovážné ústrojí Čidlo pro vnímání pohybů hlavy
3 na sebe kolmé polokruhovité kanálky – vyplněné rosolovitou tekutinou - ve stěnách jsou smyslové buňky s brvami, které jsou drážděny rotačním pohybem hlavy

23 Rovnovážné ústrojí Čidlo pro uvědomění si polohy hlavy
2 váčky – vejčitý a kulovitý – obsahují rosolovitou tekutinu s krystalky CaCO3, ve stěnách smyslové buňky, krystalky podráždí buňky při změně polohy hlavy

24 Rovnovážné ústrojí Ve které části mozku je centrum rovnováhy a koordinace pohybů? v mozečku

25 Zrak orgánem zraku je oko
v očnici, chrání ho nadočnicový oblouk s obočím, pohyblivá víčka s řasami spojivka = blanka tvořící sliznici víček slzné žlázy ústí do spojivkové štěrbiny, zvlhčují oko, zbavují ho nečistot, slzným kanálkem odtékají do nosní dutiny okohybné svaly pohybují okem

26 5

27 Zrak Stavba oka bělima – vnější vrstva oka - udržuje stálý tvar oka, chrání ho, v přední části přechází v průhlednou rohovku cévnatka - střední vrstva oka – prokrvená, vyživuje jednotlivé části - vpředu přechází v barevnou duhovku - uprostřed duhovky je otvor = zornice - stahováním svalů duhovky se mění její velikost – řídí se množství světla dopadajícího do oka

28 Zrak Stavba oka za zornicí je průhledná pružná čočka - je zavěšena na řasnatém tělese připojeném na cévnatku Co je to akomodace? změna tvaru čočky (stahem řasnatého tělesa) – při pohledu na blízké předměty je vypouklejší, při pohledu na větší vzdálenost se zužuje

29 Zrak Stavba oka sítnice – vnitřní vrstva oka - 2 typy světločivných buněk: tyčinky - černobílé vidění - významné při nedostatečném osvětlení čípky - barevné vidění - za dobrého světla – reagují na červené, zelené nebo modré světlo – ostatní barvy jsou kombinací těchto tří

30 Zrak Vysvětli pojmy žlutá skvrna a slepá skvrna. žlutá skvrna – naproti čočce - v sítnici je nejvíce světločivých buněk slepá skvrna – zrakový nerv zde vystupuje z oka – žádné tyčinky ani čípky

31 Zrak Stavba oka sklivec – průhledná rohovitá hmota - vyplňuje vnitřní prostor oka přední oční komora - mezi rohovkou a čočkou je vyplněná komorovou tekutinou zrakový nerv – vede vjemy do týlního laloku mozkové kůry

32 1. Uveď nejznámější onemocnění a vady sluchu a stručně je charakterizuj. 2. Čím jsou způsobeny šilhavost, barvoslepost, šeroslepost, slepota. 3. Podrobně charakterizuj nejběžnější oční vady – krátkozrakost a dalekozrakost. Jak se korigují? 4. Vysvětli pojmy šedý zákal a zelený zákal.

33 Opakování 6

34 Opakování 7

35 Opakování 8

36 Použitá literatura Vaněčková, I.; Skýbová, J.; Markvartová, D.; Hejda, T.: Přírodopis 8. Plzeň, Fraus 2006. Černík, V.; Bičík, V.; Martinec, Z.: Přírodopis 3. Praha, SPN 2003. Trojan, S.; Schreiber, M.: Atlas biologie člověka. Praha, Scientia 2007. Novotný, I.; Hruška, M.: Biologie člověka pro gymnázia. Praha, Fortuna 1995.

37 Obrázky Obrázky č – knihovna prostředků ActivInspire, upravila Kateřina Žáková,


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Kateřina Žáková Určení: Tercie"

Podobné prezentace


Reklamy Google