Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třídní schůzky 9. tříd ZŠ Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DĚČÍNSKU“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třídní schůzky 9. tříd ZŠ Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DĚČÍNSKU“"— Transkript prezentace:

1 Třídní schůzky 9. tříd ZŠ Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DĚČÍNSKU“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.34/01.0017 Prezentace pro pedagogické pracovníky ZŠ

2 Doba trvání projektu: 1.1.2012 – 31.8.2014 Celkové způsobilé výdaje: 9 878 466,20 Kč Spolupracující subjekty: 15 základních škol 12 zaměstnavatelů Základní údaje o projektu

3 Všechny tyto firmy jsou připraveny umožnit ZŠ exkurze do svých provozů. 1.Constellium s.r.o. 2.DAYMOON, a.s. 3.DENAS Děčín, spol. s.r.o. 4.Hoerbiger Žandov s.r.o. 5.Chart Ferox, a. s. 6.Karned Tools s.r.o 7.Kovo Děčín spol. s r.o. 8.Monosh s. r. o. 9.RAF Děčín s.r.o. 10.Sauer Žandov, a.s. 11.WEFA Bohemia s.r.o 12.WICO B.G.M., a.s. Zaměstnavatelé

4 KA 1: Podpora a motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech Její podstatou je praktická výuka v oblasti Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) vybraných žáků 9. a případně i 8. tříd v prostorách střední školy. K dispozici jim bude metodik SŠ, který je spolu s vlastním vyučujícím povede při tomto vzdělávacím procesu KA2: Popularizace technických povolání Smyslem klíčové aktivity je popularizace technických povolání (především strojírenství) u žáků ZŠ, kteří právě řeší svoji budoucí profesi. Poradce SŠ bude průběžně navštěvovat a informovat žáky ZŠ a výchovné poradce o vývoji strojírenských oborů v regionu ve vazbě na trh práce a potřeby zaměstnavatelů. Uskuteční se celkem 4 Dny řemesel na SŠ. KA5: Komunikace firem a škol Po dobu trvání projektu bude vydáván zpravodaj Šance 2012 (13,14), který bude distribuován přímo na ZŠ. Vyjde celkem 10 čísel této tiskoviny. Je spuštěn i projektový web na stránkách www.dorado.cz/rtvnd/ www.dorado.cz Klíčové aktivity pro ZŠ

5 Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků ve středních školách dnes není problém dostat se na většinu z nich. Takže žáci i rodiče velmi často volí obor nevhodný, mnohdy nadlimitní a často neperspektivní. Obecně pořád platí mezi veřejností tyto předsudky: „Jsi blbej, půjdeš na učňák.“ „Strojírenství je „černé řemeslo.“ „Technické profese nejsou pro holky.“ Nezralý jedinec obvykle sám ještě neví co chce a nechává za sebe rozhodnout jiné nebo si prostě jenom vůbec nedokáže představit, co nově zvolená profese vlastně obnáší. Na střední škole je pak doslova zaskočen požadavky, které nezvládá plnit. Velká část dospívající mládeže žije dneškem, budoucnost je nezajímá a moc ji neřeší. Trojka je přece „dobrá“ a v kolektivu se vyplatí „nevyčnívat“. Motivační důvody

6 V okrese Děčín má v průmyslové výrobě tradičně silné postavení zejména strojírenství. Dávno vznikla jakási společenská objednávka po kvalifikovaných pracovnících dělnických profesí, kterou se bohužel nedaří uspokojit. Naproti tomu statistiky úřadů práce ukazují, že uplatnění absolventů některých oborů středních škol na trhu práce je velmi problematické. Dokladem toho je Motivační program Ústeckého kraje, který finančně podporuje 10 vybraných učebních oborů. Čtyři z nich jsou ve vzdělávací nabídce naší školy. 1. Zámečník / Strojní mechanik 2. Instalatér 3. Klempíř - stavební výroba 4. Zedník 5. Obkladač - zedník 6. Pokrývač 7. Tesař 8. Řezník – uzenář 9. Čalouník 10. Aplikovaná chemie Míra nezaměstnanosti v okrese Děčín je jedna z nejvyšších v České republice (aktuálně 15,6%). Motivační důvody

7 Děti se mohou přihlásit ke srovnávacím testům (SCIO - www.scio.cz) a poměřit jeho síly s ostatními dětmi v České republice Gymnázium Ideální příprava na vysokoškolská studia. Pro děti nadané, kterým učení jde skoro samo. Jsou samostatné, cílevědomé, chtějí se učit a jde jim to. Střední odborná škola, lyceum, průmyslovka Děti prakticky zaměřené, které zvládnou střední školu, ale ještě neví, jestli chtějí pokračovat až na vysokou. Samozřejmě ale mohou také. Je třeba si pouze zvolit zaměření podle zájmu. Střední odborné učiliště Pro děti šikovné, manuálně zručné, které mají trošku problém s češtinou, angličtinou či matematikou a na vysvědčení se objevují i v nižších ročnících trojky a čtyřky. Gympl, průmka nebo učňák?

8 Profesi vybíráte pro celý život. 1. Poraďte se proto společně s dítětem a vyberte obor odpovídající jeho schopnostem (v klidu, dejte na názor učitelů, především výchovných a kariérových poradců). Nejdůležitějším ukazatelem je trh práce a uplatnitelnost absolventa zvoleného oboru v praxi. www.gwo.czwww.gwo.cz – průvodce výběrem povolání 2. Najděte všechny možnosti (seznamy škol) www.stredniskoly.cz www.kr-ustecky.cz www.infoabsolvent.cz http://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodcehttp://www.infoabsolvent.cz/MultimedialniPruvodce - filmové ukázky profesí 3. Vyberte zhruba 3 - 5 škol a prohlédněte si jejich weby (jestli jsou tam všechny informace, ŠVP, jestli jsou srozumitelné a přehledné, nesmí chybět kontakty). 4. Jděte se do škol podívat !!! (školní klima, dopravní dostupnost, školní preventivní strategie, úspěch v soutěžích apod.). 5. Zjistěte, jaké jsou přijímačky a kritéria přijímání na SŠ. 6. Hlídejte data a podejte včas přihlášku (do 15. března) Jak i správně vybrat střední školu?

9 Příklad rozumného řešení ( u dítěte s průměrným a horším prospěchem na ZŠ): Obor vzdělání s výučním listem = 3 roky v režimu týden škola/ týden praxe (celý 3. ročník je žák na praxi už přímo ve firmě). Po získání výučního listu odchází žák do zaměstnání nebo se o případném dalším studiu rozhoduje už jako dospělý. Následují 2 roky denního nástavbového studia = maturitní zkouška. Za 5 let má dítě v ruce 2 druhy dosaženého středního odborného vzdělání – výuční list a maturitní vysvědčení. Obory vzdělání s výučním listem

10 Rodiče, či jiní příbuzní (starší sourozenci) Výchovný a kariérový poradce na ZŠ Poradce na SŠ nová pozice díky projektu na těch školách, které se k budované síti připojily Kontaktní osoby firem nová pozice díky projektu v těch firmách, které se k budované síti připojily Pomáhající osoby

11 1.Nejdůležitější faktory, které hrají roli při volbě povolání dítěte. 2.Proč zůstávají technické profese na všech úrovních vzdělání bez dostatku mladých absolventů? 3.Co může tuto situaci změnit (na úrovni školy, obce, kraje, státu)? 4.Jak nejlépe oslovit rodičovskou veřejnost? 5.Je potřeba vrátit do ZŠ povinné pracovní vyučování ve školních dílnách a na školních pozemcích? 6.Další připomínky Panelová diskuse

12 Kontakty Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Bc. Jana Férová ředitel školy a projektový manažer Mobil: 736 233 444 E-mail: ferova@dorado.czferova@dorado.cz Rudolf Špaček věcný manažer Mobil: 736 482 485 E-mail: spacek@dorado.czspacek@dorado.cz


Stáhnout ppt "Třídní schůzky 9. tříd ZŠ Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace „ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DĚČÍNSKU“"

Podobné prezentace


Reklamy Google