Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nýty a nýtové spoje Tomasz Nogol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nýty a nýtové spoje Tomasz Nogol"— Transkript prezentace:

1 Nýty a nýtové spoje Tomasz Nogol
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomasz Nogol. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Nýtové spoje patří mezi nerozebíratelné spoje.
Nýtování rozdělujeme na: Nýtování přímé Nýtování nepřímé Zatímco v minulosti se nýtování využívalo především při stavbě nýtovaných ocelových konstrukcí, při konstrukcích tlakových nádob nebo stavbě plavidel, kde nýtování nahradilo svařování, v dnešní době se nýtování přesunulo do jiných odvětví, jako je stavebnictví, elektrotechnika, oděvní průmysl, přesná mechanika apod.

3 Jednou z nejznámějších staveb, v niž bylo použito nýtových spojů, je Eifellova věž.
Obr. 1 Obr. 2

4 Využití nýtových spojů na mostní konstrukci:

5 Ukázky současného využití nýtových spojů:

6 Nepřímé nýtování Podstatou nýtových spojů je sevření spojovaných částí mezi hlavy nýtů. Nýt se vkládá dříkem do vyvrtané nebo prostřižené díry a ručním nebo strojním roznýtováním přečnívajícího konce dříku se za studena, nebo u větších nýtů za tepla, vytvoří závěrná hlava nýtu.

7 Přímé nýtování U tohoto druhu nýtování se na jedné spojované části vytvoří dřík a v druhé díra. Roznýtováním vznikne závěrná hlava, která může mít různý tvar, která obě části spojí. Takto se spojují například součásti stavebního kování a součásti v přesné mechanice.

8 Roznýtovává se nejčastěji za studena, proto musí být součást, která se roznýtovává, z dobře tvárného materiálu. Tohoto spojení se používá jen u málo namáhaných součástí. Na obrázcích je znázorněno spojení tenkých plechů.

9 Nepřímé nýtování dále můžeme rozdělit podle účelu:
Pevné konstrukční Pevné a nepropustné - kotlové Nepropustné Pevné konstrukční nýtování – pro spojování ocelových konstrukcí, např. mostů, jeřábových nosníků, stožárů. Nepropustné nýtování – při spojování plechů, pásů a tyčí různých nádrží na tekutiny bez přetlaku, nebo jen s malým přetlakem. Pevné a nepropustné nýtování – při výrobě nádob s vnitřním přetlakem. Spoje musí být pevné a nesměji jimi pronikat stlačené plyny a kapaliny.

10 Typy nýtů podle ČSN Přesné nýty ČSN 02 2031 z roku 1955
Jedná se o kmenovou normu. Jednotlivé druhy přesných nýtů popisují samostatné normy (viz Nýty. Přehled ČSN z roku 1967). Nýty. Přehled ČSN z roku 1967 Některé z následujících názvů byly nahrazeny, avšak tato norma je i nadále platná. Norma stanovuje mezní úchylky souososti hlavy a dříku v rozsahu průměrů dříků do 10 mm, mezní úchylky kolmosti dosedací plochy hlavy k ose dříku, hodnoty požadované pevnosti ve střihu, značení materiálu, zkoušení pevnosti ve střihu, přejímání, dodávání a balení nýtů. Přesné nýty s půlkulovou hlavou ČSN z roku 2004 Norma pro nýty s půlkulovou hlavou pro jmenovité průměry d od 1 mm do 36 mm. Nýty s nízkou půlkulovou hlavou ČSN z roku 2004 (Tato norma nahradila normu z roku 1967 Nýty s plochou kulovou hlavou ČSN ) Norma stanovuje charakteristiky nýtů s plochou půlkulovou hlavou se jmenovitými průměry d od 5 mm do 10 mm. Zápustné nýty ČSN z roku 2004 Norma stanovuje charakteristiky zápustných nýtů se jmenovitými průměry d od 1 mm do 36 mm.

11 Trubkové nýty s lisovanou hlavou ČSN 02 2381 z roku 2004
Trubkové nýty tenkostěnné válcové ČSN z roku 2004 Norma stanovuje charakteristiky tenkostěnných trubkových válcových nýtů vyráběných z mosazných trubek se jmenovitým průměrem d od 2 mm do 6 mm. Nýty trubkové s lemovanou hlavou ČSN z roku 1969 Nýty trhací podle ČSN EN ISO až a ČSN EN ISO až Tyto normy charakterizují jednotlivé typy trhacích nýtů. Pro tento druh nýtů se používá u nýtovacích kleští různých druhů. Tažené nýty kuželové ČSN z roku 2004 Tato norma platí pro výrobu a používání tažených nýtů kuželových vyráběných z mosazného pásu, používaných pro spojování tuhých a poddajných materiálů. Dvoudílné nýty ČSN z roku 1992 Nýty s trnem ČSN byly nahrazeny ČSN EN ISO z roku 2003 a jejich název byl změněn na: Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou – AIA/St Trubkové nýty s lisovanou hlavou ČSN z roku 2004 Norma stanovuje charakteristiky trubkových nýtů s lisovanou hlavou se jmenovitými průměry d od 4 mm do 8 mm.

12 Zdroje: Ostatní obrázky a fotografie – archiv autora.
Obr. 1 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Obr. 2 Immanuel Giel: commons.wikimedia.org. [online] [cit ]. File:EiffelTraeger.jpg. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < Ostatní obrázky a fotografie – archiv autora. České státní normy Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví dostupné na WWW: < DOLEČEK, Josef, HOLOUBEK, Zdeněk. Strojnictví I. 2. vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, Bez ISBN. Kapitola 2.6., s. 33 – 35. ČERNOCH, Svatopluk. Strojně technická příručka. Svazek vyd. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury, Bez ISBN. Kapitola , s. 640 – 642.


Stáhnout ppt "Nýty a nýtové spoje Tomasz Nogol"

Podobné prezentace


Reklamy Google