Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP483 Manažerská informatika 3DohodySnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2010 Databáze Dohody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP483 Manažerská informatika 3DohodySnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2010 Databáze Dohody"— Transkript prezentace:

1 2OP483 Manažerská informatika 3DohodySnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2010 Databáze Dohody http://min.vse.cz http://min.vse.cz doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz

2 DohodySnímek 22OP483 Manažerská informatika 3Snímek 2 Obsah 1. Databáze 2. Relace Relace 3. Tabulky 4. Dotazy 5. Formuláře Formuláře 6. Sestavy Sestavy 7. Makra Makra 8. Moduly Moduly 9. Externí data 10. Databázové n ástroje

3 2 Relace Likvidace: Dohoda může být likvidována po částech, proto klíčem jsou pole Číslo_dohody a Datum (dohody 4, 5) Zakázky: zdroj hrazení Činnosti: kategorizace DohodySnímek 32OP483 Manažerská informatika 3

4 Dotaz k vyhledání chyby v tabulce Dohody v jedné větě uvedena katedra KPRA místo KPEP DohodySnímek 42OP483 Manažerská informatika 3

5 3 Tabulky A Personal Jméno: >L<LL???????? Příjmení: >L<LL?????????? Titul2  Vyhledávání / Zobrazit ovládací prvek: Pole se seznamem  Zdroj řádků:, Ph.D.;, CSc. Dohody Činnost: Výchozí hodnota: 1000 Sazba:  Ověřovací pravidlo: >=100 And <=2000  Sazba musí být větší nebo rovna 100 Kč a menší nebo rovna 2000 Kč. Do:  Ověřovací pravidlo tabulky: [Do]>=[Od]  Ověřovací text: Pole Do musí být větší nebo rovno poli Od! DohodySnímek 52OP483 Manažerská informatika 3

6 3 Tabulky B Likvidace Měsíc výplaty: Formát: m/yyyy (vloží se datum prvního dne v měsíci) zobrazení datového listu: Záznamy, Souhrny, součty Hodin_likvidace, Částka Katedry Nákladové_středisko: Indexovat: ano (bez duplicity) Katedry: řazení dle nákladového střediska Dohody filtr pro věty s hodnotou PP v poli Druh_dohody DohodySnímek 62OP483 Manažerská informatika 3

7 3 Tabulky C DohodySnímek 72OP483 Manažerská informatika 3

8 5 Formuláře A – Samostatný Připravte formulář Dohody 1 dle obr. DohodySnímek 82OP483 Manažerská informatika 3

9 5 Formuláře B – Samostatný Upřesnění formuláře: Jedná se o rozdělený formulář. Popisky polí obsahujících pomlčku (Číslo_dohody, E_mail, Popis_práce, Druh_dohody, Datum_zaevidování) jsou upraveny. Pole E_mail je vloženo jako pole se seznamem z tabulky Personal, zobrazeny jsou 4 sloupce se šířkami 0,002 cm, 0 cm, 2 cm, 2 cm. Vkládání je omezeno na seznam. Pole Popis_práce je vloženo jako pole se seznamem s hodnotami dosud vloženými jako Popis práce seřazenými dle abecedy a uvedenými bez duplicit. Pole Činnost je vloženo jako pole se seznamem z tabulky Činnosti, zobrazeny 2 sloupce se šířkami 1 cm a 7 cm. Za pole Sazba je doplněno textové pole s výpočtem dohodnuté odměny. Styl okraje nastaven na průhledný. Přístup klávesou tabelátor je potlačen. Za pole Do je doplněno textové pole s výpočtem délky plnění dohody ve dnech. Styl okraje je nastaven na průhledný. Přístup klávesou tabelátor je potlačen. Pole Druh_dohody je vloženo jako pole se seznamem s hodnotami PP a záznam s vysvětlivkami provedení práce a záznam. Pole Katedra je vloženo jako pole se seznamem z tabulky Katedry, jsou zobrazeny 2 sloupce se šířkami 1 cm a 9 cm. Pole Zakázka je vloženo jako pole se seznamem z tabulky Zakázky, jsou zobrazeny 2 sloupce. DohodySnímek 92OP483 Manažerská informatika 3

10 5 Formuláře C – Nekonečný Připravte formulář Likvidace 1 dle obr. DohodySnímek 102OP483 Manažerská informatika 3

11 5 Formuláře D – Nekonečný Upřesnění formuláře: Popisky polí obsahujících pomlčku (Číslo_dohody, Měsíc_výplaty) jsou upraveny. Ve formuláři je zobrazováno pole Sazba z tabulky Dohody, která je vynásobena hodnotou Hodin, aby součin mohl být použit jako východisko pro vyplnění částky k likvidaci. Sloupce Sazba a Návrh nejsou přístupné klávesou tabelátor, jsou uzamčeny, jsou odlišeny barvou pozadí Formulář pozadí. Částky k likvidaci větší nebo rovné 10 000 Kč jsou vypisovány červeně. V zápatí formuláře jsou sečteny hodnoty ve sloupcích Hodin a Částka. DohodySnímek 112OP483 Manažerská informatika 3

12 5 Formuláře E – Podformulář Upravte formulář Dohody 1 na Dohody 2, formulář Likvidace 1 na Likvidace 2 a vložte je jako podformuláře do formuláře Personal dle obr. DohodySnímek 122OP483 Manažerská informatika 3

13 5 Formuláře F – Podformulář Upřesnění formulářů: V záhlaví formulářů jsou odstraněny obrázky před textem, písmo zmenšeno na velikost 11 tučně. Z pozadí formulářů je odstraněn obrázek. Ve formuláři Dohody 2 jsou pole uspořádána do dvou sloupců. Pro podformuláře jsou odstraněny popisky. DohodySnímek 132OP483 Manažerská informatika 3

14 5 Formuláře G – Graf Připravte formulář Katedry, v němž jsou pro jednotlivé katedry zobrazeny počty hodin dohodnuté s jednotlivými zaměstnanci v členění dle zakázek (viz obr.). DohodySnímek 142OP483 Manažerská informatika 3

15 5 Formuláře H – Graf Upřesnění formuláře: V sloupcovém skládaném grafu není uveden nadpis grafu. Velikost písma popisků osy x, y, legendy a popisků dat je 10. V navigačním podokně zařaďte vytvořené formuláře do skupiny 5 Formuláře. DohodySnímek 152OP483 Manažerská informatika 3

16 6 Sestavy A Připravte sestavu Měsíční likvidace dle obrázku. Sestava vypisuje data o likvidacích dle nákladových středisek za měsíc zadaný před spuštěním sestavy. Východiskem sestavy bude dotaz Měsíční likvidace. Upřesnění sestavy: Likvidace jsou seskupeny dle nákladových středisek. Za jednotlivými středisky jsou součty částek. DohodySnímek 162OP483 Manažerská informatika 3

17 6 Sestavy B Připravte sestavu Podíly, v níž budou vypočteny podíly jednotlivých kateder na vyplacených likvidacích v rámci měsíce i celého roku dle obrázku. Upřesnění sestavy: Podíly jsou uváděny v procentech. Součtová pole jsou nazvána Částka_měsíc, Částka_rok. Za jednotlivými středisky jsou součty částek. DohodySnímek 172OP483 Manažerská informatika 3

18 6 Sestavy C Připravte sestavu Štítky, v níž budou štítky o rozměru 3,6 x 5,4 cm tištěné na volné listy A4 s nakládacím okrajem 0,9 cm nahoře. Na každém štítku bude pro jednotlivého zaměstnance v jediném řádku jeho titul před jménem, křestní jméno, příjmení a titul za jménem. Štítky budou řazeny dle příjmení a jména. V navigačním podokně zařaďte vytvořené sestavy do skupiny 6 Sestavy. DohodySnímek 182OP483 Manažerská informatika 3

19 7 Makra A Vytvořte tabulku Katedry_F, v níž budou zkratky kateder KCR a KMO. Připravte formulář Katedry_F, v němž bude tlačítko, které zobrazí dohody kateder z tabulky Katedry_F. K zobrazení dohod použijte formulář Dohody_F. V případě, že jsou vybrány katedry, které neuzavřely dohody, zobrazte chybové hlášení (FMV, DEK2, ICRE) Vybrané katedry neuzavřely žádnou dohodu. Připravte modifikaci formuláře Personal pod názvem Personal s podmínkou. Ve formuláři se zobrazuje pole Titul2 jen, když je vyplněno pole Titul1. Polím o zaměstnanci odeberte rozložení ovládacího prvku, aplikujte styl okraje plná čára. DohodySnímek 192OP483 Manažerská informatika 3

20 7 Makra B Připravte modifikaci dotazu a sestavy Měsíční likvidace pod názvem Měsíční likvidace barevně. V sestavě budou vypisovány po měsících všechny likvidace. V případě druhu dohod PP vypisujte příjmení zaměstnance modře, v případě druhu záznam červeně. Připravte modifikaci formuláře Personal pod názvem Personal se sestavou. Formulář obsahuje tlačítko Sestava. Klepnutím do tlačítka se spustí makro Personal se sestavou, které zobrazí sestavu Měsíční likvidace barevně pro zaměstnance, který je zobrazen ve formuláři. DohodySnímek 202OP483 Manažerská informatika 3

21 7 Makra C Připravte makro Autoexec, které otevře formulář Menu. Ve formuláři jsou tlačítka, při klepnutí na tlačítka se otevřou formuláře Personal, Personal se sestavou, Personal s podmínkou a sestavy Měsíční likvidace, Podíly, Štítky, Měsíční likvidace barevně. V navigačním podokně zařaďte vytvořené objekty do skupiny 7 Makra. DohodySnímek 212OP483 Manažerská informatika 3

22 8 Moduly A Připravte funkci Likvidace v modulu Funkce pro výpočet částky k likvidaci dohod (z hodin a sazby). Funkci využijte v dotazu K likvidaci, který za jednotlivé dohody uvede číslo dohody, počet hodin k likvidaci (ve sloupci Hodin), sazbu (Sazba), částku k likvidaci (K likvidaci). Zajistěte, aby se v modifikaci formuláře Dohody 1 nazvané Dohody s vkládáním textů: poklepáním na pole Popis_práce vložil text posudek na diplomovou práci, poklepáním na pole Datum_zaevidování vložilo aktuální datum. DohodySnímek 222OP483 Manažerská informatika 3

23 8 Moduly B Zajistěte, aby se v modifikaci formuláře Likvidace 1 nazvané Likvidace s vkládáním částky: poklepáním na pole Částka vložila hodnota k likvidaci vypočtená z polí Hodin_likvidace a Sazba pomocí funkce Likvidace. Ve formuláři Odstupy zobrazte e-mail zaměstnance, číslo dohody, popis práce, zahájení a dokončení plnění dohod v řazení dle zaměstnanců, data zahájení plnění dohody a čísla dohody. Po klepnutí do tlačítka Odstupy zobrazte ve sloupci Odstup odstupy dohod. (Formulář bude zobrazovat tabulku Odstupy, kterou vytvoříte z tabulky Dohody dotazem Odstupy – tvorba.) V navigačním podokně zařaďte vytvořené objekty do skupiny 8 Moduly. DohodySnímek 232OP483 Manažerská informatika 3


Stáhnout ppt "2OP483 Manažerská informatika 3DohodySnímek 1 2OP483 Manažerská informatika 3 Microsoft Office Access 2010 Databáze Dohody"

Podobné prezentace


Reklamy Google