Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 7. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 7. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková."— Transkript prezentace:

1 KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková

2 Kontrolování… součást řízení na všech úrovních managementu
→ dohled (pozorování, kontrolní schůzky) zjišťuje odchylky skutečnosti od záměru → srovnávání (posouzení akceptovatelnosti odchylky) umožňuje přijímat nápravná opatření na základě zjištěných odchylek → okamžitá (současnost) / zásadní (budoucnost) náprava slouží preventivně proti odchylkám → ovlivňování budoucích rozhodnutí

3 Kontrola… „Kontrola představuje soustavné kritické hodnocení dějů a jevů (stavů a činností) již nastalých, nastávajících nebo budoucích se zřetelem k dynamické rovnováze systému nebo jeho části.“

4 Proces kontroly MANAGEMENT 1 - cvičení

5 Funkce kontroly (1/2) obecné:
poznávací (informace, informační systémy) ověřovací (porovnávání zdrojů, zkušenost) hodnotící (před zahájením, v průběhu činnosti, po ukončení) realizační (uskutečnění záměru, výsledek) MANAGEMENT 1 - cvičení

6 Funkce kontroly (2/2) specifické: dohlížecí (odpovědnost, dohled)
povzbuzující (stimulace k lepším výsledkům) brzdící (omezení nežádoucí činnosti) výchovná (odměna/trest) MANAGEMENT 1 - cvičení

7 Úrovně kontroly - Strategická
- směr vývoje firmy hodnocení strategie kvalita vrcholového rozhodování vztahy mezi SBU výsledky hospodaření vztahy s vnějším okolím v delších časových intervalech zaměřená na budoucnost MANAGEMENT 1 - cvičení

8 Úrovně kontroly - Manažerská
- přidělování zdrojů SBU časové harmonogramy postupy prací periodické zaměřená na SBU MANAGEMENT 1 - cvičení

9 Úrovně kontroly - Operativní
- individuální a vybrané úkoly shoda s postupy a pravidly shoda se stanovenými termíny krátké časové intervaly MANAGEMENT 1 - cvičení

10 Úrovně kontroly abstraktní dlouhodobé intervaly pravidelné intervaly
strategická pravidelné intervaly manažerská krátké intervaly operativní konkrétní MANAGEMENT 1 - cvičení

11 Činnosti v procesu kontroly
MANAGEMENT 1 - cvičení

12 Činnosti v procesu kontroly (1/2)
monitorování prostředí: monitoring změn ve vývoji vnějšího okolí firmy vymezení směru: cíle, plány rozpočty → kritéria, standardy, měřítka MANAGEMENT 1 - cvičení

13 Činnosti v procesu kontroly (2/2)
hodnocení probíhajících činností: porovnávání výsledků s kritérii, standardy stanovení akceptovatelné odchylky (dolní/horní hranice) zaměření řízení na odchylky = řízení pomocí výjimek hodnocení kontrolního procesu: soustavné ověřování efektivity kontrolního procesu hodnocení, aktualizace, zlepšování → cíl kontroly: dosáhnout požadovaného chování a výsledků

14 Chyby při kontrolování
žádná nebo nízká kontrola přílišná těsnost kontroly nehospodárnost nepřesnost nesrozumitelnost subjektivnost samoúčelnost absence zpětné vazby MANAGEMENT 1 - cvičení

15 Zásady efektivní kontroly
integrace přiměřenost hospodárnost zaměření do budoucnosti srozumitelnost pružnost motivace MANAGEMENT 1 - cvičení

16 CONTROLLING specifická koncepce firemního řízení
komplexní informační a organizační propojení plánovacího a kontrolního procesu servis pro manažera (podává podklady ke kontrole či činění závěrů z kontroly) podpora operativního řízení controller = navigátor na lodi finanční kontrola (daně, finanční účetnictví, bilance, výroční zprávy) = financial executive

17 INTERNÍ AUDIT nezávislá kontrolní činnost ve firmě
předmět a rozsah zkoumání stanoví vedení firmy objektivní, ujišťovací a konzultační činnost poradní orgán řídicích orgánů firmy X EXTERNÍ AUDIT – zaměření na účetnictví, zajištění správné metodiky účtování, odhalení možných účetních podvodů MANAGEMENT 1 - cvičení

18 4 principy etického kodexu interního auditu
Integrita Objektivita Důvěrnost Kompetentnost MANAGEMENT 1 - cvičení

19 Cíle interního auditu analýza a vyhodnocení efektivity využívání firemních zdrojů hledání cest k dosažení vyšší efektivity prověření spolehlivosti a vhodnosti informačního systému firmy kontrola plnění firemních norem a pokynů vedení poskytování informací vedení o nesrovnalostech sledování a revize provádění kontrol na všech úsecích činnosti podniku MANAGEMENT 1 - cvičení

20 Funkce interního auditu
zpravodaj (dává doporučení vedení firmy a dozorčí radě) nezávislý orgán monitorující všechny důležité činnosti firmy interní poradce vedení firmy MANAGEMENT 1 - cvičení

21 Předpoklady pro činnost interního auditora
důvěra vrcholového vedení ztotožnění se s mentalitou a cíli vrcholového vedení pochopení záměrů vrcholového vedení a jeho očekávání od interního auditu znalost řídicích priorit vrcholového vedení MANAGEMENT 1 - cvičení

22 PŘÍPADOVÁ STUDIE MANAGEMENT 1 - cvičení

23 Děkuji za pozornost MANAGEMENT 1 - cvičení


Stáhnout ppt "KONTROLOVÁNÍ MANAGEMENT 1 - 7. CVIČENÍ Navrátilová, Pavlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google