Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 26. – 27. listopadu 2014. Co přispělo k nárůstu počtu lidí bez domova Restrukturalizace průmyslu a s tím spojená dlouhodobá nezaměstnanost Nezaměstnanost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 26. – 27. listopadu 2014. Co přispělo k nárůstu počtu lidí bez domova Restrukturalizace průmyslu a s tím spojená dlouhodobá nezaměstnanost Nezaměstnanost."— Transkript prezentace:

1 Praha, 26. – 27. listopadu 2014

2 Co přispělo k nárůstu počtu lidí bez domova Restrukturalizace průmyslu a s tím spojená dlouhodobá nezaměstnanost Nezaměstnanost způsobuje výpadky ve včasném a řádném placení finančních závazků Dochází k situacím, kdy splatnost jednoho závazku je řešena zřízením závazku druhého Nezaměstnanost většinou doprovází i různé závislosti

3 Společensky nežádoucí jevy S problémem lidí bez domova souvisí celá řada zjevných společensky nežádoucích jevů S problémem lidí bez domova souvisí celá řada zjevných společensky nežádoucích jevů Tyto jevy formují názor většinové společnosti na problém bezdomovectví Tyto jevy formují názor většinové společnosti na problém bezdomovectví (ne)vymahatelnost práva (ne)vymahatelnost práva

4 Negativně pohled na problém lidí bez domova formují i jednostranná a neobjektivní vyjádření různých nevládních skupin Negativně pohled na problém lidí bez domova formují i jednostranná a neobjektivní vyjádření různých nevládních skupin Za příčinu neutěšené situace označují pouze majoritní společnost a lidi bez domova zbavují odpovědnosti za daný stav Za příčinu neutěšené situace označují pouze majoritní společnost a lidi bez domova zbavují odpovědnosti za daný stav Zvyšující se četnost pozitivní diskriminace různých skupin nepřispívá ke klidnému občanskému soužití, zvláště když individuální zkušenost mnoha jedinců z majority je negativní Zvyšující se četnost pozitivní diskriminace různých skupin nepřispívá ke klidnému občanskému soužití, zvláště když individuální zkušenost mnoha jedinců z majority je negativní

5 Klíčovou potřebou pro lidi bez domova je nalezení zaměstnání Umožní jim splácet dluhy a vrátit je na legální trh práce a standardního bydlení Osoby v ubytovnách končí z důvodu vysokého zadlužení, nedodržování povinností vyplývajících z nájemní smlouvy nebo domovního řádu

6 Pomoc v bytové nouzi musí být účinným nástrojem pomoci a současně musí bránit zneužívání dávek určením pravidel např. dodržování pravidel občanského soužití Pomoc má být pouze impulsem ke změně života Příčinou ztráty bydlení je podcenění ztráty zaměstnání a špatné hospodaření

7 Kriteria pro přidělení obecního bytu Obce jsou kritizované pro nesplnitelná kriteria m.j. bezdlužnost a podmínku být občanem obce Kriterium bezdlužnosti vyplývá ze zákona o obcích – majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně Podmínka trvalého pobytu je důležitá v rámci přerozdělování finančních prostředků z rozpočtového určení daní

8 V této oblasti je nezbytné vytyčit, která opatření pro sociální inkluzi jsou skutečně nepostradatelná a tyto aktivity pak následně dlouhodobě realizovat Nelze akceptovat, aby obci z aplikace procesů sociálního začleňování byly ukládány povinnosti, které by je ekonomicky a kapacitně zatěžovaly

9 Návrhy opatření, které se týkají sociálního začleňování musí poskytnout jednoduché, ekonomicky výhodné a účinné řešení nejen pro obce, ale i pro sociálně potřebné občany. Pomoc státu nemá být dlouhodobá a opakovaná, vzniká tím závislost na sociálním systému Každý člověk nese odpovědnost za vlastní aktivity, rodinu a zabezpečení na stáří Pomozme těm, kteří aktivně pracují na změně svého života.

10 Děkuji za pozornost Ing. arch. Liana Janáčková Děkuji za pozornost Ing. arch. Liana Janáčková


Stáhnout ppt "Praha, 26. – 27. listopadu 2014. Co přispělo k nárůstu počtu lidí bez domova Restrukturalizace průmyslu a s tím spojená dlouhodobá nezaměstnanost Nezaměstnanost."

Podobné prezentace


Reklamy Google