Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR"— Transkript prezentace:

1 Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR
Reporting Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR

2 Definice Je součástí informačního systému podniku.
Je to systém vnitropodnikových výkazů a zpráv. Lze jej charakterizovat jako strukturovaný dokument obsahující informace o procesu probíhajícím v organizaci. Zpracování některých reportů vyplývá ze zákona.

3 Hlavní cíle reportingu
poskytnutí informací pro management k rozhodování o: řízení organizace racionalizaci určité činnosti nebo procesu budoucím vývoji organizace

4 Význam využívá se: k manažerskému řízení, tj. zejména: ke kontrole
k vyhodnocování vývoje hospodaření k plánování k rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku

5 Pro koho je určen 1. interní uživatele
management - vrcholový, střední, nižší 2. externí subjekty státní orgány, orgány veřejné správy, spolupracující podniky, široká veřejnost

6 Dělení reportingu z hlediska pravidelnosti
standardní – zprávy, vyhotovované v pravidelných intervalech, zde se zpravidla používá šablona reportu mimořádný – zprávy vypracovávané ad hoc, na požádání managementu nebo oprávněných orgánů z časového hlediska retrospektivní zaměřený na budoucí vývoj

7 Další dělení z hlediska prostředí hodnotící vnější prostředí
hodnotící vnitřní prostředí kombinovaný z hlediska zaměření dílčí souhrnný

8 Kritéria zpracování I systémové zpracování – vytvoření systému
hodnověrnost použitých údajů – využití ověřených informací přiměřený rozsah – zpracování klíčových informací účelné zaměření detailů – účelný výběr detailních informací vystihujících změny

9 Kritéria zpracování II
srozumitelnost, rychlá orientace – zpracování tabulek a grafů časová vhodnost Na obsahovou a formální stránku reportů jsou kladeny značné nároky.

10 Účel zpracování Účelem zpracování reportu je vykázání určitého stavu na základě: srovnávání analýzy syntézy

11 Kroky zpracování 1. sběr relevantních údajů 2. analýza dat a informací
3. vlastní zpracování reportingu

12 Dokument Výstupem je zpracovaný formulář (šablona) reportingu nebo-li report v rozsahu potřeby pro jednotlivé uživatele (manažery nebo řídící úrovně).

13 Příklady z praxe I personální oblast:
například pohyby zaměstnanců, volná pracovní místa, zajištění nových zaměstnanců, průběh zkušební doby mzdová oblast: čerpání osobních nákladů a mezd, nemocnost zaměstnanců

14 Příklady z praxe II Oblast interního auditu:
zprávy o činnosti interního auditu, informace o plnění nápravných opatření přijatých na základě provedených auditů

15 Tabulka reportu Přehled realizovaných auditních akcí
Číslo a název auditní akce Termín provedení Zaměření (cíle) auditní akce Počet zjištění a doporučení Zhodnocení Vnitřního kontrolního systému Auditovaný subjekt Audit č. A?/200x/yy) zahájení - ukončení Cíle auditní akce viz Program, resp. Zpráva z auditní akce Zjištění (dle závažnosti): Zhodnocení VKS Název auditní akce Vysoké: Zjištění: Střední: Nízké: Doporučení:

16 Literatura Kříž J., Zuzák R.: Administrativní technika. Skripta. Česká zemědělská univerzita v Praze Machač O.: Článek z časopisu IT SYSTÉM 12/2003 – Reporting jako součást informačního systému podniku. Univerzita Pardubice


Stáhnout ppt "Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR"

Podobné prezentace


Reklamy Google