Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ Mgr. Jindřiška Karásková Ostrava 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ Mgr. Jindřiška Karásková Ostrava 2011."— Transkript prezentace:

1 MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ Mgr. Jindřiška Karásková Ostrava 2011

2 Představení lektorů – konzultantů personální agentury Specialist Service s.r.o. Představení účastníků – studentů a jejich očekávání

3 Skupinové cvičení “Objevitelé”: Vaším úkolem je během 45 minut odpovědět na tyto otázky: 1) Ve kterém f firemních výzkumných týmů je kulturní biblí scifi A.Huxleyho The Brave New World (česky Konec civilizace)? 2) Která z firem má ve své logu Spanilého vozataje? 3) Co je oblíbeným čtivem těch, kteří měli na své výpravě za poznáním možnost na vlastní oči uvidět překrásné dílo Michelangela Buonarrotiho – sochu Davidovu? 4) Dokázala by vědátorka, jejíž iniciály jsou K.R., pobavit svého nápadníka nějakými verši?

4 Skupinové cvičení “Objevitelé” zaměřené - na logické a analytické myšlení - na práci s informacemi - na skupinovou práci a spolupráci - na komunikaci s ostatními - na organizování a plánování - na orientaci na výkon a výsledek

5 PRACOVNÍ TRH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Struktura průmyslu, významní zaměstnavatelé Nejžádanější profese a jejich finanční ohodnocení, benefity Kritéria pro výběr zaměstnanců na technické pozice Kariéra v zahraničním podniku

6 Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji x medián, 1.decil, 9.decil Mzda x plat Mzdové průzkumy (Trexima) Pracovní smlouvy + mzdové výměry Dohoda o provedení práce, dohoda o provedení pracovní činnosti Nástupní mzda (u technických oborů) Průměrná mzda v Moravskoslezském kraji nejnižší.

7 Průměrná měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2011 v Moravskoslezském kraji vzrostla meziročně o 2,0 %. Měsíční mzda spočítaná jako podíl vyplacených mzdových prostředků a počtu zaměstnanců (přepočtené stavy na normální délku pracovní doby) na pracovištích firem a organizací MSK dosáhla výše 21 515 Kč a je v mezikrajském srovnání po Praze, Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji pátá nejvyšší. Naopak její již zmíněná meziroční dynamika je po Ústeckém a Plzeňském kraji třetí nejnižší. Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, prémií a odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr. Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, politiku zaměstnanosti a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá. nižší.

8 Skupinové cvičení “Obrázek”: Vaším úkolem je složit obrázek, který je vyvěšen na chodbě. Vaše skupina vždy vyšle jednoho zástupce, který si obrázek prohlédne (30 s.), vrátí se do místnosti a slovně bude instruovat skupinu, jak z dílčí tvarů sestavit obrázek, který viděl. Sám nemůže manipulovat s obrázky a skládat je, může POUZE SLOVNĚ INSTRUOVAT OSTATNÍ. Na Váš úkol máte 20 minut.

9 Skupinové cvičení “Obrázek”: Z Jak se Vám pracovalo? Co komplikovalo Vaší práci? Zhodněte jednoltivě práci ve Vaší skupině: Jakou roli sehrálo Vaše technické myšlení a prostorová orientace? Jak ke splnění úkolu přispěla Veš komunikační dovednost a schopnost přesně vyjadřovat své myšlenky a předávat instrukce?

10 Skupinové cvičení “Obrázek”: Měla Vaše skupina vedoucího - koordinátora? Jakou roli sehrál? Pokud neměla vaše skupina vedoucího, jak to ovlivnilo práci skupiny? ZÁVĚR: Jaké ponaučení si odnášíte?

11 FARAONOVA VYZVA- zadání Postavte pyramidu, mn ě, pozemskému synu Boha Rea

12 FARAONOVA VÝZVA Jaký je cíl? Každé družstvo navrhne a postaví během 30 minut co nejhodnotnější pyramidu

13 Diskuse Jak jste s výsledkem spokojeni? Jak fungovala spolupráce ve skupině? Co plnění cíle přispívalo a co brzdilo? Došlo ke konfliktům; pokud ano, k jakým a jak to ovlivnilo průběh stavby? Byly dodrženy instrukce; pokud ne, tak proč? Byl dohodnut nějaký postup a ve které chvíli? Nakolik se zapojili jednotliví členové družstva? Jste spokojeni se zapojením svým a ostatních? Došlo k rozdělení rolí? Využili jste přirozených schopností členů družstva? Ovlivňoval postup práce ostatní družstva a čím? Co jste se dozvěděli o sobě i ostatních? Co zúročíte při další práci? 6

14 Kdybych si mohl/musel vybrat technické studium, jaké by bylo? Proč? Jaké práce, pozice bych po ukončení studia mohl zastávat?  v technické oblasti,  „průřezové pozice“,  jiné povolání, které přímo nesouvisí s vystudovaným oborem 6

15 Plusy a mínusy technického povolání ? 6

16 Technické pozice Ekonomic ké pozice Technicko- obchodní pozice Vedení lidí, personalisti ka ?


Stáhnout ppt "MOTIVAČNÍ WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA POPULARIZACI TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ Mgr. Jindřiška Karásková Ostrava 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google