Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích"— Transkript prezentace:

1 Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích
Vypracovaly: Lucie Adamčíková Pavla Klapetková

2 LDN Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě-Radvanicích je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá základní a specializovanou komplexní péčí o staré a dlouhodobě nemocné pacienty. Vznikla v roce 1976 a je detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava. Městská nemocnice Ostrava je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostrava. Oddělení jsou vedena primářem MUDr. Marcelem Frýblem a vrchní setrou Bc. Jarmilou Siverovou. LDN je čistě zdravotnické zařízení.

3 Ubytování Areál Léčebny je umístěn v klidném a příjemném prostředí s výhledem do lesa. Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyřech stanicích. Pokoje jsou třílůžkové, dvoulůžkové a jednolůžkové. Stanice jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. Návštěvy pacientů jsou denně od 09:00 do 18:00 hodin.

4 Nadstandard Pro pacienty jsou nabízeny za poplatek, dle platného ceníku služeb MNO, dva nadstandardní pokoje, umístěné na stanici C (třetí patro). Pokoje jsou vybavené dřevěným nábytkem, polohovacím lůžkem, chladničkou, televizním přijímačem a mini hi-fi soupravou. Návštěvy na nadstandardně vybavených pokojích jsou umožněny nepřetržitě.

5 Příjem pacientů Pacienti jsou do LDN přijímáni na základě vyplněné žádosti odesílajícím lékařem. Součástí žádosti o přijetí pacienta do LDN je sociální šetření, které zajišťuje Referát sociálních služeb. Doba hospitalizace v LDN se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu pacienta. Pacienti jsou přijímáni s medicínskými diagnózami napříč všemi klinickými obory. Důvodem hospitalizace v LDN je především pokračování v léčbě, pokračování v rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a mobilizace, při stabilizovaném zdravotním stavu a zároveň při momentální nemožnosti propuštění do ambulantní péče. Lékařská péče je poskytována nepřetržitě, včetně sobot, nedělí a svátků. Informace o zdravotním stavu pacientů podává určeným osobám primář MUDr. Marcel Frýbl a ošetřující lékaři.

6 Rehabilitace V LDN je kladen velký důraz na rehabilitaci. Nejdůležitější je nácvik soběstačnosti a zlepšení kvality života pacientů. Stavební uspořádání a vybavení zdravotnickou technikou je plně vyhovující léčbě a potřebám dané kategorie pacientů. Rehabilitační léčba zahrnuje léčebnou tělesnou výchovu individuálně u lůžka pacienta, fyziatrickou léčbu, ergoterapii, muzikoterapii, skupinové cvičení. Rehabilitační péči v LDN Radvanice zajišťuje kolektiv rehabilitačních pracovníků (fyzioterapeuti, ergoterapeuti).

7 Fyzioterapie a ergoterapie
individuální cvičení skupinové cvičení nácvik soběstačnosti v základních sebeobslužných úkonech aplikace fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie) vodoléčba (viřívé koupele HKK, DKK) fototerapie (bioptronová lampa, aplikace UV záření) aplikace lokálního tepla (parafínové zábaly) funkční ergoterapie - dosažení maximálního stupně funkčnosti v aktivitách denního života zájmová ergoterapie - jde především o zaměstnání pacienta a zlepšení jeho dovedností, odpoutání jeho pozornosti od nemoci, bolesti či osamělosti. aktivizační programy

8 Fyzioterapie a ergoterapie

9 Konkrétní druhy péče Přednostním cílem péče je udržení a obnova soběstačnosti (v limitech zdravotního stavu pacienta) a tím udržení adekvátní kvality života našich pacientů. Kvalita života je dána především mírou soběstačnosti, která je přímo úměrná rozsahu funkčního postižení při daných nemocech pacientů. Proto je péče propojena s rozpoznáváním funkčních deficitů a zaváděním podpůrných opatření.

10 Konkrétní druhy péče LDN Radvanice zabezpečuje komplexní léčebně-ošetřovatelskou péči kvalifikovanými odborníky v tomto rozsahu: Lékařskou péči po dobu 24 hodin, s možností konsiliárních vyšetření buď přímo v LDN, nebo na odborných ambulancích, s možností převozu k akutnímu vyšetření či hospitalizaci v nemocnici kdykoliv. Ošetřovatelskou péči s cílem udržet nebo zlepšit současnou kvalitu života pacientů. Při poskytování ošetřovatelské péče je využíváno prvků z konceptu bazální stimulace a kinestetické mobilizace. Léčbu dekubitů, bércových vředů, chronických kožních ran a jiných ran, péči o stomie podle nejnovějších poznatků oboru.

11 Konkrétní druhy péče Péči o výživu pacienta, zajištění doplňkové výživy ve spolupráci s nutričními specialisty. Rehabilitační péči, jejíž charakter se odvíjí od celkového zdravotního stavu pacienta. Cílem rehabilitační péče je dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který pacientovi vyžadujícímu dlouhodobější léčbu dovolí návrat do domácího prostředí, nebo bezproblémový přechod do sociální instituce, pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné. Logopedickou péči Duchovní péči Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek po propuštění z LDN

12 Činnost sociální pracovnice
Sociální pracovnice ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky a rodinnými příslušníky pomáhají mimo jiné zajišťovat další péči o klienty v domácím prostředí s pomocí: pečovatelské služby agentury osobní asistence agentury domácí ošetřovatelské péče

13 Činnost sociální pracovnice
V případě, kdy není možné zajistit domácí péči, sociální pracovnice pomáhají s umístěním klientů v jiných zařízeních dle potřeb a zdravotního stavu klientů: domov pro seniory azylové zařízení denní stacionář hospic Dům sociálních služeb při Městské nemocnici Ostrava atd.

14 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google