Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.
říjen 2012 VY_32_INOVACE_ZBN_150211 Ovoce – přejímka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Smolková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 v průvodních dokladech.
Hlavním úkolem obchodu je poskytovat kvalitní služby zákazníkům. Podmínkou je správný nákup zboží a péče o kvalitu zboží. Zárukou splnění tohoto požadavku je řádný odběr a přejímka. Pracovníci prodejen ručí za to, že množství, jakost, druh a cena dodaného zboží odpovídá údajům v průvodních dokladech. obr. 1 Odběr a přejímka mají význam i v hospodaření prodejny. Tím, že každý pracovník je hmotně zodpovědný za svěřené prostředky, musí mít zájem o to, aby byly ihned u odběru a přejímky odstraněny případné nedostatky. Proto je nutné přistupovat k odběru a přejímce odpovědně a poctivě. Odběr a přejímku provádí vedoucí prodejny nebo jím pověřený hmotně odpovědný pracovník.

3 Odběr zboží Odběrem zboží rozumíme činnost, kdy dodavatel nebo přepravce (dopravce) předává zboží odběrateli. Při odběru se má odběratel přesvědčit, zda je odevzdána taková zásilka, jaká je uvedena v příslušných dokladech. Odběr je ve skutečnosti povšechnou kontrolou zásilky. Kontroluje se, zda souhlasí počet dodaných kusů – palety, zda je zásilka zjevně neporušena, počítají se kartony, přepravky, zjistí se hrubá váha dodávky.

4 Místo odběru Odběr zboží se provádí v prodejně nebo na rampě; ve skladišti dodavatele, dopravujeme-li si zboží sami do prodejny. Účast při odběru Odběr zboží vykonává vedoucí prodejny nebo jím určený odpovědný pracovník, který je povinen ještě za přítomnosti zástupce dodavatelské organizace nebo dopravce prohlédnout zboží. Doklady při odběru Dokladem při odběru je dodací list nebo faktura. Na co se zaměřit při odběru? Při odběru se zaměříme na neporušenost obalů, vzhled, jakostní závady, záruční lhůtu apod.

5 Přejímka zboží Přejímka zboží je úkon, při němž zjišťujeme, zda zásilka je zcela v pořádku, anebo v pořádku není; jejím výsledkem má být věrohodný průkazní doklad o skutečném stavu dodávky. Vedoucí prodejny nebo jím určený pracovník je povinen provést vlastní přejímku dodaného zboží podle průvodních dokladů. Přejímka zboží spočívá v prověrce jeho množství, jakosti, záruční lhůty, kompletnosti a sortimentu. Na správné přejímce zboží je závislá nejen spokojenost spotřebitelů, ale i hospodářské výsledky prodejen. Přejímku pečlivě provádějí nejlepší pracovníci ovládající nejen zbožíznalství, ale také všechny směrnice a zásady správného přejímání zboží. Místo přejímky Přejímka se provádí v prodejních nebo skladovacích prostorách prodejny. Doklady při přejímce Dokladem při přejímce jsou průvodní listy (dodací list, faktura, doklad o složení výrobků nebo jeho skladování).

6 Kontrola množství. Jde o prověření správného počtu kusů, váhy, míry.
Kvantitativní Kontrola jakosti. Kvalitativní přejímka se provádí různými způsoby. Na prodejně provádíme organoleptické (smyslové) zkoušky – zrakem, čichem, hmatem, chutí, sluchem. Druhy přejímky Kvalitativní Kontrola kompletnosti. O nekompletnost dodávky jde tehdy, nedodá-li dodavatel všechno objednané zboží. Sortimentní

7 Reklamace zboží u dodavatele
Podstatou přejímky je postižení případných jakostních a množstevních závad v dodávce. V případě nesrovnalostí je nutno provést reklamaci. Reklamace je písemné sdělení odběratele dodavateli, že dodávka zboží je vadná. Podkladem pro uplatnění reklamace u dodavatele je protokol o vadách nebo reklamační list, který se sepíše ihned po skončení přejímky. V reklamačním listu se musí uvést název zboží, množství fakturované a dodané, množství reklamované, případně uvést jména svědků, popsat zjištěné závady, popř. uvést, jak se projevují, a navrhnout způsob vyřízení reklamace.

8 Nejčastější způsoby vyřízení reklamace
Při další dodávce nám dodavatel toto zboží dodá, při čemž toto zboží již nebude vykázané na dodacím listě. 1. Způsob vyřízení Dodavatel vystaví dobropis. 2. Způsob vyřízení Dodavatel vystaví opravnou fakturu, která bude snížená, např. o částku chybějícího zboží. 3. Způsob vyřízení

9 METODICKÝ LIST Snímek 2 Vyučující seznamuje žáky s významem odběru a přejímky v hospodaření prodejen. Snímek 3 a 4 Žák je seznámen s pojmem odběr zboží obecně, místem, účastí, doklady při odběru, zaměřením při odběru, při čemž se vyučující zaměří na provedení odběru zboží v tematickém celku ovoce. Snímek 5 a 6 Vysvětlení pojmu přejímka zboží, rozdíl mezi odběrem a přejímkou, místem provedení přejímky a průvodními doklady. Na snímku 6 se po kliknutí zobrazí druhy přejímky a vysvětlení jejich pojmů s popisem provedení jednotlivých přejímek v praxi – zaměření na ovoce. Snímek 7 a 8 Vyučující žákům vysvětluje pojem reklamace zboží u dodavatele obecně, doklady při reklamaci včetně náležitostí těchto dokladů. Na snímku 8 se po kliknutí zobrazí nejčastější způsoby vyřízení reklamace.

10 CITACE ZDROJŮ Použitá literatura: Obrázky:
KAVINA, Josef. Prodej potravinářského zboží. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Učebnice odborných učilišť a učňovských škol. Obrázky: obr. 1 MALAKWAL CITY. File:Fruit Malakwal.jpg - Wikimedia Commons [online]. 11 červen [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google