Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou Tomáš Holub Seminář MF ČR Smilovice, 6. prosince 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou Tomáš Holub Seminář MF ČR Smilovice, 6. prosince 2005."— Transkript prezentace:

1 1 Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Seminář MF ČR Smilovice, 6. prosince 2005

2 2 Plán prezentace Motivace: je ČR připravena na přijetí eura? Teoretická východiska analýz ČNB Cyklická a strukturální sladěnost (indikátory symetrie šoků) Přizpůsobovací mechanismy (schopnost přizpůsobit se asymetrickým šokům) Závěr

3 3 Motivace: je ČR připravena na přijetí eura? Rizika spojená se vstupem do měnové unie:  Narušení stability měnové unie (a tím jednotné měny)  „Konvergenční kritéria“ (Konvergenční zprávy)  Makroekonomické problémy vstupující země  Vhodnost jednotné měnové politiky pro vstupující zemi Podobnost ekonomických procesů, symetrie ekonomických šoků Schopnost přizpůsobit se případným asymetrickým šokům  Analýzy vycházejí z teorie optimálních měnových zón  Parametry ekonomiky, při kterých ztráta měnového kurzu a nezávislé měnové politiky nevadí Snížení pravděpodobnosti asymetrických ekonomických šoků Usnadnění přizpůsobení

4 4 Míra sladěnosti v teorii OCA Vysoká míra sladěnosti snižuje náklady a zvyšuje přínosy přijetí jednotné měny; V teorii existuje jasně daný bod, kdy je již sladěnost dostatečná (  *).

5 5 Přizpůsobovací mechanismy v OCA Existence funkčních přizpůsobovacích mechanismů snižuje náklady vstupu do měnové unie; Dostatečná je pak i nižší míra sladěnosti(  **).

6 6 OCA v praxi Neexistuje jeden spolehlivý ukazatel míry sladěnosti; „Dostatečnost“ je funkcí mnoha faktorů; Stanovení přesné hranice, „kdy už ano“, by nebylo důvěryhodné; Hodnotíme proto soubor řady indikátorů; Ambicí není nalézt pro ně míru dostatečnosti; Sledujeme vývoj v čase; Provádíme srovnání s referenčními zeměmi:  3 “ins” podobné české ekonomice:A, PT, GR  3 “pre-ins” často srovnávané s ČR:HU, SK, PL; Možná endogenita ukazatelů není explicitně analyzována.

7 7 Obsah analýz

8 8 Autorský tým

9 9 Reálná konvergence postupně pokračuje (je to však dlouhodobý proces); Sblížení cyklů a makroekonomických šoků nelze spolehlivě prokázat; Vysoká míra otevřenosti české ekonomiky a provázanosti s eurozónou; Zlepšení stability finančního sektoru; Trh práce zůstává rigidní; Nutno pokračovat ve fiskální konsolidaci. Závěry

10 10 http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/menova_ politika/strategicke_dokumenty/download/a nalyzy_sladenosti_2005.pdf http://www.cnb.cz/www.cnb.cz/cz/menova_ politika/strategicke_dokumenty/download/a nalyzy_sladenosti_2005.pdfPublikace

11 11 Reálná ekonomická konvergence Vztah mezi konvergencí HDP a cenovou konvergencí; Reálné posilování kurzu – implikace pro plnění konvergenčních kritérií, inflaci a reálné sazby po vstupu.

12 12 Reálná ekonomická konvergence (ii)

13 13 Reálná apreciace a plnění kritérií  značí takové nastavení režimu MP, které bude tlačit ekonomiku do nerovnovážného vývoje

14 14 Možný scénář pobytu v ERM II 2 kanály: (a) vyšší inflace než v eurozóně (b) posilování nominálního kurzu vůči EUR  souběžné plnění kritérií pro inflaci a kurz může vyžadovat:  nízkou inflaci  revalvaci parity během účasti v ERMII:


Stáhnout ppt "1 Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou Tomáš Holub Seminář MF ČR Smilovice, 6. prosince 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google