Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. Návrh projektu Ing. Pavel Růžička 16. 3. 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. Návrh projektu Ing. Pavel Růžička 16. 3. 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled

2 Návrh projektu Ing. Pavel Růžička 16. 3. 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 Co je „projekt“ ?  Plánovaná, časově ohraničená sada aktivit, vedoucí k realizaci změn  Stanoven začátek a konec  Jasně definovaný cíl  Jedinečnost

4 Parametry projektu Čas Zdroje Kvalita Podpora ze strany vedení

5 Příprava projektu  Cíle (hlavní, dílčí)  Zájmy klíčových „stakeholderů“  Aktivity a jejich souslednost  Zdroje  Rizika  Indikátory a způsob hodnocení

6 Cíle a zájmy  Co JE, ale i NENÍ součástí projektu  Návaznosti  Zájmy klíčových stakeholderů  Kdo může projekt ovlivnit  Na koho projekt dopadá

7 Matice stakeholderů Možnost stakeholderů ovlivnit projekt NízkáStředníVysoká Dopad projektu na stakeholdery VelkýBAA StředníCBA NízkýCCB

8 Aktivity a zdroje  Činnosti, které budou realizovány v rámci projektu  Souslednost činností  Časový plán  Přiřazení dalších zdrojů

9 Definice aktivit  Metoda WBS = Work Breakdown Structure  Dekompozice projektu na jednotlivé části a aktivity

10 Projekt PřípravaRealizace Vyhodn ocení Akt 1.1 Akt 1.2 Akt 2.1 Akt 2.2 Akt 2.3 Akt 3.1 Akt 3.2

11 Síťový graf  Metoda CPM = Critical Path Method  Určení závislosti jednotlivých aktivit  Nalezení kritické cesty

12

13 Časový plán  Ganttův diagram  Časový přehled realizace jednotlivých aktivit  Přiřazení zdrojů

14

15 Rizika  Nebezpečí vzniku ztráty (nezdaru, odchylky…)  2 parametry:  Pravděpodobnost  Dopad  Hodnocení:  Kvalitativní  Kvantitativní

16 Míra rizika Pravděpodobnost NízkáStředníVysoká Dopad Velký Střední Nízký

17 Rizika v projektu  Rizika projektu  Chybně odhadnuté / neposkytnuté zdroje  Neúplné nebo nesprávné využívání implementovaných opatření  Rizika „core business“ podniku  Finanční problémy, omezení výroby…  Rizika dodavatele  Kvalita poskytovaných služeb, finanční problémy…

18 Omezení rizik  Snížení pravděpodobnosti  Snížení dopadu  Přenesení odpovědnosti

19 Indikátory  Podklad pro rozhodování  Prostředek verifikace  Projekty USV  Ekonomické hledisko  Environmentální hledisko

20 Ekonomické indikátory  Prostá doba návratnosti  Investice [Kč] / Roční efekt [Kč]  Čistá současná hodnota (NPV CF)  Součet diskontovaných hodnot budoucích finančních toků za dobu životnosti projektu  Vnitřní výnosové procento (IRR)  Výnosové procento, při kterém je NPV CF za dobu životnosti projektu rovno „0“

21 Environmentální indikátory  Vyjádření dopadů projektu na životní prostředí  Absolutní indikátory  Relativní indikátory

22 Jednodušší metody  Metoda logického rámce (LogFrame)  Logické uspořádání projektu (vazby)  SWOT analýza

23 LogFrame Dopad projektu do reality Vnitřní důvody podniku Konkrétní výsledky činností Činnosti k dosažení výstupů

24

25 SWOT analýza  S – Strengths = silné stránky  W – Weaknesses = slabé stránky  O – Opportunities = příležitosti  T – Threats = hrozby  Aplikace na podnik  Aplikace na projekt

26

27 Děkuji za pozornost Pavel Růžička pavel.ruzicka@enviros.cz


Stáhnout ppt "METODIKA VSTUPNÍHO HODNOCENÍ Základní přehled. Návrh projektu Ing. Pavel Růžička 16. 3. 2012 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google