Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: říjen 2012 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: říjen 2012 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: říjen 2012 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tématický okruh: Obecná chemie Téma: Oddělování složek směsí Anotace: Prezentace slouží žákům jako osnova probíraného učiva. Obsahuje základní údaje k tématu, videa k metodám oddělování složek směsí – filtrace, destilace, sublimace, chromatografie. Text psaný černě slouží i jako zápis do sešitu. Text psaný červeně je pouze na doplnění. Při prezentaci je využita i interaktivní tabule. K učivu byl vypracován i pracovní list, který se vypracovává při promítání prezentace – metody dělení, osmisměrka, doplňování textu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Majerčáková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 ODDĚLOVÁNÍ SLOŽEK SMĚSÍ

3 K oddělování složek směsí se používají různé postupy, při kterých se využívá rozdílných vlastností jednotlivých složek směsí.  Přebírání (separace)  Přebírání je oddělování složek směsí pevných látek, kdy se využívá jejich rozdílné barvy, hmotnosti, tvaru nebo magnetických vlastností.  Využití: třídění odpadu, oddělení neželezných kovů od železa ve sběrných surovinách.

4 1. Usazování oddělení vzájemně nerozpuštěných látek s odlišnou hustotou (písek a voda)  Najdi příklady usazování v běžném životě. Čištění vody (oddělení pevných nečistot) v čističkách a vodárnách, čištění ropy (oddělení vody a pevných usazenin) v rafineriích, příprava kávy (usazení pevné složky před pitím), v transfúzních stanicích při oddělování složek krve.

5 2. Odstřeďování oddělení složek směsí o různých hustotách využitím odstředivé síly

6 2. Filtrace oddělení pevné složky od kapalné, jako filtr slouží _____________________________________ _____________________________________ Pevné složky se zachytí na filtru, rozpuštěné protečou jako filtrát. Filtr:__________________________________ _____________________________________

7 3. Krystalizace využití schopnosti rozpouštět se v daném rozpouštědle a schopnost vytvářet krystaly

8 4. Destilace využití rozdílných teplot varu jednotlivých složek (destilace ropy, alkoholu). Produktem destilace je destilát.

9 5. Sublimace oddělení složky, která má schopnost sublimovat, tj. přecházet z pevného skupenství na plynné.

10  Chromatografie Oddělení složek směsí na základě jejich rozdílné schopnosti vázat se ke dvěma látkám, s nimiž jsou ve styku. Jedna látka bývá pevná, druhou je rozpouštědlo.

11 Zdroje: http://www.zatlanka.cz/galerie-praktika-z-chemie/ http://www.redeasel.com/red_easel/2010/05/cool-chromatography- experiment.html http://www.redeasel.com/red_easel/2010/05/cool-chromatography- experiment.html http://www.youtube.com/watch?v=ZWhyTu5ksro http://www.youtube.com/watch?v=Dl9iGmmD2us http://www.youtube.com/watch?v=xqnhQ9S3raQ Chemie pro 1.ročník gymnázií – Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc., RNDr Milan Antala, RNDr. Hana Čtrnáctková, CSc., Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc., RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., RNDr. Jana Šímová, RNDr. František Zemánek, vydalo SPN v Praze roku 1989, ISBN 80-7235-260-1 Základy chemie 1 – Doc. RNDr., Pavel Beneš, CSc., PhDr. Václav Pumpr, CSc., doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc., FORTUNA 2004, ISBN 80-7168-720-0 Přehled středoškolské chemie – Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc., Doc. RNDr. Jana Barthová, CSc., Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., Doc., RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., PaedDr. Miloslava Svobodová, RNDr. František Zemánek, SPN Praha 1995, ISBN 80- 85937-08-5 Chemie – Úvod do obecné a anorganické chemie, učebnice – Mgr. Josef Mach, Mgr. Irena Plucková, Ph.D., Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. 2010, ISBN 978-80-7289-133-7


Stáhnout ppt "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: říjen 2012 Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google