Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zdroje tepla STA41 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 Zdroje TEPELNÁ ČERPADLA Stránka pro uvedení dílčích témat

3 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA
Zdroje PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Tepelné čerpadlo využívá teplo okolního prostředí země, vzduchu nebo podzemní vody pro vytápění a přípravu teplé vody.

4 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA
Zdroje PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA V oběhu proudí pracovní kapalina chladivo: Chladiva jsou kapaliny, které mají bod varu pod cílovou teplotou (např. chladivo R134a – bod varu -26,5 °C). Druhy chladiv: - přírodní (čpavek, kysličník uhličitý, propan) - syntetická (uhlovodíky – freony) Popis jednotlivých částí zařízení: Výparník – (výměník tepla) vstupující chladivo má nižší teplotu, než je teplota okolního prostředí (např. země, vody, vzduchu) . Teplo tedy přestupuje z okolního prostředí do chladiva. Chladivo se tím ohřívá až do jeho bodu varu, odpařuje se a je nasáváno kompresorem Kompresor - v kompresoru se stlačuje odpařené chladivo (v plynném skupenství) na vysoký tlak. Tím se plynné chladivo intenzivně zahřívá. Rovněž hnací energie kompresoru se přeměňuje na teplo, které také přechází do chladiva. Tak se dále zvyšuje teplota chladiva, dokud není vyšší než je potřebná teplota pro vytápění a přípravu teplé vody Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA
Zdroje PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA Kondenzátor – (výměník tepla) odevzdává horké plynné chladivo získanou tepelnou energii z okolního prostředí (zdroje tepla) a z hnací energie kompresoru. Tato energie se předává do chladnější otopné soustavy. Přitom klesá jeho teplota pod bod kondenzace a chladivo opět zkapalní. Nyní je opět chladivo v kapalném skupenství, ale stále pod vysokým tlakem proudí do expanzního ventilu Expanzní ventil - zajišťuje snížení tlaku chladiva na výchozí hodnotu, a tím dochází k výraznému poklesu teploty chladiva pod teplotu okolního prostředí. Pak proudí chladivo zpět do výparníku a tam znovu odebere teplo z okolního prostředí Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

6 TEPELNÉ ČERPADLO – EKOLOGICKÝ ZDROJ
Zdroje TEPELNÉ ČERPADLO – EKOLOGICKÝ ZDROJ Z hlediska ekologie je tepelné čerpadlo ideální zdroj tepla, při jeho provozu totiž nevznikají žádné škodlivé látky, které by bylo třeba vypouštět do okolí. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět je na vyšší teplotní hladinu. Úspora až 70 % elektrické energie. Tepelná čerpadla neprodukují odpad, jde o zcela bezodpadovou technologii. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

7 Zdroje TOPNÝ FAKTOR Topný faktor tzv. COP (angl. Coefficient Of Performance) je naměřené resp. vypočtené charakteristické číslo pro tepelná čerpadla při určitých provozních podmínkách. Topný faktor představuje poměr využitelného tepelného výkonu k elektrickému příkonu kompresoru. Topný faktor tepelných čerpadel se pohybuje mezi 3 a 6. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

8 DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL
Zdroje DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL ROZDĚLENÍ PODLE VSTUPU ODEBÍRANÉHO TEPLA Z OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A VÝSTUPU Z TEPELNÉHO ČERPADLA: ZEMĚ – VODA VODA – VODA VZDUCH - VODA Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

9 TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA
Zdroje TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

10 TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA
Zdroje TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA VYUŽÍVA TEPLO ZEMĚ. VARIANTY PROVEDENÍ: ZEMNÍ KOLEKTOR – v tomto případě jako zdroj tepla využíváme vrchní vrstvu půdy do 2 m Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

11 TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA
Zdroje TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA VYUŽÍVA TEPLO ZEMĚ. VARIANTY PROVEDENÍ: ZEMNÍ SONDY– v tomto případě jako zdroj tepla využíváme vrt až do hloubky 200 m. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek-

12 TEPELNÁ ČERPADLA VODA - VODA
Zdroje TEPELNÁ ČERPADLA VODA - VODA VYUŽÍVÁ TEPLO SPODNÍ VODY NEBO POVRCHOVÉ VYUŽÍVÁNÍ TEPLA POMOCÍ DVOU STUDNÍ – jedna studna čerpací druhá vsakovací Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek -

13 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA
Zdroje TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

14 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA
Zdroje TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA VYUŽÍVA TEPLO S VENKOVNÍHO VZDUCHU Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

15 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Zdroje SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Problematice životního prostředí věnováno: 30 minut Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google