Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dej 2 Moderní směry v umění st. /2

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dej 2 Moderní směry v umění st. /2"— Transkript prezentace:

1 Dej 2 Moderní směry v umění 19.-20. st. /2
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Pointilismus (1880 Francie)
Hlavní zájem pointilistů byl zaměřený na působení barvy a proces vidění, množství malých bodů namíchané barvy vedle sebe, které potom splynuly do jemných smíchaných tónů a odstínů, motiv je jen záminkou pro pokus o vědeckou přesnost přirovnat malbu k procesu vidění, obrazy působí staticky, plošně, dekorativně, barvy pastelové. Náměty: krajina, figury, motivy cirkusu G. Seurat: Eiffelova věž, 1889

3 Georges Seurat 1859-1891 Francouzský malíř
Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte, 1884–1886

4 Georges Seurat Stojící modelka,1886 Cirkus

5 Paul Signac Francouzský malíř Snídaně, 1886

6 Paul Signac Žena upravující si vlasy, 1892 Pínie, 1909

7 Postimpresionismus (1880-1920, Francie)
I když postimpresionističtí umělci často vystavovali společně, nebyli sdruženi v žádném společenství a neměli na rozdíl od impresionistů přesně stanovené podmínky či pravidla tvorby. Byli velkými individualisty a samotáři – Cézanne maloval v Aix-en-Provence v jižní Francii, Gauguin v roce 1891 odjel na Tahiti, van Gogh žil zcela sám nebo ve vlastním vyhnanství v Arles.

8 Paul Cézanne 1839-1906 Francouzský malíř,
Autoportrét, Francouzský malíř, analyticky rozkládal a skládal svět, předměty zjednodušoval na elementární základní tvary. Má vliv na kubisty, krajiny a zátiší, maluje tak, aby nepoléhali vlivu světla a perspektivy. Dáma v modrém,1899

9 Paul Cézanne Jablka a pomeranče,1895-1900
Mladík v červené vestě,

10 Paul Gauguin 1848-1903 Námořník, bankovní úředník, francouzský malíř
Autoportrét, 1889

11 Paul Gauguin Bretonské dívky tančí, 1888 Duševní skutečnost zjednodušuje na tvary, bez stínů a detailů, zářivé plochy barev se zvýrazněnými konturami, směřuje k symbolismu Žlutý Kristus,1889

12 Paul Gauguin Utíká před civilizací na Tahiti
Dívky s květy mangovníku,1899 Zlato jejich těl, 1901

13 Vincent van Gogh Holandský malíř, předchůdce expresionistů, přítel Gauguina, za svůj život prodal jediný obraz, dnes zná jeho jméno celý svět. Autoportrét,1889

14 Vincent van Gogh Směřuje k expresionismu, barvy v intenzivním kontrastu, červená-zelená, modrá-oranžová, žlutá-fialová, s Gauguinem tvoří v francouzském Arles, maluje obrazy květin, ovocných stromů, mostů, domů, interiérů. Slunečnice,1888

15 Vincent van Gogh V osobním životě strádá - pracovní úsilí, nejistota, finanční potíže a v neposlední řadě i absint jsou tím, co ho pozvolna ubíjí. Těžce na něj doléhá i samota, kromě bratra Thea nemá nikoho, na koho by se mohl obrátit se svými nejistotami a s kým by se mohl podělit o svůj tvůrčí zápal. Přítel Gauguin není tím pravým, kdo by ho mohl z jeho samoty vytrhnout, jejich vztah je jedním z nejtrýznivějších, jaké prožívá. Mezi oběma významnými malíři se začínají stupňovat spory a hádky, vše spěje k dnes všeobecně známému vyvrcholení (známému ovšem jen z Gauguinova podání) - po jedné zvláště prudké hádce vychrstne Gauguinovi do obličeje sklenku absintu a vrhne se na něj s břitvou. Ještě té noci si pak van Gogh uřízne toutéž břitvou část ušního boltce, kterou pak zabalenou v papíru odnese do veřejného domu, aby je odevzdali jedné prostitutce. Příští den ráno je pak van Gogh nalezen zakrvácený a v záchvatu šílenství musí být separován. Devatenáct občanů Arles v reakci na to sepíše žádost o internaci "nebezpečného šílence" van Gogha a Vincent musí město opustit.

16 Vincent van Gogh Cypřiše pod noční oblohou, 1889 Kostel v Auvres,1890
Moruše, 1889

17 Fauvismus ( Francie) (ze slova le fauve - šelma) Fauvisté nevytvořili žádný program. Šlo jim o čistou barvu a jednoduchou zkratku, o konstrukci obrazového prostoru bez modelace a stínování, o dokonalou harmonii mezi emocionálním výrazem a dekorativní kompozicí. Výrazová síla obrazu má vycházet z barevné plochy, kterou vnímá divák "ve svém nitru".

18 Henri Matisse Pohled na Collioure,1906 Barevné plochy klade vedle sebe tak, že kontrasty studených a teplých barev vytvářejí vystupování a ustupování ploch a vzbuzují tak představu objemu. Francouzský malíř

19 Henri Matisse Žena se zeleným pruhem, 1905 Madam Matisseová,1907

20 Henri Matisse Tanec, 1910 Žena před akváriem,1921

21 Expresionismus ( )  Hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence, co nejvěrněji zobrazuje pochody v lidské mysli, emoce, city, vášně a pudy. První období vyjadřuje reakci na naturalismus a impresionismus 19. století i na dílo postimpresionistů a projevují se v něm vlivy symbolismu, důraz klade na precizní kresebnost, přechází až do karikatury a prudké barevnosti.

22 Edvard Munch 1863 - 1944 Norský malíř,
v díle pocity smutku a úzkosti z osamění, neustále je obklopen smrtí, která byla součástí jeho každodenního života a určitě se podílela i na jeho šílenství. Autoportrét,1895

23 Edvard Munch Výkřik,1893

24 Edvard Munch Golgotha,1900 Večer na ulici Karla Johana,1892

25 Edvard Munch Puberta,1894 Madona,

26 Expresionismus (1905-1940 Německo)
Druhé období je ovlivňováno francouzskými fauvisty, kteří nikdy nedošli ke tvarové deformaci a koloristické zvůli německých expresionistů; do tohoto období náleží: skupiny Die Brücke (Most, Drážďany, Německo) Ernst Ludwig Kirchner Emil Nolde absence formy, barva jakoby mimovolně rozteklá Der Blaue Reiter (Modrý jezdec, Mnichov, Německo) Vassily Kandinskij odvážné použití barev vzdálených přírodě, harmonie, beznámětové malířství Paul Klee vzpomínky a halucinace, parodie dojmů a myšlenek Der Sturm Oskar Kokoschka odmítá komerčnost umění, zbaveného zážitkové hodnoty

27 Ernst Ludwig Kirchner 1880-1938
německý malíř a grafik. Jeden ze čtveřice zakladatelů umělecké skupiny Die Brücke Herečka Marcella, 1910 Autoportrét nemocného, 1918

28 Emil Nolde 1867-1956 Německý malíř a grafik
pod vlivem umělců Die Brücke byl fascinován městským životem restaurantů, kabaretů a kaváren, se účastnil německé Imperiální kolonizační výpravy na Novou Guineu, kde měl možnost studovat umění domorodců, navštívili Moskvu, Soul, Tokio, Peking, Šanghaj, Hong Kong, Manilu a Jávu, svých poznatků využil k vytváření nevšedních soch a plastik ovlivněných jejich primitivní kulturou, náměty jeho obrazů akvarelů jsou i biblické výjevy a květiny. Květinová zahrada

29 Vassily Kandinskij ruský malíř, grafik a teoretik umění, který později žil a pracoval v Německu a ve Francii, považován za autora prvního abstraktního obrazu (1911). Kompozice improvizace, 1910

30 Paul Klee Švýcarský moderní malíř, grafik a ilustrátor, od 20. let vyučoval na Bauhausu v Dessau a od roku 1931 na akademii v Düsseldorfu. r.1933 byl nacisty označen za zvrhlého umělce, jeho obrazy se nesměly vystavovat a musel uprchnout do Švýcarska. Motiv z Hamamet, 1914

31 Oskar Kokoschka 1886-1980 Rakouský malíř, ilustrátor a grafik.
Maluje expresivní portréty, u kterých se snaží vystihnout psychiku a emoce modelu, a krajiny, především množství městských a krajinných panoramat. Autoportrét, 1913

32 Kubismus ( Evropa) Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně, zobrazovaný předmět byl rozkládán až na nejjednodušší geometrické tvary (především krychle - latinsky cubus), snažil se počítat i se čtvrtou dimenzí (ovlivněno A. Einsteinem) a s nekonečnem, řeší nové problémy perspektivy a vytváří nové prostorové vztahy mezi předměty. Picasso: Avignonské slečny

33 Pablo Picasso 1881-1973 modré období (1901-1904) pesimismus, žebráci
růžové období ( ) veselý cirkus, klauni období ovlivněné Afrikou, ( ) temnosvit, pevné tvary analytický kubismus ( ) plochy a objemy se rozpadají na samostatné prvky bez perspektivy, mnohopohledovost, nové celky, figury, předměty, písmo, číslice, napodobení dřeva, mramoru, vzniká koláž, význam pro vyjádření prostoru syntetický kubismus ( ) znaky předmětu, živá barevnost, blízko k abstrakci …atd. Španěl malíř,grafik, ilustrátor, sochař, od roku 1900 v Paříži

34 Pablo Picasso Akrobatka na míči, 1905 Tragedie, modré1903
Chlapec s dýmkou, růžové1905

35 Pablo Picasso Marie Therese Walter,1937 Autoportrét, 1907

36 Pablo Picasso Hlava ženy, 1909 Tři muzikanti,1921

37 Pablo Picasso - Guernica
Po bombardování stejnojmenného baskického města fašistickým letectvem r. 1937 vytvořil monumentální obraz (349 x 776 cm) Guernica, barvy šedá, černá a bílá zdůrazňují zoufale chmurnou náladu tohoto výjevu, postavy s dramatickými pohyby a úzkostným výrazem ve tváři se hroutí, padají a křičí, působivý obraz ničivých sil, které ohrožovaly lidský život a civilizaci, nadčasový obraz teroru a násilí proti člověku i proti zvířeti.

38 Pablo Picasso Holubice míru Podporoval světové hnutí obránců míru, pro něž vytvořil slavný plakát. Jacqueline v květech,1954

39 Georges Braques 1882-1963 Francouzský malíř a sochař,
maloval především zátiší, celou řadu zajímavých portrétů, užíval tlumené tóny, jeho hnědě-šedá plátna vytvářela dojem dřevěného povrchu, který byl v počátečních stádiích kubismu základním prvkem obrazu Akt,1907-8

40 Georges Braques Hlava ženy,1909 Portugalec,1911 Housle a svícen,1910

41 Emil Filla 1882-1953 Český kubistický malíř, s expresivním výrazem
Čtenář Dostojevského, 1907 Koupání, 1912 Zátiší s Uměleckým měsíčníkem, 1914

42 Bohumil Kubišta Český malíř, grafik a teoretik umění, kubistické, futuristické a surrealistické obrazy Sv.Šebestian,1912 Fakír, 1915

43 Josef Čapek 1887–1945 Český malíř pod vlivem kubismu, spisovatel, fotograf, grafik a knižní ilustrátor, autor slova „robot“. Pejsek s kočičkou a hračky, 1929 Černošský král,1920 Dívka s fialovou stužkou, 1913

44 Václav Špála   Český malíř, grafik a ilustrátor, vycházel z fauvismu, později přešel ke kubismu Koupání,1919 Na řece Otavě,1929

45 František Kupka Český abstraktní malíř a grafik, jeden z organizátorů československé legie ve Francii za 1. sv. války Mezi vertikálami, Amorfa dvoubarevná fuga,1912

46 Otto Gutfreund 1889–1927 Český kubistický sochař Don Quijote, 1911
Hlava ženy, bronz

47 Josef Gočár Jeden z předních českých kubistických architektů, pokračoval ve funkcionalismu Lázeňský komplex v Bohdanči, 1913 Dům U Černé matky Boží, Praha, 1912

48 Josef Gočár Pro Hradec Králové zpracoval nový územní plán města, plán nábřeží, výstavbu podél Labe, budovy škol a zástavbu dnešního Ulrichova náměstí, systém vnějšího dopravního okruhu. Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové, 1927

49

50 Funkcionalismus 20.-70. léta 20. století
Architektonický sloh, forma je druhotná za funkcí, budovy jsou velice strohé, účelné, ale umělecké, „ornament je zločin“ používají se nové materiály např. šarlatové cihly, železo nebo beton.

51 Le Corbusier vlastním jménem Charles-Édouard Jeanneret 1887–1965
Původem švýcarský architekt, urbanista, teoretik a malíř žijící ve Francii. Svým dílem výrazně ovlivnil vývoj moderní architektury, je považován za největšího architekta 20. století

52 Le Corbusier

53 Ludwig Mies van der Rohe 1886-1969
Německý architekt, žijící od roku v USA Interiér Památka UNESCO

54 Vladimír Karfík 1901–1996 Československý architekt a vysokoškolský pedagog

55 Konstruktivismus (1915 Rusko)
Název pro architektonické a umělecké hnutí, aktivní zejména po Říjnové revoluci 1917, zformoval ruský avantgardní umělec Vladimir Tatlin. Hlavní je konstrukce a její vertikalita, potřeba rozšířit průmysl, po VŘSR přechod k industriálnímu věku, zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost stavby. Prolínal se s raným funkcionalismem, unikátní směr, kombinuje prostředky - kovy, dráty, umělá hmota-litografie fotografie, Objevuje se i v poezii,divadle a filmu.

56 Konstantin Melnikov 1890—1974 Ruský architekt
Melnikův moskevský dům, 1927 Garáže na Novorjazaňské ulici v Moskvě

57 Ljubov Popova   Jedna z nejdůležitějších a nejtalentovanějších postav ruské avantgardy, vytvářela svoje díla pod vlivem konstruktivismu a kladla vysoký důraz na užití barev a forem, věřila, že by umění mělo sloužit užitečnému účelu, což dokládá její tvrzení: „Nikdy jsem se žádným svým uměleckým úspěchem nebyla tak spokojená, jako když jsem viděla chuďase nebo dělníka kupovat kus plátna, který jsem já sama navrhla.“ Konstrukce vesmírné síly kolem r – 1921

58 Futurismus ( Itálie) Zakládá Filippo Thomas Marinetti, italský básník, (latinsky Futurus=budoucí), zavrhují předchůdce, odmítají všechny dosavadní kulturní a umělecké hodnoty, moderní svět pro ně je nejlepší inspirací „Automobil je hezčí než Niké Samotrácká“, nadšení strojovou technikou, rychlostí, hledání výrazu pro pohyb – rozfázování. Velice nacionální, schvaloval válku, kterou považoval za jediný možný způsob jak očistit svět od jeho nešvarů (tj. všeho starého).

59 Umberto Boccioni 1882-1916 Italský malíř a sochař,
zabýval se zachycením pohybu – nezobrazoval postavu samotnou, spíše vzdušnou turbulenci, která jeho postavy pomyslně obklopovala. Oblé a zaostřené tvary děl svým podáním pak jen podporovaly dojem dynamického smyslu síly. Dynamika cyklisty, 1913

60 Umberto Boccioni Unikátní forma kontinuity vesmíru, 1913, bronz

61 Surrealismus (1924-1950 Evropa)
Hledají nadskutečnost, usilují o osvobození mysli, zdůrazňují podvědomí, překonávají rozkol mezi skutečností a fantazií, mezi uměním a společností, vnitřním a vnějším světem, zakladatelem je francouzský básník André Breton, psychický automatismus, vyloučení kontroly rozumu, koláže.

62 Max Ernst 1891-1976 Francouzský malíř německého původu, žijící v USA
Pokušení sv. Antonína, 1945 Ochránce domácího krbu, 1937

63 Hans Arp 1886-1966 Německý sochař, malíř a básník. Píseň,1937
Lidské zhutnění,1933

64 Joan Miró 1893–1983 katalánský malíř, sochař a keramik.
Harlekýnův karneval, Portrét paní Miró, 1929

65 Salvador Dalí 1904 -1989 španělský malíř, grafik, fotograf, sochař
Jeho rané fantaskní obrazy patří k nejvýznamnějším artefaktům surrealismu, fascinovala ho i Einsteinova teorie relativity, která zcela převrátila zažité pojetí času a prostoru. Pokušení Sant'Antonio,1946

66 Salvador Dalí Persistence paměti, 1931
“Tekoucí” a “pevné” hodiny symbolizují jeho teorii času – spojenou s teorií relativity Sen,1937

67 Toyen - Marie Čermínová 1902-1980
Česká malířka a grafička, žijící ve Francii, odmítla dobovou ženskost a dokumentovala to způsobem života Noc, litografie, 1936 Zbytek noci, 1934

68 Jindřich Štýrský Český malíř, fotograf a básník, v letech byl ředitelem Osvobozeného divadla, kde spolupracoval s V. Nezvalem. Z mého deníku,1933

69 Dej 2 Moderní směry v umění 19.-20. st.
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály, obrázky z publikací a www stránek Pijoan, José: Dějiny umění 8, 9,Odeon, Praha 1984 kolektiv autorů: Encyklopedie světového malířství,Academia ČSAV 1975 artmuseum.cz cs.wikipedia.org abcgallery.com dejiny.archii.cz udu.ff.cuni.cz


Stáhnout ppt "Dej 2 Moderní směry v umění st. /2"

Podobné prezentace


Reklamy Google