Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země"— Transkript prezentace:

1 Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země
Tomáš HENDRYCH Katedra geografie Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci

2 Vymezení termínu ekosféra
ekosystém na globální úrovni abiotická složka atmosféra, litosféra, hydrosféra biotická složka pedosféra, biosféra humánní složka lidské výtvory hmotné i nehmotné povahy látkové a energetické toky tendence k ustanovení rovnováhy

3 „Modrá perla“ – pohled na ekosféru z vesmíru

4 Specifika a význam abiotických složek ekosféry
Litosféra (horninový obal planety) globální tektonika jeviště, geochemie, tvář Atmosféra (plazmoplynový obal planety) mocnost, složení geochemie, klima, ochranný štít Hydrosféra (vodní obal planety) kapalná fáze, rozložení hydrologický cyklus, termoregulace

5 Slunce – energetický zdroj ekosféry

6 Atmosféra – biogenní produkt ekosféry

7 Biotické složky a lidská kultura
Pedosféra (půdní obal planety) strukturovaný aktivní povrch živé planety nezastupitelná v geochemických cyklech Biosféra prostor oživený organismy podíl na „tvorbě a ochraně životního prostředí“ Lidská kultura antroposféra, noosféra, petosféra (LAPKA, M. Krajina jako petosféra. Vesmír, 1/2008)

8 Plankton – důležitá složka ekosféry

9 Prostorové uspořádání – oceán
geografické členění světového oceánu oceány moře (okrajová, vnitřní) zálivy – zpravidla nemají vlastní cirkulační systém průlivy plocha: 361,5 mil. km2 (70,7 %) oceánská polokoule (střed – N. Zéland): 91 % pevninská polokoule (střed – Francie): 51 % objem: 1, km3 (98 % hydrosféry) při rovnoměrném rozložení – m mocná vrstva

10 Členění světového oceánu

11 Oceánská biogeografie
horizontální členění neritická zóna (= litorál jezer) oceánská zóna (= profundál jezer) podle typu prostředí pelagiál (volná voda) – plankton, nekton bentál (oceánské dno) – bentos (pohyblivý, přisedlý) vertikální členění epipelagiál (do 200 m); batypelagiál ( pod 200 m) bentál: litorální zóna (oblast dmutí); hlubinná zóna

12 Keporkak – zástupce oceánské bioty

13 Prostorové uspořádání – pevnina
lesní biomy (forest, woodland) tropický deštný les, monzunový les mediteránní vždyzelený les temperátní listnatý les boreální jehličnatý les (tajga) nelesní biomy travnaté formace – stepi, savany subarktické (alpínské) bezlesí (tundra) pouště a polopouště – horké, chladné, mrazové

14 Dynamika ekosféry Gaia (James LOVELOCK) aktivní zpětnovazebné procesy
Země jako superorganismus geofyziologický supersystém aktivní regulátor životního prostředí Země aktivní zpětnovazebné procesy výstup systému ovlivňuje zpětně vstup kladná – zmenšování rozlohy ledovců = nižší albedo záporná – růst populace dravce = snižování populace kořisti homeostáze, homeorheze schopnost návratu k původnímu stavu (trendu)

15 Zdroje obrázků: družicové snímky: keporkak: mapy oceánů:
keporkak: mapy oceánů:

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekosféra a prostorové uspořádání krajinné sféry Země"

Podobné prezentace


Reklamy Google