Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Národní plán zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny září 2008 Organizační výbor Národní koordinační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Národní plán zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny září 2008 Organizační výbor Národní koordinační."— Transkript prezentace:

1 1 Národní plán zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny září 2008 Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

2 2 Charakteristické rysy současné situace  Duben 2007: vláda schválila Národní plán zavedení eura v ČR  Plán připravován v době zvažování termínu 2010  Plán přijat v době absence nového termínu (aktualizovaná eurostrategie ze srpna 2007 odložila stanovení termínu)  Operativní selektivní přístup k úkolům NP  Duben 2008: vláda přijala Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR „Zpráva je vedena názorem, že existuje celá řada aktivit souvisejících s budoucím zavedením eura, které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu jeho zavedení.“

3 3 Obecný zákon o zavedení eura  Účel zákona  Vytvoření obecných právních předpokladů pro zavedení eura  Pokrytí nejzávažnějších právních aspektů při přechodu na euro  Obecné principy  Finanční neutralita přechodu na euro (zavedení eura není měnová reforma !)  Kontinuita smluvních závazků (zavedení eura nemůže být důvodem k vypovídání či pozměňování uzavřených smluv)  Ochrana spotřebitele (před neodůvodněným zdražováním)  Přiměřenost nákladů pro subjekty soukromého sektoru  Nepoškození občana státem  Konkurenční vztah (trade-off) mezi některými cíly

4 4 Ochrana spotřebitele  Zavedení eura je občany spojováno se zdražováním cen bez ohledu na oficiálně měřenou inflaci (zkušenost zemí první vlny zavádění hotovostního eura)  Veškerý nárůst inflace v období zavádění eura připisován přechodu na euro (zkušenost Slovinska)  Riziko sebenaplňujících se očekávání pro nové země zavádějící euro  Přijetí vhodných opatření vůči vnímané inflaci je jedním z úkolů příprav na zavedení eura

5 5 Objasnění vnímané inflace  Spotřebitelé subjektivně vnímají více cenový růst než cenový pokles  Výrazný cenový růst soustředěn do položek s malou vahou oficiálního statistického koše  Zapomínání na inflaci: srovnávání aktuálních eurových cen podléhajících běžné inflaci se starými cenami v národní měně bez inflace  Zájem médii o negativní zprávy ( = zdražování)  Ignorován vliv jiných inflačních faktorů

6 6 Duální označování cen  Souběžné uvádění korunových i eurových částek (cenovky, výpisy z bankovních účtů, mzdy, důchody, sociální dávky, aj.)  Cíle  Pomůcka pro přivykání si nové peněžní jednotce  Snazší kontrola neodůvodněného cenového růstu  Práce na metodikách  Duální označování maloobchodních cen  Přechod z koruny na euro na kapitálovém trhu  Množství praktických problémů  Způsob výpočtu orientačních cen (metodické problémy se zaokrouhlovacími chybami)  Racionální okruh výjimek (stojany na pohonné hmoty, katalogy cestovních kanceláří, prodejní automaty, prodej knih a publikací, sazkové kanceláře, malé podniky, krátké televizní šoty, aj.)  Sankce: Slovinsko (400-1250 €), Malta (800-1750 €), Slovensko (66000-166000 €)

7 7 Technická inflace Bochník chleba: 34,80 Kč, přepočítací koeficient 1€ = 24,5670 Kč Před zavedením euraPo zavedení eura Hlavní cena 34,80 Kč 1,42 € Orientační cena 1,42 € 34,90 Kč  Obchodník se rozhoduje neměnit ceny (nová eurová cena odpovídá původní orientační), přesto v době duální cirkulace by měl být bochník o 10 hal dražší  Eurová cena zaručující korunovou cenu 34,80 Kč neexistuje (1,41 € je příliš nízká a 1,42 € je příliš vysoká)  Obecný problém „drobenkové“ měny (granulated currency)  Částečný pseudoproblém při neexistenci haléřových mincí (placeno bude vždy 35 Kč)

8 8 Další nástroje  Etický kodex  Vznik ve spolupráci s Hospodářskou komorou  Veřejný závazek obchodníka k etickému chování v období zavádění eura (pouze odůvodněné zvyšování cen, správný přepočet cen, aj.)  Černá listina  Veřejný seznam nepoctivých obchodníků  Dobrovolná iniciativa spotřebitelských sdružení  Monitoring cen  Častější informovanost o cenovém vývoji ve snaze předcházet šíření nepodložených fám  Neuvažuje se s cenovou regulací  Obecné negativní efekty administrativní regulace  Skokový nárůst cen po ukončení regulace, aj.)

9 9 Adaptace právního prostředí  Množství právních předpisů dotčených zavedením eura  ASPI systém (dotaz Kč) : 364 zákonů, 123 nařízení vlády a 313 vyhlášek (stav na začátku srpna 2008).  Řada dalších zákonů dotčena nepřímo (odkaz na diskontní sazbu ČNB, aj.)  Alternativní přístupy k adaptaci právního řádu  Minimalistický: drtivou většinu novel lze provést odkazem na přímou účinnost legislativy ES (koruna jako neceločíselný násobek eura) ⇒ „policii stačí vybavit kalkulačkami“  Maximalistický: z důvodu právní jistoty jsou nutné přímé novely všech právních předpisů ⇒ „policii nestačí vybavit kalkulačkami“  Střední cesta: rezorty samy rozhodnou, které právní předpisy novelizovat přímo a které nepřímo odkazem ⇒ „ministr vnitra rozhodne, zda stačí vybavit policii kalkulačkami“  Připravován vládní materiál k rozhodnutí o způsobu adaptace právního řádu

10 10 Zaokrouhlování a zarovnávání  Zaokrouhlování (rounding) = elementární matematická procedura upravující částky s jistou výchozí úrovní přesnosti na jiný řád  Podrobně upraveno legislativou EU  minimální prostor pro vlastní uvážení  Realizace principu finanční neutrality (bagatelní poškození některé ze stran transakce)  Zarovnávání (smoothing) = stanovení nových částek  Nešikovné částky (prodejní automaty, výplata starobních důchodů, pokuty, aj.)  Matoucí terminologie, která také hovoří často o zaokrouhlování (zaokrouhlování vždy nahoru, vždy dolů, apod.)  Rozsah zarovnávání je věcí politického rozhodnutí

11 11 www.zavedenieura.cz

12 12 Neodvolatelné konverzní kurzy Kód1 EUR = Belgický frankBEF40,3399 Finská markaFIM5,94573 Francouzský frankFRF6,55957 Irská libraIEP0,787560 Italská liraITL1936,27 Kyperská libraCYP0,585274 Lucemburský frankLUF40,3399 Maltská liraMTL0,429300 Německá markaDEM1,95583 Nizozemský guldenNLG2,20371 Portugalské escudoPTE200,482 Rakouský šilinkATS13,7603 Řecká drachmaGRD340,750 Slovenská korunaSKK30,1260 Slovinský tolarSIT239,640 Španělská pesetaESP166,386


Stáhnout ppt "1 Národní plán zavedení eura v ČR Oldřich Dědek Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny září 2008 Organizační výbor Národní koordinační."

Podobné prezentace


Reklamy Google